ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

 1. Τι γνωρίζετε για τους τοπικούς Οργανισμούς;
 2. Τι γνωρίζετε για την Α΄Εθνοσυνέλευση;
 3. Τι γνωρίζετε για τη Β΄Εθνοσυνέλευση;
 4. Τι γνωρίζετε για τη Γ΄Εθνοσυνέλευση;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σ αν το περιεχόμενό τους είναι Σωστό και ως Λ αν είναι Λανθασμένο.

 1. Οι « Τοπικοί Οργανισμοί» συγκροτήθηκαν με τη λήξη της Επανάστασης.
 2. Σύντομα κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη κεντρικής πολιτικής διοίκησης.
 3. Η πρώτη Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Άργος, τον Δεκέμβρη του 1821.
 4. Κατά τη διάρκειά της ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα.
 5. Το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας ήταν αντιγραφή του Γαλλικού Συντάγματος.
 6. Πρωτεύουσα του νέου κράτους ορίστηκε η Κόρινθος.
 7. Η δεύτερη Εθνοσυνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Άστρος της Αρκαδίας.
 8. Κατά τη διάρκειά της καταργήθηκαν πι δομές της κεντρικής διοίκησης.
 9. Δημιουργήθηκαν 3 πολιτικά κόμματα.
 10. Το αγγλικό κόμμα υποστηρίζονταν από τους Υδραίους.
 11. Το γαλλικό κόμμα υποστηρίζονταν από τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
 12. Το ρωσικό κόμμα υποστηρίζονταν από τον Κολοκοτρώνη και τους οπλαρχηγούς της Πελοποννήσου.
 13. Κατά τη διάρκεια της τρίτης Εθνοσυνέλευσης ψηφίστηκε δημοκρατικότερο Σύνταγμα.
 14. Ορίστηκε ως πρωτεύουσα του κράτους η Αθήνα.
 15. Ο Ιωάννης Καποδίστριας εκλέχθηκε Κυβερνήτης της Ελλάδας.
 16.  Αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων ορίστηκαν ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης.
 17. Ο Τόμας Κόχραν ήταν έπαρχος της Αγγλίας.
 18. Οι Έλληνες εκτός από τις τουρκικές δυνάμεις, είχαν να αντιμετωπίσουν και τις βουλγαρικές.