Med forbehold om endringer

Intensivseminar på Hotell Refsnes Gods

Torsdag 12. april

09:00-09:10:          Velkommen.

09:10-09:40:         Presentasjon av deltakerne.

09:40-10:20:          Rammeverk for godt styrearbeid. Bente Holm Mejdell

10:20-10:30:          Pause

10:30-11:30:        Ikke lenger «business as usual» - styrets ansvar for digital innovasjon og transformasjon. Anette Mellbye

11:30-12:30:          Lunsj

12:30-13:45:          Ulike eierstrategier – styrets sammensetning. Widar Salbuvik

13:45-14:00:          Pause                          

14:00-14:15:          Forberedelse til gruppearbeid (gruppene konstituerer seg som styrer og planlegger arbeidet)

14:15-15:00:          Innledning gruppearbeid – styrets rolle i kriseledelse. Mari Thjømøe

15:00-16:15:          Gruppearbeid

16:15-16:30:          Pause

16:30-17:30           Gjennomgang gruppearbeid. Mari Thjømøe

                                        

19:15:                           Aperitiff i bibliotekbaren

19.30:                        Styremiddag (uformelt)

 

Fredag 13. april

08:30-09:20:          Har du gjort nok? Økonomisk kriminalitet - styrets ansvar. Berit Reiss-Andersen og Petar Sekulic

09:20-10:10:          Statens eierskapsutøvelse og styrets rolle. Morten Strømgren

10:10-10:20:          Pause

10:20-11:35:          Samspill mellom styret og toppledelsen. Dag Mejdell

11:35-12:35:          Lunsj

12:35-13:35:          Styrearbeid i krevende tider. Else Bugge Fougner

13:35-13:45:          Pause

13:45-14:20:          Gruppearbeid medietrening. Presentasjon av case, med faglig innledning. Steffen Fjærvik

14:20-14:55:          Gruppene legger opp sin mediestrategi

14:55-15:20:          Gruppenes styreledere intervjues

15:20-15:30:         Pause

15:30-16:20:          Avspilling av intervjuene og gjennomgang i plenum. Steffen Fjærvik og Bente Holm Mejdell

16:20-16:30:          Pause

16:30- 17:00          Hva har vi lært? Videre oppfølging fra Styrelederskolens side. Bente Holm Mejdell    

        

17:00:                         Seminaret avrundes