Školní rok 2021/2022

Třída: 9.

Třídní učitel: Mgr. Jan Vopátek

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: středa 13:30-13:50; čtvrtek 13:30-14:00

Telefon: 723413199

Rozvrh hodin:

Kontakty na vyučující předmětů:

Mgr. Lucie Růžičková, ruzickova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Roman Rozmánek, rozmanek@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Ing. Irena Schenková, schenkova@zsfrymburk.cz, , konzultace: ---

Mgr. Barbora Plačková, plackovabara@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Eliška Rolníková, rolnikova@zsfrymburk.cz, konzultace: pondělí 13:30 -14:30

Mgr. Lucie Mrvková, mrvkova@zsfrymburk.cz, , konzultace: ---

Bc. Kateřina Marešová, maresova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Michaela Bromová, bromova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Antonín Duda, duda@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Veronika Jinochová, jinochova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Štefan Kakaš, kakas@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Libuše Krauskopfová, krauskopfova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Mgr. Gabriela Krejzová, krejzova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Ing. Lenka Placková, plackova@zsfrymburk.cz, konzultace: ---

Informace pro rodiče a žáky:

I pro letošní školní rok připravil portál www.kampodevitce.cz informativní brožuru  "Průvodce devítkou 2021-2022", která žákům a rodičům usnadňuje orientaci v tom, co vše je v průběhu deváté třídy čeká. Najdete zde přehled všech zásadních informací, ale i odpovědi na nejčastější otázky, které se váží k výběru budoucího povolání či studia.

Jak tento 30ti stránkový průvodce vypadá a co vše obsahuje, se můžete podívat zde Průvodce devítkou 2021-2022.

Další podporu v průběhu školního roku mohou deváťákům i rodičům poskytnout 2 x měsíčně zasílané informační newslettery, ve kterých jsou informace o aktuálních tématech, ale i případných změnách (těch bylo loni díky epidemii poměrně hodně). Registrovat se k odběru je možné zde newslettery .

Brožura i zasílání newsletterů jsou rodičům a žákům k dispozici zdarma.

Tělocvik začínají 17.9. dívky (X-).

Učivo:

Předměty

Co tě čeká ve škole

Domácí příprava

Anglický jazyk

Skupina RI

U6

D.Ú.: PS str.57 na pondělí 20.9.

Anglický jazyk

Skupina VO

BE GOING TO

Procvičování umimeanglicky.cz

Český jazyk

úterý - mluvnice - slovní zásoba, aktivní x pasivní

středa - sloh - výklad

pátek - literatura - renesanční literatura - Boccaccio, Chaucer, Villon

 • dílna čtení - přání postavy

21.9. zkontrolujeme práci z minulého týdne.

Na dílnu čtení nosíme svou rozečtenou knihu odpovídající našemu věku.

Matematika

Pondělí až čtvrtek - opakování aritmetika - mocniny a odmocniny, užití pythagorovy věty, výrazy a mnohočleny.

Pátek - opakování geometrie - souměrnost, shodnost, čtyřúhelníky, trojúhelníky.

Matematika seminář

Operace s racionálními čísly, se zlomky.

Sešit malý bez linek

Dějepis

pondělí - totalitní režimy obecně

pátek - nacismus, fašismus, komunismus

Práce ve Wordu

Psaní všemi deseti - trénink

Seminář z českého jazyka

ohebné slovní druhy

Finanční gramotnost

Fyzika

Tento týden OPAKOVÁNÍ

 • opakování formou demonstračních pokusů, fyzikálního pexesa + dostanete stručný souhrn daného tématu k nalepení do sešitu

PO - Opakování HYDROSTATIKA

Co si oživíme a připomeneme:

 • tlak v kapalinách (ph) a jeho výpočet
 • spojené nádoby a principy
 • vnější tlak na kapalinu (hydraulický lis)
 • vztlaková síla (Archimédův zákon) + její výpočet
 • Kdy těleso plave a kdy se potápí

 • EXPERIMENT: Jak souvisí plování těles s jejich objemem

Prosím s sebou:

1x malý čtverečkovaný sešit 565 + rychlovazač

Pracovní činnosti

Práce na školní zahradě.

Půjdeme ven na školní zahradu. Vemte si odpovídající oblečení.

Péče o domácnost

Pečení ze sezónních surovin

Budeme v kuchyňce, přineste si zástěru.

Německý jazyk

Opakování z 8. třídy

Sešit, učebnice, portfolio

Přírodopis

Přenos signálu mezi neurony_PL

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jm-woE8yFAA

Přenos vzruchu:

https://www.youtube.com/watch?v=JMmqWXiAijo

Chemie

Opakování názvosloví (kyseliny a soli)

Neutralizace

Úvod redoxní reakce

Písemka 24.9. názvosloví-oxidy, sulfidy a hydroxidy

Zeměpis

Poloha a povrch ČR

Programování

Tento týden ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ

ST - Úvod do blokového programování (SCRATCH - kreslení obrazců)

Co se naučíme:

 • co je příkaz, proměnná, program
 • sled příkazů jako algoritmus
 • bloky pro kreslení
 • kreslit obrazce pomocí programu

Sraz 13:50 před novou PC učebnou (v chodbě u kuchyňky)

Na VV ve čtvrtek 23.9. budeme dokončovat masky. Vezměte si “horší” oblečení a ručník.

Informace:

8.-10.9

Výukový seminář Zvládneme to? na Šumíku, Přední Výtoň

Důležité odkazy:

www.skolaonline.cz - Rozvrh žáka, prospěch, komunikace s vyučujícím

www.skolniprogram.cz - Stav účtu žáka pro školní platby