PP geometriuppgifter åk 1-3

Åk 1 Skoavtryck

Varför: Eleverna tränar sin förståelse för area genom att förutsäga och sedan jämföra med sitt  resultat.

“Kunna” mål: Kunna jämföra och storleksordna omkrets, area och volym konkret

Förmågor:

Åk 2

Svarta lådan                        

Varför: Eleverna tränar geometriska begrepp och att förklara så att andra förstår.

“Kunna” mål: Kunna beskriva och rita kub, rätblock, triangel, kvadrat, rektangel och cirkel utifrån given mall.

Kunna namnge klot, kub, rätblock, cylinder, kon, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.

Förmågor: