ZŠ a MŠ Frymburk 2018/2019

Třída: IX.

Třídní učitel: Mgr. Štefan Kakaš

Kontakt: kakas@zsfrymburk.cz

konzultační hodiny: ST (14:00 - 15:00)

Datum: 19. 11. - 23. 11. 2018

Aktuálně je týden: SUDÝ

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY VE TŘECH SE KONAJÍ OD 19.11.-29.11.2018

(VOLNÉ TERMÍNY NALEZNETE NA ÚVODNÍ STRÁNCE ŠKOLY www.zsfrymburk.cz)

Vyúčtování za PS pro školní rok 2018/ 2019

Informace o přijímacích řízeních na SŠ 

V pondělí 12.11 nebude probíhat příprava na přijímací zkoušky z Matematiky z důvodu pedagogické porady, možností je tento pátek 16.11 od 14:00 v 9.tř.

Doporučená literatura k přípravě na přijímací zkoušky z M zde

Rozvrh hodin

Vysvětlivky: LICHÝ/SUDÝ týden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PO

OV

M

AJ

Z

ČJ

ČJ

ÚT

ČJ

M

AJ

NJ

TV ch

TV d

ST

M

ČJ

HV

F

Z

EL/GR/KE/ SE/ AJk/SH

EL/GR/KE/SE/ SH

ČT

ČJ

NJ

M

AJ

CH

CH

TV

TV

M

F

D

D

PČ ch/ PČ d/ VV

PČ ch/ PČ d/ VV

FL

FL

Vyučující kontakty:

M - Matematika - Mgr. Štefan Kakaš - email: kakas@zsfrymburk.cz

ČJ - Český jazyk - Mgr. Lucie Mrvková - email: mrvkova@zsfrymburk.cz        

Z - Zeměpis - Mgr. Marcela Rizáková - email: rizakova@zsfrymburk.cz        

OV - Občanská výchova - Mgr. Štefan Kakaš - email: kakas@zsfrymburk.cz

AJ - Anglický jazyk - Mgr. Marcela Rizáková - email: rizakova@zsfrymburk.cz        

PŘ - Přírodopis - Mgr. Zuzana Frantálová - email: frantalova@zsfrymburk.cz        

NJ - Německý jazyk - Mgr. Milada Minaříková - email: minarikova@zsfrymburk.cz        

HV - Hudební výchova - Mgr. Barbora Tybitanclová - email: tybitanclova@zsfrymburk.cz        

F - Fyzika - Mgr. Štefan Kakaš - email: kakas@zsfrymburk.cz

EL - Elektronika - Mgr. Štefan Kakaš - email: kakas@zsfrymburk.cz

GR - Grafika - Mgr. Lucie Růžičková - email: ruzickova@zsfrymburk.cz        

KE - Keramika - Mgr. Lucie Růžičková - email: ruzickova@zsfrymburk.cz

SE - Sebeobrana - Mgr. Jan Vopátek - email: vopatek@zsfrymburk.cz        

AJk - Anglická konverzace - Mgr. Soňa Kyselová - email: kyselova@zsfrymburk.cz        

SH - Sportovní hry - Mgr. Jan Vopátek - email: vopatek@zsfrymburk.cz        

CH - Chemie - Mgr. Bohuslava Jochová - email: jochova@zsfrymburk.cz        

TV - Tělesná výchova - Mgr. Jan Vopátek - email: vopatek@zsfrymburk.cz

D - Dějepis - Mgr. Lucie Mrvková- email: mrvkova@zsfrymburk.cz

PČ ch - Pracovní činnosti (dílny) - Mgr. Štefan Kakaš - email: kakas@zsfrymburk.cz

PČ d - Pracovní činnosti (kuchyňka) - Mgr. Bohuslava Jochová - email: jochova@zsfrymburk.cz

VV - Výtvarná výchova - Mgr. Tomáš Michal - email:michal@zsfrymburk.cz

FL - Florbal - Mgr. Tomáš Michal - email:michal@zsfrymburk.cz

Výchovný poradce: Mgr.Miloslava Baldová -email: baldova@zsfrymburk.cz

Týdenní plán 

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Český jazyk

pondělí - mluvnice - Stavba slova, obohacování slovní zásoby (s. 20-22)

 • literatura - realismus - G. Flaubert - Paní Bovaryová, K. H. Borovský

úterý - čtenářská dílna - hrdinové knih    

středa - mluvnice - společná hodina

čtvrtek - sloh - líčení, s. 109-111

Na čtenářské dílny si s sebou vezměte portfolia.

Dějepis

Zahraniční politika Československa, rozbití republiky, mnichovská dohoda - s. 42-46

Matematika

Soustava rovnic o 2 neznámých

PO - Sčítací metoda - slovní úlohy, srovnávací metoda

 • PS str. 18/ cv. 3,4
 • PS str. 18/ cv. 1,2
 • DÚ: PS str. 19/ cv. 1

ÚT - Srovnávací metoda - řešení soustavy rovnic

 • PS str. 20/ cv.4 (do školního sešitu)

(soustavy rovnic vyřešte všemi 3 metodami - dosazovací, sčítací, srovnávací)

ST -  Opakování - hodina je půlená

 • Mocnina
 • Odmocnina
 • Pythagorova věta v prostoru

ČT - Soustava rovnic o 2 neznámých - slovní úlohy o směsích a roztocích

 • PS str. 19/ cv. 2
 • PS str. 20/ cv. 1
 • PS str. 21/ cv. 2
 • DÚ: PS str. 21/ cv. 3

 - Soustava rovnic o 2 neznámých - slovní úlohy o pohybu

 • PS str. 22/ cv. 1,2,3,4
 • vyberu si ke kontrole PS

DÚ na tento týden:

 • PS str. 19/ cv.1

 • PS str. 20/ cv. 4

(soustavy rovnic vyřešte všemi 3 metodami - dosazovací, sčítací, srovnávací) - do školního sešitu včetně zkoušek)

 • PS str. 21/ cv. 3

Nepovinná příprava na přijímací zkoušky z Matematiky se bude konat vyjímečně ve čtvrtek (před TV a po TV)

Přírodopis

Vesmír - fyzikální a chemické vlastnosti minerálů, uč. str.17 - 19

Fyzika

ST -  Sériové zapojení a paralelnÍ zapojení prvků v el.

 • Laboratorní práce (sériové a paralelní zapojení, ověřování el. obvodových veličin

 -  Ochrana el. obvodu před zkratem

 • Pojistka
 • Jistič

Laboratorní práce 14.11 (2.pol. třídy) - sériový a paralelní obvod

Anglický jazyk

U2 - Nebraska

Trpný rod

PS str.19/2, 18/11, 12

Německý jazyk

Rozhovor uč. str. 20, Kam jdou… für + zájmeno + 4.pád

Přípravný test: pracovní sešit str. 25-26

Ve čtvrtek test k 2 lekci

Chemie

Sloučeniny uhlíku

Krátká prověrka : zapíšu a přečtu vzorec anorganické sloučeniny.

Zeměpis

Přírodní poměry ČR - Povrch

Česká Vysočina (Česká kotlina, Pohraniční pohoří České kotliny)

Pracovní činnosti hoši

 - Pletení košíků z pedigu

 • kompletace luceren
 • pletení košíků

Vhodný pracovní oděv

Pracovní činnosti dívky

Bdeme se ještě věnovat šití polštářků.

Nůžky

Elektronika

ST - Dokončení děličky napětí

 • leptání DPS
 • vyvrtání DPS
 • osazení součástkami
 • práce s PASCO přístroji

Občanská výchova

PO - Třídnická hodina

 • dotazník pro rodičovské schůzky

Práce z občanské výchovy, které by měly být v deskách

Naleznete na školních stránkách ZDE

Informace pro rodiče a žáky:

Datum

Informace:

11.11.2018

(NOVINKA)

RODIČOVSKÉ SCHŮZKY VE TŘECH SE KONAJÍ OD 19.11.-29.11.2018

 

(VOLNÉ TERMÍNY NALEZNETE NA ÚVODNÍ STRÁNCE ŠKOLY) www.zsfrymburk.cz

20.10.2018

V úterý 23. 10. se v Českém Krumlově účastníme - v rámci výchovy k volbě povolání- prezentace středních škol - BURZA ŠKOL 2018.

ODJEZD V 8,00 OD ŠKOLY ( svačiny a pití s sebou )

NÁVRAT KOLEM 12. hodiny ( takže na oběd půjdete )

Pedagogický doprovod Miloslava Baldová, výchovný poradce pro volbu povolání

22.10. Žáci dostali k dispozici Atlas školství Jihočeského kraje-informace    o volbě povolání, přehled středních škol, dny otevřených dveří…..

Ve škole již probíhají návštěvy středních škol: SOU Trhové Sviny,SŠ a SOU cestovního ruchu České Budějovice.

8.10.2018

Vyúčtování za pracovní sešity (dále jen PS):

PS M (Taktik)                               129 Kč

PS Zeměpis                                     79 Kč

PS AJ Way to Win (Fraus)          139 Kč

----------------------------------------------------

Celkem                                          347 Kč

Od žáka vybíráme 300 Kč, rozdíl hradí škola. Notýsek je zdarma, v případě ztráty účtujeme 100  Kč.

Úhradu proveďte ke svému účtu v systému www.skolniprogram.cz.

Pokud byste měl/a problém s přihlášením, kontaktujte mě emailem kakas@zsfrymburk.cz

31.8.2018

Organizace 1.týdne školy

PONDĚLÍ

Slavnostní zahájení v pondělí 3.9.2018 započne v 9:00 před školou. Poté se děti odeberou do tříd, konec je naplánován na 9:50, kdy děti odchází na oběd a domů.

ÚTERÝ

Rozdávání učebnic a třídnické práce, konec je naplánován na 13:00

STŘEDA - PÁTEK

Výuka dle rozvrhu (bez odpoledních vyučování)

V pátek 7.9. rodičovská schůzka.

29. 6. 2018

Požadavky na pomůcky:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Př - A4 nelinkovaný sešit s linkovanou podložkou

NJ - malý linkovaný sešit - 1 ks

AJ - 2x linkovaný sešit A5

Z - 1x nelinkovaný sešit A5, papírové desky zakládací A4

Vaření - Bílé tričko, zástěra (každý své, čisté, vyprané), sešit na Vlastní kuchařku

Tv - cvičební úbor (např. tričko a legíny, kraťasy+oblečení na ven - tepláky a mikina), obuv do tělocvičny a ven na hřiště, vlastní florbalka (pokud chcete hrát lépe-např. účast na soutěži).

ČJ - 2x A4 linkovaný sešit, 1x pevné desky s kroužkovou vazbou, 1x balík eurofolií

D - 1x pevné desky s kroužkovou vazbou, 1x balík eurofolií, 1x A5 linkovaný sešit

F - 1x sešit A5 čtverečkovaný (565) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

Ch -

M - 2 ks sešit A4 nelinkovaný (460) + 2 ks podložka A4 (tzv. lenoch) + 2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole) = 2 ks trojúhelníků (1 ks s ryskou), pravítko dlouhé, úhloměr, kružítko, tužka č.3 (H),2 (HB), ořezávátko, náhradní tuhy do kružítka

Dílny - pracovní úbor (nejlépe montérky, tričko, pevná obuv) + papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

OV - papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

VV - pastelky, voskovky, vodovky, tempery, štětce – plochý a kulatý, kelímky na vodu, paletku, nůžky, lepící tyčinku (lepidlo na papír), hadřík,ořezávátko, guma, kufřík nebo krabici na uložení výtvarných potřeb, zástěru – ochrana oblečení

-------------------------------------------------

Povinně vol. předmět:

Elektronika - papírové desky zakládací A4 (tzv. mapa)

Vaření - Bílé tričko, zástěra (každý své, čisté, vyprané), 1x A5 linkovaný sešit

   Zámek se dvěma klíči na šatnovou skříňku, ručník

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce:

30.11.2018

Vánoční jarmark ve škole

19.11-29.11.2018

Rodičovské schůzky ve třech

12.11.2018

Čtvrtletní pedagogická rada

Přijímací řízení pro rok 2018/2019

Přijímací řízení na SŠ pro školní rok 2018/2019

TERMÍNY  PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Formulář přihlášky naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani

1) hodnocení prospěchu na ZŠ

                         2) přijímací zkoušky

3) další – schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče                                                                ( vše doložit ofocené k přihlášce a na ni uvést na zadní straně počet příloh)

 

                                     od 2. ledna do 15. ledna 2019

pro obor vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou

                                      od 2. ledna do 15. února 2019

termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání konzervatoří je stanoven

                                od 15. ledna 2019 do 31. ledna 2019

 

TERMÍNY  PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA OBORY VZDĚLÁVÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

Miloslava Baldová, výchovný poradce

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebnice se souhrnným opakováním (cena cca 170 - 190 Kč)

Knihy můžete zakoupit

 v ČB : knihcentrum Dobrovský

v ČK : SEVT

eshop: https://www.knihydobrovsky.cz,  https://www.sevt.cz/

Výukový seminář “ Zvládneme to”

Cíle semináře jsou:

Informace:

(částku je možné ponížit o třídní fond dítěte, ve kterém má každé dítě 200 Kč. Peníze je nutné v hotovosti uhradit třídnímu učiteli do 12.10).

Organizace odjezdu:

Sraz Frymburk 15.10. na autobusovém nádraží  v  7:10

Sraz Horní Planá, Hůrka na Šumavě na autobusové zastávce v 7:40

Vybavení s sebou: