Постоје ли модерне принцезе

Општи подаци

Учесници

Радионица је намењена младим читаоцима основношколског узраста. Што више узраста, то боље, радионица ће бити успешнија.

Образовни исходи

Кроз радионицу ученици:

  • уочавају право и фигуративно значење речи „принцеза“;  
  • способни су да окарактеришу ликове и схвате мотивацију ликова на одређене поступке; аност ликова
  • умеју да локализују временски и просторно радњу и ликове и да одреде породични и друштвени контекст у којима делују актери;
  • на основу типичних особина знају да разврстају ликове и направе типологију карактера;
  • препознају књижевне жанрове и врсте;
  • умеју да издвоје кључне речи и направе мапу значења

Ток радионице

кораци

садржај рада (опис)

материјал

Познајем неке принцезе

Од ученика захтевамо да се сете имена принцеза и дела у којима су читали о њима и запишу их на стикере.

стикери, оловке

Принцезе, на парове разброј се!

Стикере, затим, лепе по групама одређујући жанр дела у коме се принцеза среће: песма, бајка, уметничка бајка, дневник, роман… Стикере разврставамо по жанровима тако да се очекује да ће се добити бар 5 група принцеза: из бајки, из уметничких бајки, праве принцезе у романима и научно-популарним врстама, модерне принцезе у романима и дневницима, принцезе из шаљивих и поучних приповедака. 

Водимо кратак разговор о жанровским карактеристикама принцеза у бајкама, романима, биографијама…

Какве су принцезе и „принцезе“ и зашто су такве

Ученике разврставамона на групе  по типовима принцеза у жанровима. Свака група добија један велики картонски круг са четири поља:  

  • изглед
  • породица и друштво
  • начин живота и понашања
  • жеље

У средини кружног  хамера уносе име принцезе типичне за своју групу: Снежана, Трнова Ружица, Хармонија…

кружни хамер папир издељен на 4 поља, бојице, фломастери

Шта желе принцезе

Сумирамо резултате на табли или великом папиру, с посебним освртом на жеље јунакиња које су принцезе.

папир/ табла, фломастери

У завршном делу путем мапирања правимо дрво значења речи „принцеза“ с обзиром на њихове особине и жеље, укључујући и право и пренесена значења. Свака група бира неколико особина које најбоље описују принцезу или тип принцезе којом се њихова група бавила.

Заокружујемо она значења која везују за модерне принцезе.

папир, фломастери

Радионицу осмислиле: Славица Јурић и Бранка Радовановић