21329767_10212010730256899_934872160_o.jpg

ZŠ a MŠ Frymburk 2017/2018

Třída: 9.

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Rizáková

Kontakt: rizakova@zsfrymburk.cz

konzultační hodiny: úterý 14:00 - 15:00

CH, Z, Tv a sportovní hry -Mgr.Leoš Ševčík- konzultační hodina - úterý 14.00-15.00

F,PČ - Mgr. Štefan Kakaš - konzultační hodina - pondělí 14:00 - 15:00

                           

Rozvrh hodin

9.třída.png

Týdenní plán

od 21.5. - 25.5. 2018

Předmět

Učivo

Domácí úloha

Matematika

Aritmetika: finanční matematika

uč. str.129 - 132, PS str. 106 - 111

Přírodopis

Rozmanitost ekosystémů

uč. str. 65 - 75

prezentace žáků na jednotlivé ekosystémy

Anglický jazyk

U5

slovíčka

Německý jazyk

Beim Arzt - uč. str.45-47

Malá písemka na části těla.

Zeměpis

Jihomoravský kraj

Chemie

Bude jen jedna hodina,tuky

Český jazyk a literatura

Po - literatura - literatura 50. let

St - mluvnice - předložky a spojky

Čt - literatura - proslov

Pá - sloh - proslov

Dějepis

Po - praxe vyšetřoven StB

Čt - proces s Miladou Horákovou  

Ve čtvrtek si rozdělíte témata na referáty.

Fyzika

 1. Mechanická práce (definice, výpočet, užití)
 2. Mechanický výkon (definice, výpočet, užití)
 3. Energie (druhy, fyzikální veličina, pohybová energie, polohová energie, přeměny energie, účinnost, příklady účinnost)
 4. Využití energie (voda, vítr, slunce)

ÚT (22.5. - písemná práce), PÁ (25.5. - tepelné motory)

 1. Teplo (vnitřní struktura látek, vnitřní energie, teplo a teplota, výpočet tepla, kalorimetrická rovnice, přenos tepla, změny skupenství, tepelné stroje)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

22.5. Test - změny skupenství (druhy skupenství, změny skupenství - tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace, desublimace) viz. poznámky v sešitě.

Stěžejní úlohy:

 • 1 příklad na výpočet tepla (led->vodu)
 • práce s grafem (ohřívání ledu -> ohřívání vody)

Elektronika

************************

*    Tento týden nebude       *

************************

 1. Ozobot        (seznámení s roboty, základní příkazy, logické úlohy)
 2. Ovládání Ozobota pomocí příkazů (bez čar)
 3. Test Ozobot a jeho příkazy

ÚT (29.5. - odpadá - výukový seminář -> náhrada 5.6)

 1. Elektronické stavebnice a součástky (el. obvod a jeho prvky, druhy el. obvodů, el. součástky, el. veličiny, pájení,  nepájivé pole, základní zapojení s LED)

Práce v hodině:  Zásady správného pájení, pájení obvodových součástek

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Začátek 13:50 (PC učebna)

Informatika (pov. vol.)

************************

*    Tento týden bude          *

************************

 1. Vektorový grafický editor InkScape (základy ovládání programu, barvy, obrys, průhlednost, slučování, změna tvaru)
 2. Jednoduché základy programování (Baltík) - program, algoritmus, vývojový diagram, ovládání baltíka, jednoduché úkoly s baltíkem
 3. Základy Python (Silent Teacher - proměnné, text)
 4. 3D grafika (pohled, tvorba 3D grafiky, editory)

ST (23.5. - 3D Malování)

Práce v hodině: Stavba objektů v malování (půdorys, bokorys a nárys)

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Začátek 13:50 (PC učebna)

Digitální technologie (PČ)

 1. Prezentace (mezinárodní pravidla pro tvorbu správné prezentace, využití v MS PowerPoint)
 2. Složení PC (hardware a software, komponenty PC a jejich funkce)        
 3. Audio a video (princip a funkce obrazu a zvuku, formáty, úprava)

ÚT (22.5. - test DT - bude možno použít elektronický sešit)

 • vstupní a výstupní zařízení
 • složení PC a funkce
 • HW a SW

➤ Probráno

➤ Čeká nás

Elektronické sešity ZDE 

Informace pro rodiče a žáky:

Vážení rodiče,

žáci, kteří byli přijati na střední školy, obdrží ve škole vyplněný ZÁPISOVÝ LÍSTEK, ten je nutné podepsat a odeslat do 10 dnů od data přijetí na školu.

M.Baldová, výchovný poradce

                 

Vážení rodiče,

do školního programu (viz. níže), prosím zasílejte částku 400 Kč (nejlépe do konce října).

Částka je za :

1x PS Matematika (TakTik) - 119 Kč

    1x PS Německý jazyk 2.díl (Fraus) - 119 Kč

1x PS Anglický jazyk - Way to Win (Fraus) - 129 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem za PS - 367,- Kč (od žáka škola vybírá 300 Kč, rozdíl hradí škola)

(*ŽK je zdarma, v případě ztráty účtujeme 100 Kč)

+

    Náklady na tisk pracovních listů a materiálů na šk. rok - 100 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------

Celkem tedy 300 Kč + 100 Kč = 400 Kč

Datum

Informace:

PROSÍM VŠECHNY RODIČE 9.TŘÍDY, ABY SE ZAREGISTROVALI DO ŠKOLNÍHO PROGRAMU.

Školní program:

K čemu je dobrý?

Přesná elektronická evidence finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).

Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu a vidí veškeré transakce s penězi svěřenými škole.

Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Kde ho naleznu?

Nalézt ho můžete na internetových stránkách www.skolniprogram.cz a je přístupný z mobilu, PC, tabletu aj. zařízení.

Kde naleznu mé přihlašovací údaje?

Nejprve je potřebné se zaregistrovat jako rodič (ZDE). Jako ID školy uveďte: 000583791 a stiskněte ENTER, poté klikněte na naší školu

Nyní se Vám otevře formulář s osobními údaji rodiče, tento vyplňte (jméno, mobil apod.) a v dolní sekci uveďte své dítě (děti) ve žlutých políčkách (stačí psát počáteční písmena, systém vyhledá dítě sám) a poté klikněte na zaregistrovat.

* Na email uvedený při registraci Vám přijde potvrzovací email, ten otevřete a potvrďte.

Nyní bude potřeba počkat, dokud Vaší registraci nepotvrdí třídní učitel

Jak dodám peníze na účet svému dítěti?

Po registraci rodiče a schválení třídním učitelem, je možné se přihlásit do školního programu pomocí údajů uvedených při registraci rodičem. Poté v sekci POKLADNA - PLATBA jsou informace jak provést platbu na účet svému dítěti.

* Pokud má rodič jedno dítě ve škole, platba se automaticky přemístí k danému dítěti, POKUD MÁ VŠAK RODIČ VÍCERO DĚTÍ VE ŠKOLE je nutné platbu(částku) ještě poté rozdělit mezi jednotlivé děti.

28.6.2017

Sešity a pomůcky 9.třída pro školní rok 2017/2018

Matematika  

2 ks 460  (velký nelinkovaný)  + podložky A4

2 sady rýsovacích potřeb (1x na doma, 1x ve škole): 2 trojúhelníky (jeden nejlépe s černou ryskou), pravítko, úhloměr plastový, kružítko kovové, tužky č.3, 2, 1, ořezávátko, guma, náhradní tuhy do kružítka, kousek smirkového jemného papíru na úpravu tuhy do kružítka

Přírodopis                   

1 ks 440  (velký nelinkovaný)  + podložky A4

Anglický jazyk             

2 ks 564  (malý linkovaný)

Německý jazyk  

2 ks  544 (malý linkovaný) - lze pokračovat v sešitech z minulého školního roku

Český Jazyk

2 ks  444  (velký linkovaný), 1 ks kroužkové desky (na čtenářské dílny) + fólie

Dějepis

1 ks  kroužkové desky + fólie

Zeměpis

1 ks  540  (malý nelinkovaný) + podložka A5

Fyzika

1 ks  560  

Občanská výchova

desky zakládací s kroužky + fólie

Chemie

1 ks 560                        

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cvičební úbor na Tv – tepláková souprava, kraťasy, tričko, dvojí obuv – do tělocvičny bez černé podrážky a ven na hřiště

Potřeby na Vv  - pastelky, voskovky, vodovky, tempery, štětce – plochý a kulatý, kelímek na vodu, paletka, nůžky, lepidlo na papír, hadřík, ořezávátko, guma, kufřík, zástěra + 100 Kč na čtvrtky, barevné papíry atd.

Nejbližší naplánované akce

Datum

Akce:

19.4.

Čtvrtletní klasifikační porada

20.4.

Den Země – úklid naší obce

23.-27.4.

Rodičovské schůzky ve třech

30.4.

Projektový den

7.5.

Volný den ředitelky školy

18.5.

Focení