Temkinli ve özenli bir çalışma ile IPARD' da hedefe ulaşmak için.....

Projenizde hedefe ulaşmak için öncelikle projenizin tasarım, gerçekleştirim ve sürdürülebilirlik aşamalarını belirlemelisiniz. Bu üç aşama iyi planlanmadığı takdirde hedeflediğiniz noktaya ulaşmanız mümkün olmayacaktır.  Unutmayınız ki; iyi bir tasarımı olmayan tüm projeler öngördüğünüz takvimden muhakkak sapacaktır. Sapma maliyetleri de tahmin edilenden daima yüksek olacaktır. Bu yüzden proje tasarım aşamasında projenin ana bileşenleri seçiminde belli ilkelere göre kararlar almanız gerekmektedir.

Buna göre bu ilkeleri 5 ana başlıkta toplayabiliriz.

1-Proje için yer belirlenmesi

Hayvancılık projelerinde en temel kriter projenin gerçekleştirileceği yerin belirlenmesidir. Zira yanlış olabilecek yer seçimleri sonucu karşılaşabileceğiniz sorunları tahmin etmek hiç de güç olmayacaktır.

Pazarlara uzak olan, elverişsiz iklim şartlarına sahip, tarım arazilerine uzak, arazi fiyatlarının yüksek olduğu ve  büyümeye uygun olmayan yer seçimleri, kısa ve orta vadede işletmeler için büyük sıkıntılar doğuracaktır.  

Eğer hayvan sayısı aşağı yukarı belli olan bir çiftlik düşünüyorsanız bu da yer seçimi kriterlerini etkileyecektir. Çünkü destek kapsamında hayvan başına ayrılması  gereken  alanlar önceden belirlenmiştir.

2-Projenin Kapasitesinin Belirlenmesi

Çiftliğimiz için yer belirleme işlemini sağlıklı bir şekilde yaptıktan sonra çiftliğinizde en az ve en çok kaç hayvan yetiştireceğinizi planlamalısınız. “en az, en çok” kavramlarının önemi, çiftliğiniz için teknoloji belirleme esnasında ortaya çıkacaktır.  En çok ve en az arasındaki fark ne kadar az olursa planlama başarınız o denli isabetli olacaktır. Kapasite belirlenmesi tüm planlamada kilit rol oynamaktadır.

3-Kullanılacak Teknolojinin Belirlenmesi

Teknoloji planlamasının en temel verisi, kapasitedir. Daha önce kapasitesine karar verdiğiniz müstakbel çiftliğinizde kullanacağınız teknoloji verimililik ve kârlılık için fevkalade önemlidir. Örneğin planladığınız hayvan sayısına göre kurulacak sağımhanenin mekanik ya da otomatik olması, temizlik ve analiz cihazlarının manuel ya da otomatik olması tercihleri bu belirleme aşamasında planlanacaktır. Aynı zamanda teknoloji tercihi, kullanılacak iş gücünün belirlenmesini de etkileyecektir.

 

4-İş gücü İhtiyacının Belirlenmesi

İş gücü planlaması, daha önce planlamalarını yaptığınız kapasite ve teknoloji kalemleri göz önünde bulundurularak yapılır. Buna göre iş gücü teknoloji ile ters; kapasite ile doğru orantılı olduğunu görebiliriz. Ayrıca iş gücünü planlamasında çalıştırılacak personelin eğitimi ve niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır.  Örneğin hayvan sayısına bağlı olarak veteriner hekim, işletme müdürü, sürü yönetim elemanı gibi  personel ihtiyacı da doğabilir. Elbette daha önce belirttiğimiz üzere kullanılan teknoloji seviyesi arttıkça personel ihtiyacının azalacağı unutulmamalıdır.

 

5-Yemleme Çözümlerinin Belirlenmesi

İşletmenizdeki başlıca gider kalemi yem olacaktır. Giderleri düşürmenin en kısa yolu yem ihtiyacını olabilecek en yüksek oranda kendi kendine sağlamaktır. Sağmal sayısına göre belirlenecek büyüklükteki tarım arazisinde yetiştirilecek yem işletmenin karlılığını arttıracaktır. İşe başlamadan  ve hatta planlamalar yapılmadan düşünülen sağmal sayısına göre tarım arazisi temin etmeniz yemleme sorununu işletmenizde yaşamayacağınız anlamına gelir.

IPARD da Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Paylaşımlar

IPARD da sözleşme imzalandıktan sonra, proje, ihale ve tedarik kısımlarını geçtikten sonra çiftliklerin kurulum aşaması başlar. Kurulum aşaması yaklaşık 6 aylık bir süreçtir, bu süre zarfında inşaat işlerinin tamamlanmış ve süt hayvancılığı için konuşursak yatırımcının proje teslim aşamasında kuruma verdiği teslim kabul tutanaklarına bağlı kalarak (marka, model, menşe’ye göre) eksiksiz ve çalışır bir şekilde montajının yapılmış olması gerekir

Süt işletmelerindeki hibe programlarında yine TKDK resmi sitesinde belirtilen zorunlu makine ve ekipmanların tedarik edilmesi gerekmektedir. Zira zorunlu makinalarda yerli veya AB menşe ürünü kullanılmasa bile IPARD bu makine ve ekipmanları ister ama ödemesini gerçekleştirmez. Zira bu menşe kuralına uyulmayan ürünler için muhakkak bir zeyil dilekçesi verilmiş olması lazımdır. Kurum kendi içerisinde iş dağılımı yaparak sırasıyla proje, ötp (Ödeme Talep Paketi), yerinde kontrol aşaması tamamlar. Ötp den çıkan evraklar yerinde kontrol birimine sevk edilerek, yerinde kontrol uzmanları tarafından ön çalışma ve eksiklikler amacıyla çiftliğe ilk ziyaret gerçekleştirilir. Bu ilk ziyarette kurulan tüm ekipmanların kullanılmamış olması gerekmektedir. Amaç ürünlerin ikinci el değil sıfır olarak alındığını tespit etmektir. Yerinde kontrol uzmanları gerekli incelemeleri ve resimlemeleri yaptıktan sonra, asıl yerinde kontrole gelmek için gün verirler ve artık makine ekipmanları kullanabileceğinizi imza altına alırlar.

Yerinde kontrol uzmanları ikinci ziyaretlerinde sistemin tam ve eksiksiz olarak çalıştığını resimlemek ve onaylamak için gelirler. Her bir kalem tek tek projede yazılan teknik özelliklere göre olup olmadığı kontrol edilir. Her bir üründe metal etiketler incelenir, eğer bir farklılık var ise tutanakla belirtilerek ödemesi kesilir. Makine ekipman işinin kontrolü bittikten sonra inşaat kısmının ölçüm ve resimlemesine geçilir. Projenin yapıldığı alan GPS vasıtasıyla enlem ve boylamlarına kadar teyit edilir resmi ölçümler yapılarak projede verilen miktar rakam ve ölçülerle eşleştiği teyit edildikten sonra tutanak altına alınarak imzalanır. Yerinde kontrol uzmanları zorunlu makine ve ekipmanların uygun olan veye olmayan diye ayırt etmeksizin hepsini görmek ister. Eğer bir eksik yoksa sistem çalıyor durumda ise bağlı bulunulan il kordinatörlüğü tarafından, “ödemesi yapılabilir raporları” merkez ANKARA TKDK ya gönderilir. Ödemenin görünürlük tabela kısmında %75 ‘i AB katkısıyla % 25 ‘i Türkiye Cumhuriyeti Katkısıyla yapılmıştır der ama bu hibedeki rakamlar % 65’in tamamıdır. Yani % 65’i %75 ve %25 olarak tamamlanır

Ödemesi gerçekleşen bir projede eğer taksitlendirme yok ise yatırımcı aynı proje için çiftliği geliştirme kapsamında yeniden IPARD a müracatını gerçekleştirebilir.