NEOCLASSICISME

1. LA IL.LUSTRACIÓ

Durant el segle XVIII a Europa va triomfar la Il·lustració, corrent cultural i de pensament que pretenia il·luminar amb la "llum de la raó" el món.

Les principals característiques són:

La raó és la base principal del coneixement.

Optimisme sobre la capacitat de l'ésser humà i sobre el progés de la humanitat.

Posar en pràctica les descobertes cinetífiques i aplicar les aportacions dels filòsofs.

Educació com el millor mitjà per difondre la raó.

Principals pensadors:

Montesquieu. Propposa la separació dels poders de l'estat:

Rousseau. Planteja el concepte de democràcia en el que la sobirania nacional recau sobre el poble.

Voltaire. Critica l'absolutisme i proposa un sistema polític parlamentari que limités el poder del monarca.

2.EL NEOCLASSICISME

 L' art neoclàssic va sorgir en la segona meitat del XVIII com un estil oposat al rococó.

Segueix els ideals de la il·lustració.

L'esgotament del barroc i el descubriemnt de les ruïnes de Pompeia (l'any 1748) comporta la recuperació dels temes mitològics del món grec i romà.

Busca l'equilibri i la simetria a través de línies rectes.

ARQUITECTURA

Es van edificar arcs de triomf, esglésies que semblaven temples romans i columnes conmemoratives com les romanes.

Els dèspotes il·lustrats van patrocinar la cultura i l'art com a forma d'exaltació del seu poder. Per aquesta raó ciutats com París o Madrid van ser embellides amb edificis.

ESCULTURA

Una de les escultures més importants és "Eros i Psique"

PINTURA

Es reprodueixen fets de la seva època.

Es busca l'exaltació de la història de l'antiga Roma que era identificada amb els seus ideals.

3.GOYA

Aquest geni aragonès és un pintor molt difícil de catalogar en un estil concret. Sense cap mena de dubte va ser un avançat a la seva època i una font d'inspiració dels moviments pictòrics posteriors. Les raons són diverses:

La seva imaginació i l'ús del color van inspirar als Romàntics.

Als realistes els va influenciar amb la seva preocupació per les classes socials més baixes.

La pinzellada solta, la psicologia dels personatges i el color van influir en els impressionistes.

Als expressionistes els va cridar la despreocupació per les formes de la pintura de Goya.

Es pot parlar de tres fases en la pintura de Goya:

Pintor de cort. Destaquen els retrats de la família reial "La família de Carles IV" i cartons per a la Reial Fàbrica de Tapissos.

Invasió francesa. Estil més punyet amb l'objectiu que els seus quadres transmetessin la tragèdia i l'horror. "Dos de maig" i "Afusellaments del tres de maig".

Època obscura. Escenes macabres, pinzellada pràcticament impressionista. Són d'aquestra època la sèrie de gravats "Disbarats"