ZŠ a MŠ Frymburk 2019/2020

Prosím žáky o dobrovolné vyplnění krátkého a anonymního dotazníku k online výuce v době pandemie: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UBwalxUg7USp9D0ffaVvHo2QODjRi3lIoa1FVOdabrxURFVJNUpLRTY1UUdDR05SR1dMQjRZVTQ5My4u

Děkuji Š. Kakaš

Třída: 9.

Třídní učitel/ka: Mgr. Jan Vopátek

Kontakt: vopatek@zsfrymburk.cz

Konzultační hodiny: PO-PÁ 9-11 nebo dle domluvy

Miloslava Baldová:: český jazyk, dějepis, výchovný poradce

Kontakt: baldova@zsfrymburk.cz

.

Přijímačky budou letos jiné + informace o přijímání na SOU(od 22.4. 2020)

                            Státní přijímací zkoušky se budou konat 8. června.

                 

Přijímací zkoušky se budou konat jen v jednom termínu, na škole, kterou jste napsali                na 1. místo v přihlášce ( škola vám pošle pozvánku). Výsledek této zkoušky poté použije i druhá škola.

CERMAT testy vyhodnotí a pošle zpět střední škole, která stanoví výsledné pořadí a zveřejní seznam přijatých žáků na svých webových stránkách.

Písemné oznámení dostanou poštou pouze nepřijatí.

Přijatí žáci musí poslat správně vyplněný zápisový lístek do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých. Kdo lístek neodešle, vzdává se svého práva na přijetí ( např. proto, že se dostal i jinam).

Vy, kteří jste  poslali přihlášky  na obory SOU, jste už 22.4. zjistili, zda jste přijati na vybraný obor. Na školu, kam vás přijali, pošlete vyplněný zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení (22.4. 2020).

Další informace o přijímacím řízení jsou pod týdenními plány.

M.Baldová

Vzhledem k mimořádnému opatření současné epidemiologické situace sledujte prosím školní stránky, týdenní plány a pokračujte v učivu individuálně - stejně tak v přípravě na přijímací zkoušky. Pokud je vám něco nejasné, obraťte se emailem na konkrétního učitele daného předmětu. Mgr. Jan Vopátek, Mgr. Miloslava Baldová

Kontakty

ČJ - Český jazyk (Mgr. Miloslava Baldová) - baldova@zsfrymburk.cz - konzultace:

PŘ - Přírodopis (Mgr. Zuzana Frantálová) - frantalova@zsfrymburk.cz - konzultace:

M - Matematika (Mgr. Zuzana Frantálová) - frantalova@zsfrymburk.cz - konzultace:

OV - Občanská výchova (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

AJ - Anglický jazyk (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

TV - Tělesná výchova (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

FP - Fyzikální praktikum (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14 - 15 h

OT - Orientální tance (Mgr. Eliška Rolníková) - rolnikova@zsfrymburk.cz - konzultace:

Z - Zeměpis (Mgr. Bohuslava Jochová) - jochova@email.cz - konzultace: pondělí 14 - 15h

HV - Hudební výchova (Mgr. Eliška Rolníková) - rolnikova@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14 - 15 h.

SH - Sportovní hry (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

TP - Tvůrčí psaní (Mgr. Eliška Rolníková) - rolnikova@zsfrymburk.cz - konzultace:

F - Fyzika (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace: středa 14 - 15 h

D - Dějepis (Mgr. Miloslava Baldová) - baldova@zsfrymburk.cz - konzultace:

FL - Florbal (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

PBS - Přírodovědně branný seminář (Mgr. Zuzana Frantálová) - frantalova@zsfrymburk.cz - konzultace:

NJ - Německý jazyk (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

CH - Chemie (Mgr. Bohuslava Jochová) - jochova@email.cz - konzultace: pondělí 14 - 15h

PČ - Pracovní činnosti (Mgr. Bohuslava Jochová) - jochova@zsfrymburk.cz - konzultace:

Vaření (Mgr. Jan Vopátek) - vopatek@zsfrymburk.cz - konzultace:

EL - Elektronika (Mgr. Štefan Kakaš) - kakas@zsfrymburk.cz - konzultace:středa 14 - 15 h

DV - Dramatická výchova (Mgr. Eliška Rolníková) - rolnikova@zsfrymburk.cz - konzultace:

Datum:  25. 5.  - 29. 5. 2020

Týdenní plán: 

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Videokonference s třídním učitelem

Každé pondělí (od 20.4.) v 11:00.

4. 5. vám bude na videokonferenci oznámeno JAKE SE BUDE HODNOTIT VE 2. POLOLETÍ

Odkaz: https://meet.jit.si/devitka

Český jazyk

Mluvnice  samostudium  Slovanské jazyky,s. 95-97 Didaktický test I.                        ( na e-tabuli)                    

pondělí  25.5.                      středa 27.5.                       čtvrtek 28.5.                       úterý      26.5. mluvnice   příprava na přijímací zkoušky 9,00 - 11,00 ve škole

pátek 29.5.  videokonference

Didaktický test I.                        ( na e-tabuli)        

  Sloh: Funkční styly ve slohu Slohové útvary podle vašeho výběru a samostatná písemná práce.                                          učebnice s. 129, 131 - 133

PL - slohové útvary, zadaná práce

Videokonference bude  

v pátek 29.5.                       v 10:00 hodin.

https://meet.jit.si/devatatrida

SLOH: zadaná práce:

vypracujte PL - slohové útvary a pošlete na mail, termín do 15.6.

                     

Dějepis

ČESKOSLOVENSKO  1989 Sametová revoluce  1989                        a co bylo dál….  učebnice s. 140 - 143

Výpisky z tématu pro vás jsou           na e-tabuli  k dispozici na založení     do sešitu dějepisu.

zadání úkolu:

Formou úvahy odpovězte na otázky         z pracovního listu č. 3, který je na e-tabuli a pošlete na mail do 29.5. Předpokladem pro jeho vypracování je zhlédnutí filmu o určité   historické události, která se stala v letech           1948 - 1968.

Matematika

Geometrie - opakování

samostudium na každý den:

V tomto týdnu máte jediný úkol a tím je vypracování souhrnného testu v PS na str. 91 a 92. Tento test bude hodnocený známkou. Studenti ho odevzdají ve čtvrtek ve škole a ostatní ho pošlou ofocený na můj mail nejpozději do čtvrtka 28.5.2020.

V případě potřeby mi posílejte dotazy k řešení na můj školní mail nebo na ETABULI Mat.

Milí deváťáci,

nezapomeňte na pravidelné videokonference každou středu od 10:00 hod.

 a každý čtvrtek od 14.5. v 9:00 až 11:00 hod k přípravě na přijímací zkoušky z M již ve škole..

Posílám vám odkaz, jak se připojit přes počítač nebo mobil:

https://meet.jit.si/Frant%C3%A1lov%C3%A1M9

do kolonky Password required zadáte heslo:zsfrymburk

Přírodopis

Út 25. 5.

Tento týden se budeme zabývat ochranou naší přírody.

uč. str. 94 až 96 nejdříve si pozorně přečti celý článek v učebnici. Do poznámkového sešitu si udělej poznámky, zaměř se na tučně vyznačené pojmy v článku  a PAMATUJ!

Pá 29.5. Zaměříme se na ochranu přírody v našem regionu.

Zjistěte, která chráněná území se nacházejí v jižních Čechách. Vyhledejte a zapište o nich podstatné informace: např. rok založení, rozlohu, správní sídlo, výskyt vzácných rostlin a živočichů, zajímavosti.

           

sledujte Etabuli Př

zde je odkaz na prezentaci genetiky:

https://dum.rvp.cz/materialy/zaklady-genetiky-3.html

Zeměpis

Období 4.5.  - 30.5.2020

Na květen máme plánovaný Jihomoravský kraj, čtěte dobře kriteria

  • mapa kraje s popisem té konkrétní mapy, co se z ní dá vyčíst
  • 8 míst, událostí v kraji, které doporučuji a z jakých důvodů, co je tam možné poznat.
  • minimální rozsah dvě stránky A4

Budu ráda, když zůstanete u kvality práce.

Fyzika

Pozorně prosím sleduj(te) ETABULI:

ETABULE FYZ. - 9

sekci “PRÁCE, NA KTERÉ MÁM NYNÍ PRACOVAT”

V případě, že potřebuješ čas na test, popř. máš nějaké potíže, ozvi se na :

email:kakas@zsfrymburk.cz

sms, whatsapp: 736457797

messenger: Štefan Kakaš

Chemie

Pro týden 25. 5. - 29. 5. 2020

V tomto týdnu dávám příležitost k udělání a zaslání prací zadaných během posledního měsíce. Ti, kdo mají všechny práce - mají výhodu :-).

Práci pošlete v dokumentu, zaznamenejte prosím ke kterému videu jsou. jochova@email.cz

Německý jazyk

Leseverstehen -  IM RESTAURANT

1.str. opakování - doplňovačka již známé slovní zásoby

2.str. - Přeložte věty a pak vytvořte dialogy - spokojený a nespokojený zákazník - v NJ

Schreiben - napište min.15 vět na téma: Meine Woche in der Koronaviruszeit.

Do pojednání můžete zahrnout i vaše rodinné příslušníky či kamarády.

Tento týden zasílám práci zaměřenou na obsloužení zákazníka v restauraci.

Stále jsem neobdržela od všech životopisy, práci na téma Můj týden v době koronaviru aj.

Při tvorbě vět nezapomínejte na slovosled tzn. Podmět - přísudek a  časování sloves. Pokud jsou ve větě dvě slovesa, jedno časuji a druhé dávám na konec věty.

Anglický jazyk

Workbook - prohlédněte si svůj pracovní sešit a zkuste si doplnit témata, která vám chybí.

Na videokonferenci si budeme povídat v AJ o vašich krátkých přečtených textech (úryvek z knížky, z časopisu, z internetu- délka cca jako Reading v učebnici).

 

1) O čem jste četli,

2) co/kdo tam je,

3) co se stalo,

4) co se děje,

5) co se asi stane?

 

Videokonference hodnocena váhou 1.

Využívějte k procvičování váš účet na umimeto.org

Tělesná výchova

Doporučuji dle rozvrhu - vycházky na kopec Marta, cvičení některých nebo všech dovedností OVOV - kliky, leh sedy, skákání přes švihadlo (2 minuty), běh 1000m, sprint 60m, skoky do písku, hody míčkem.

Informace pro rodiče a žáky:

VOLBA POVOLÁNÍ   v  9. třídě                                                2019/2020

Vážení rodiče,

žáci 9. třídy dostali k 30. 1. 2020 2 přihlášky na střední školy a zápisový lístek. 

Změny v přijímacím řízení v 1. kole jsou uvedeny v úvodu týdenních plánů.

Odvolání proti rozhodnutí nebude možné z důvodu urychlení přijímacího procesu. Nově ho nahradí institut takzvaného nového rozhodnutí. Díky němu bude moci ředitel střední školy sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa po žácích, kteří si vybrali jinou školu. Tzv. nové rozhodnutí se řeší vždy na úrovni škol po odevzdání zápisových lístků.

V dalším ( druhém) kole je počet přihlášek neomezený, jednotné přijímací testy se nekonají      a kritéria pro přijetí si ředitelé škol určují sami. Přehled škol v daném kraji, na něž je možné   se v druhém a dalších kolech hlásit, najdou zájemci na webových stránkách krajských úřadů.       Je nutné tedy sledovat stránky Krajského odboru školství a stránky škol, kde budou uvedena volná místa jednotlivých oborů.

Na SOU se zkoušky nekonají, přijímací řízení a posílání zápisových lístků mají upřesňovat střední školy, kam jste poslali přihlášku. Je možné školy kontaktovat alespoň telefonicky, mailem a domluvit se přímo s nimi.

Pokud je žák přijat, posílá na vybranou školu  (SOU, SOŠ) vyplněný zápisový lístek.

M.Baldová

Online procvičování

www.ucebnice-online.cz lze se zaregistrovat na 30 dní zdarma a využívat zde učebnice a online procvičování (v případě delšího uzavření škol prodlouží licence do 30.6.)

Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Tělesná výchova

Na vysoké škole FTVS jsem byl součástí projektu http://www.zacivpohybu.cz/ , kdo by rád pokračoval v individuálním sportovním tréninku, mrkněte na různá videa. Mgr. Jan Vopátek

UčíTelka

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App

Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním

systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí

zadat název _inspis_ a následně aplikaci stáhnout. Po otevření

aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů

(Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy s logem

UčíTelka. Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně

úspěšnosti v jednotlivých otázkách.