Inschrijven als niet-spelend lid/seizoenkaart bij v.v. Sparta Nijkerk.                                

Wij heten u graag welkom als niet-spelend lid bij v.v. Sparta Nijkerk.

Bent u jonger dan 65 jaar dan bedraagt de contributie € 88,--  per seizoen. Bent u ouder dan 65 jaar dan bedraagt de contributie € 78,-- per seizoen. Dit wordt automatisch geïncasseerd in vier termijnen te weten in het begin van de maanden juli – oktober – januari – april. Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 10,--. Dit bedrag wordt met de eerste contributie geïnd.

Zodra u bent ingeschreven wordt er een clubpas voor u aangevraagd.

 

Op vertoon van uw clubpas krijgt u toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste elftal met uitzondering van bekerwedstrijden en andere bijzondere wedstrijden. Deze worden door het bestuur op de website vermeld.

Met uw clubpas kunt u betalen in de kantine. U kunt saldo op uw clubpas zetten door contant geld aan de kantine medewerker te geven of met uw pinpas geld op uw clubpas te zetten. U kunt online uw saldo checken, uw clubpas blokkeren en uw clubpas opwaarderen. Ook krijgt u op vertoon van uw clubpas 20% korting op een jaarabonnement bij Nautilus.


Aanmelding

Aanmelden als niet-spelend lid kan door onderstaand inschrijfformulier volledig in te vullen.

Dit formulier is tevens de machtiging voor automatische incasso van de contributie en inschrijfgeld.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar
:           

v.v. Sparta Nijkerk

T.a.v. de Ledenadministratie                      

Nachtegaalsteeg 1                                                                                             

3862 WJ  NIJKERK

Of mail naar:  ledenadministratie@vvspartanijkerk.nl


Sparta Nijkerk - logo - Oranje-WitINSCHRIJFFORMULIER NIET-SPELEND LID/SEIZOENSKAART SPARTA NIJKERK

Achternaam

Tussenvoegsel

Roepnaam

Voorletters

Nationaliteit

Geslacht

Man          Vrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Postcode

Huisnummer

Toevoeging

Straatnaam

Plaats

 Land

E-mail

 Telefoon

Mobiel

IBAN nummer                                                                          

Ten name van:

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in vier termijnen te weten in het begin van de van de maanden juli – oktober – januari – april. Uw lidmaatschap geldt tot wederopzegging, dat schriftelijk dient te gebeuren. Bij beëindiging van het lidmaatschap bent u contributie verschuldigd over het lopende seizoen, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Door ondertekening geeft u toestemming aan v.v. Sparta Nijkerk om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te schrijven en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van v.v. Sparta Nijkerk.

Nijkerk,_____________20_____          

Handtekening__________________________Handtekening_________________________

(Indien minderjarig dient ouder/verzorger te ondertekenen)

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:  

v.v. Sparta Nijkerk

T.a.v. de Ledenadministratie                      

Nachtegaalsteeg 1

3862 WJ  NIJKERK                                                                                      

Of mail naar:  ledenadministratie@vvspartanijkerk.nl