Ultima actualizare: Luni,  13 August 2018  ora 11:47

Din totalul de 727 asociatii de proprietari existente in municipiul Galati sunt sistate 47 asociatii, ceea ce reprezinta cca.6% din totalul acestora. Ca si valoare, debitul restant al asociatiilor sistate este de 10.423.982,62 lei, respectiv 77% din total sold asociatii proprietari existent la 30.06.2018.

Aceste 46 de asociatii de proprietari sistate insumeaza cca. 8000 apartamente, din care, fara alimentare cu apa sunt numai aprox. 320 apartamente (numarul apartamentelor fara apa este in scadere continua).

Societatea Apa Canal S.A. Galati procedeaza la sistarea alimentarii cu apa potabila in cazul asociatiilor de proprietari care inregistreaza solduri restante, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, Ordinelor ANRSC nr. 88,90/2007, Regulamentului serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotarare ADI "Serviciul Regional Apa Galati" si ale Contractului de furnizare/prestare perfectat intre cele doua parti.

Utilizatorii (asociatii de proprietari) au obligatia de a achita facturile reprezentand contravaloarea serviciilor de care au beneficiat, in termenul de scadenta de 15 zile de la data emiterii acestora. Operatorul are dreptul sa sisteze furnizare/prestarea serviciilor acelor utilizatori care nu isi achita contravaloarea serviciilor furnizate/prestate in cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirarii termenului de plata a facturilor, prin debransarea de retelele publice de distributie a apei.

Societatea Apa Canal S.A. Galati a derulat in judetul Galati investitii majore in serviciile de alimentare cu apa si de canalizare, in cadrul proiectului "Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati", proiect co-finantat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu, de care beneficiaza 5 aglomerari, respectiv 11 localitati din judet: municipiile Galati si Tecuci, orasul Tg. Bujor, comunele Pechea, Cuza Voda, Slobozia Conachi, Liesti, Ivesti, Umbraresti, Barcea, Draganesti. Operatorul Apa Canal S.A. Galati a trebuit sa asigure fondurile necesare cofinantarii proiectului, drept pentru care a contractat un imprumut de la BERD in valoare de 42.700.000lei, imprumut ce este rambursat incepand cu anul 2016 (la imprumutul contractat se adauga si dobanzile aferente cca.13.421.000lei).

Societatea are de asemenea de achitat facturile emise de furnizori, intre care mai importanti: furnizorul de energie electrica, Arcelor Mittal, Administratia Nationala "Apele Romane", Fluid Group Hagen etc.  Neplata acestora atrage calculul penalitatilor, care de cele mai multe ori au o valoare semnificativa si care trebuie suportate de operator.

Masura sistarii alimentarii cu apa este dispusa de Societatea Apa Canal S.A. Galati la asociatiile care inregistreaza solduri restante cu o vechime mare si un nivel redus al platilor, ceea ce poate conduce  la afectarea derularii lucrarilor de investitii si de mentenanta la retelele de apa si canalizare din aria de operare.

Societatea are de recuperat de la clientii din municipiul Galati cca. 27.874.000 lei. Din aceasta suma populatia datoreaza cca. 22.892.000 lei, aprox. 13.460.000 lei reprezentand numai datoriile asociatiilor de proprietari.

Subliniem ca Societatea Apa Canal S.A. Galati a incercat initial recuperarea pe cale amiabila a creantelor prin incheierea angajamentelor de plata esalonata a soldurilor restante, reesalonarea datoriilor/revizuirea angajamentelor de plata initiale, restrictionarea alimentarii cu apa potabila numai la blocurile/scarile care aveau datorii mai mari (conform informatiilor furnizate de asociatiile de proprietari). Din pacate insa, clientii societatii (asociatiile de proprietari) nu sunt intotdeauna receptivi la solutiile oferite de noi pentru scaderea soldurilor restante datorate.

Majoritatea locatarilor buni platnici din cadrul asociatiilor cu datorii restante s-au bransat individual si beneficiaza de serviciul de alimentare cu apa, urmare campaniei duse in acest sens de Apa Canal in ultimii ani. In anii 2015-2017, dupa modificarea legislatiei specifice care a permis executia bransamentelor individuale, solicitarile de racordare individuala s-au dublat fata de intreaga perioada 2010-2012. Pentru a veni in sprijinul locatarilor din aceste asociatii Apa Canal a luat masuri de reducere a costurilor aferente lucrarilor de bransare individuala, respectiv taxele de avizare, bransare si contorizare. Mai mult, contorii de la bransamentul consumatorilor s-au montat gratuit, pe costurile exclusive ale Apa Canal.

Pentru cei fara bransamente individuale, care au in continuare datorii la plata cheltuielilor de intretinere (reprezentand servicii de alimentare cu apa si de canalizare) Apa Canal asigura cisterna cu apa in zona blocurilor sistate.

Sistarea alimentarii cu apa la asociatiile de proprietari restante s-a dovedit a fi cea mai eficienta metoda de recuperare a debitelor.  

Majoritatea asociatiilor sistate au datorii mai vechi de 270 de zile de la emiterea facturilor.