Häirintä yliopistolla
Updated automatically every 5 minutes

Häirintä yliopistolla - lyhyet ohjeet

Yliopisto kantaa vastuuta kiusaamisesta ja häirinnästä niin työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin osalta. Yliopiston tasa-arvosuunnitelmassa todetaan:

“Yliopistolla on vastuu opiskelijoille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta ja opetukseen liittyvästä harjoittelusta. Laitosten on huolehdittava, että opiskelijat eivät joudu näissä tilanteissa epäasiallisesti kohdelluksi. Laitosten tulee huolehtia siitä, että opiskelija, jota on kohdeltu epäasiallisesti, voi jatkaa opiskeluaan kitkattomasti. Opiskelija voi ottaa yhteyttä laitoksensa johtajaan, HYY:n häirintäyhdyshenkilöihin tai tasa-arvovastaavaan.”

Mitä on häirintä?

Samainen tasa-arvosuunnitelma määrittelee häirinnän, sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen häirinnän näin:

Häirintää on henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden loukkaaminen siten, että luodaan uhkaava, halventava tai hyökkäävä ilmapiiri.”

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on henkilön sukupuoleen liittyvä ei-toivottu käytös, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön arvoa ja luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri.”

Seksuaalinen häirintä taas tarkoittaa ei-haluttua seksuaalisluonteista fyysistä, sanallista tai muuta käyttäytymistä.”

Kaikenlaisen häirinnän torjuminen lähtee sen tunnistamisesta. Jos olet epävarma, onko tilanteessasi syytä epäillä häirintää, ota mieluummin yhteyttä ja kysy kuin jää yksin tilanteeseen. Varhain tunnistettu tilanne on myös paljon helpompi hoitaa kuin pitkään jatkunut.

Työterveyslaitoksen määritelmässä todetaan, että häirinnäksi riittää, että kohde itse pitää toimintaa loukkaavana tai vastenmielisenä. Häirintää voi tapahtua paitsi kasvokkain, myös netin ja irkin välityksellä. Irkkikanavilla, erityisesti kurssikanavilla, ei tarvitse sietää epäasiallista keskustelua.

Mitä voin tehdä?

Jos tunnet, että joku käyttäytyy epäasiallisesti sinua kohtaan, älä jää tilanteeseen yksin.

  1. Jos pystyt, puhu henkilölle, jonka tunnet häiritsevän sinua. Kyse voi olla väärinkäsityksestä.
  2. Jos kyse on tietystä kurssista, voit puhua kurssin luennoijalle. Hän voi tehdä järjestelyitä esim. harjoitustilaisuuksien suhteen.
  3. Yliopiston tasa-arvosuunnitelma kehottaa opiskelijoita kääntymään laitoksen johtajan puoleen. TKTL:llä tähän sopii yhtä hyvin opintoesimies (Kjell Lemström, kjell.lemstrom ät cs.helsinki.fi).
  4. Jos olet työsuhteessa yliopistoon, voit puhua omalle esimiehellesi, tai sen ollessa mahdotonta laitoksen johtajalle (Sasu Tarkoma, sasu.tarkoma ät cs.helsinki.fi).
  5. Jos voit, ota talteen “todisteet” häirinnästä: viestit, irkkilogit, nimet ihmisiltä jotka ovat kuulleet tilanteita… Näin asia on helpompi hoitaa kuin sana-sanaa-vastaan tilanteessa.
  6. Jos tilanne on vaikeuttanut opintojasi tai koet halua keskustella aiheesta enemmän, ota yhteyttä yliopiston opintopsykologeihin.
  7. Mikäli on syytä epäillä rikosta, voit myös tehdä rikosilmoituksen. Esimerkiksi raiskauksen yritys on rangaistava teko. Akuutissa tilanteessa, kuten jouduttuasi väkivallan uhriksi, soita hätänumeroon.

Epäilen, että kaveriani häiritään

Oletko puhunut hänelle? Tietääkö hän, että asiaan tulee puuttua? Tarjoudu vaikka lähtemään mukaan luennoitsijan tai opintoesimiehen juttusille.

Epäiletkö, että itse häiritset?

Ei tarkoittaa yleensä ei. Oman kiinnostuksensa voi tuoda ilmi, mutta jos saat kielteisen vastauksen, jätä asia sikseen. Mikäli asia vaivaa sinua tai häiritsee arkeasi, voit olla yhteydessä esimerkiksi yliopiston opintopsykologeihin.

Minua ei ole häiritty, mutta haluan keskustella asiasta

Liity kanavalle #tkt-akat @IRCnet, katsotaan miten voimme tehdä laitoksesta vielä turvallisemman ympäristön kaikille.