Vtip týdne :-)

ZŠ a MŠ Frymburk 2017/2018

Třída: 7.

Třídní učitel: Mgr. Jan Vopátek

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: Středa 14:00 - 15:00

Mgr. Miloslava Baldová -Čj, D

Kontakt: baldova@zsfrymburk.cz,konzultační hodiny: Po 13,45 - 15,00, St 13,45 - 15,00

M - Z.Frantálová (frantalova@zsfrymburk.cz), konzultační hodiny Po 14.00 - 15.00    

F - Š. Kakaš (kakas@zsfrymburk.cz) , konzultační hodiny Po 14:00 - 15:00

Z - L.Ševčík -konzultační hodina- úterý 14.00-15.00              

Rozvrh hodin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

OV

ČJ

M

AJ

ÚT

M

NJ

ČJ

VV

VV

TVch

TVd

EL,
AJK, DV

ST

AJ

Z

F

ČJ

D

HV

ČT

ČJ

VZ

AJ

M

TVd

PČ A/B

PČ A/B

M

F

NJ

D

Z

TVch

Pracovní činnosti jednou za 14 dní - psáno v týdenním plánu:

Skupina A - dle abecedy A - K

Skupina B - dle abecedy L - Z

Týdenní plán

28. 5. - 1. 6.

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Matematika

Aritmetika - trojčlenka

uč. str. 109 - 112, PS str. 60 - 67

Zeměpis

Východní Asie, pokud stihneme i Čína, jedna hodina bude suplovaná

Český jazyk

a literatura

Mluvnice: po, út

Skladba -  Věty vedlejší a jejich používání v textu - dokončení tématu

učebnice s. 90,91,92

Sloh: st   

Vypravování  - práce s literárním textem

Vypravování podle zdramatizovaného textu.

/ Čert a Káča, Strakonický dudák /

učebnice s.130,131 + PL

Čtenářská dílna a literatura-  čt

Čtenářská lekce - společná práce s textem nebo

Čtenářská dílna - přinést svou rozečtenou  knihu

opakujeme druhy vedlejších vět - podmětná, předmětná a příslovečná podle sešitu a učebnice

Dějepis

Evropa v 16. a 17.  století

- reformace , nekatolíci a katolíci - rozdělení Evropy, cesta k třicetileté válce

- Čechy v době 1526 - 1620

učebnice s.146,147,148

dopsat pracovní listy v portfóliu - reformace, renesance, humanismus

Anglický jazyk

Unit 8

CLIL - pg107, WB 98

Progress check pg 109 - WB 83-84

irregular verbs IPP 126 - náhodně vybraná

test UNIT 8 - 31.5.

Německý jazyk

Wir sind der Globus - uč. str. 41-42

Číslovky do 1000, názvy jazyků

V úterý malá písemka na názvy jazyků

Přírodopis

Mnohobuněčné organismy

Občanská výchova

Příprava na akademii

Výchova ke zdraví

Pracovní činnosti - vaření

Vlastní slavnostní MENU

Skupina A!!!!!

Fyzika

 1. Účinky síly
 2. Tření a odporové síly
 3. Stabilita těles
 4. Otáčivé účinky síly
 5. Newtonovy zákony
 6. Pohyb
 7. Světlo( zdroj světla, světlo a tělesa, druhy světelného záření, barvy a spektrum světla, šíření světla, stín a polostín)
 8. Optické jevy (zrcadla a čočky, zákon odrazu a zákon lomu, optické přístroje)

ST (23.5. - test optické jevy), PÁ (25.5. - struktura látek)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

23.5. Test (optické jevy - zrcadla, čočky, zákon odrazu, zákon lomu, optické přístroje, viz. zápisky ze sešitu)

Elektronika

************************

*    Tento týden nebude       *

************************

 1. Ozobot        (seznámení s roboty, základní příkazy, logické úlohy)
 2. Ovládání Ozobota pomocí příkazů (bez čar)
 3. Test Ozobot a jeho příkazy

ÚT (29.5. - odpadá - výukový seminář -> náhrada 5.6)

 1. Elektronické stavebnice a součástky (el. obvod a jeho prvky, druhy el. obvodů, el. součástky, el. veličiny, pájení,  nepájivé pole, základní zapojení s LED)

Práce v hodině:  Zásady správného pájení, pájení obvodových součástek

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Začátek 13:50 (PC učebna)

Informatika (pov. vol.)

************************

*    Tento týden bude          *

************************

 1. Vektorový grafický editor InkScape (základy ovládání programu, barvy, obrys, průhlednost, slučování, změna tvaru)
 2. Jednoduché základy programování (Baltík) - program, algoritmus, vývojový diagram, ovládání baltíka, jednoduché úkoly s baltíkem
 3. Základy Python (Silent Teacher - proměnné, text)
 4. 3D grafika (pohled, tvorba 3D grafiky, editory)

ST (23.5. - 3D Malování)

Práce v hodině: Stavba objektů v malování (půdorys, bokorys a nárys)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Začátek 13:50 (PC učebna)

Vaření probíhá pro skupinu A a B jednou za 14 dní.
Peníze na vaření budou vybrány z třídního fondu po jejich zaslání a žáci z nich budou nakupovat suroviny, pod dohledem učitele, v rámci hodiny Výchova ke zdraví, 1x za 14 dní.
Následně budou žáci provádět vyúčtování a sepisovat si jej do své kuchařky (finanční gramotnost).

Doučování  z českého jazyka je zaměřeno na aktuálně probírané učivo, ale i na opakování učiva pravopisu, práci s textem a slohová cvičení.

Probíhá  vždy v pondělí od 13.45 do 15,00 hodin.

                     a  ve středu od 13,45 hodin do 15,00 hodin

 Čas si určují zájemci sami a zapíší se v pořadí, kdy sami mohou přijít.M.Baldová

Informace pro rodiče a žáky

18.-19.6. - Vodní turistický kurz (povinný pro všechny)

Sešity a pomůcky 7.třída pro školní rok 2017/2018

Matematika 2 ks 460  (velký nelinkovaný)  + podložky A4

2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole): 2 trojúhelníky (jeden nejlépe s černou ryskou), pravítko, úhloměr plastový, kružítko kovové

Tužky č. 3, 2, 1, ořezávátko, guma, náhradní tuhy do kružítka, kousek smirkového jemného papíru na úpravu tuhy do kružítka

 

1 balení Eurofolií (Pokud Vám zbyly, lze je použít samozřejmě znovu)

 

Přírodopis - desky zakládací s kroužky

 

Anglický jazyk 1 ks 564  (malý linkovaný) - lze pokračovat v dosavadním sešitu

 

Německý jazyk 2 ks 544  (malý linkovaný)

 

Český jazyk v sešitech budete pokračovat( velké linkované A4 )

                                            + desky zakládací s kroužky na čtenářské dílny

 

Dějepis 1 ks A4 (velký linkovaný) + desky zakládací s kroužky

 

Zeměpis 1 ks  540  (malý nelinkovaný) + podložka A5

 

Fyzika 1 ks  545  (malý čtverečkovaný)

 

Občanská výchova - desky zakládací s kroužky

 

Výchova ke zdraví - desky zakládací s kroužky

 

Pracovní činnosti - 1 ks 544  (malý linkovaný) na psaní vlastní kuchařky, pracovní oděv - čistá zástěra a čisté tričko (pokud možno bílé, ale nechám na Vás,na každé vaření prosím vyprané).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cvičební úbor na Tv – tepláková souprava, trenky, tričko, dvojí obuv – do tělocvičny bez černé podrážky a ven na hřiště.

 

Potřeby na Vv  - pastelky, voskovky, vodovky, tempery, štětce – plochý a kulatý, kelímky na vodu, paletku, nůžky, lepící tyčinku (lepidlo na papír), hadřík,

ořezávátko, guma, kufřík nebo krabici na uložení výtvarných potřeb, zástěru – ochrana oblečení.

 

Zámek se dvěma klíči na šatnovou skříňku.

Školní program

Školní program:

K čemu je dobrý?

Přesná elektronická evidence finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu a vidí veškeré transakce s penězi svěřenými škole.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Kde ho naleznu?

Nalézt ho můžete na internetových stránkách www.skolniprogram.cz a je přístupný z mobilu, PC, tabletu aj. zařízení.

Kde naleznu mé přihlašovací údaje?

Nejprve je potřebné se zaregistrovat jako rodič (ZDE). Jako ID školy uveďte: 000583791 a stiskněte ENTER, poté klikněte na naší školu

Nyní se Vám otevře formulář s osobními údaji rodiče, tento vyplňte (jméno, mobil apod.) a v dolní sekci uveďte své dítě (děti) ve žlutých políčkách (stačí psát počáteční písmena, systém vyhledá dítě sám) a poté klikněte na zaregistrovat.

* Na email uvedený při registraci Vám přijde potvrzovací email, ten otevřete a potvrďte.

Nyní bude potřeba počkat, dokud Vaší registraci nepotvrdí třídní učitel

Jak dodám peníze na účet svému dítěti?

Po registraci rodiče a schválení třídním učitelem, je možné se přihlásit do školního programu pomocí údajů uvedených při registraci rodičem. Poté v sekci POKLADNA - PLATBA jsou informace jak provést platbu na účet svému dítěti.

* Pokud má rodič jedno dítě ve škole, platba se automaticky přemístí k danému dítěti, POKUD MÁ VŠAK RODIČ VÍCERO DĚTÍ VE ŠKOLE je nutné platbu(částku) ještě poté rozdělit mezi jednotlivé děti.