Skolas tradīcijas

Zinību diena

Dzejas dienas

1.klašu rīts kopā ar 12.klašu skolēniem

Aktīvās atpūtas dienas

Sporto visa klase 3.un 4.kl.

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga godināšanas pasākums

Miķeldienas tirgus

Olimpiskā diena

Jauno biologu skola

Jauno ķīmiķu skola

Skolotāju diena

Labie darbi Latvijai

Lāčplēša dienas aktivitātes

Latvijas dzimšanas diena

Erudīts

Labdarības pasākums “No sirds uz sirdi”

Egles iedegšana

Ziemassvētku tirdziņš

Ziemassvētki

Starpklašu sporta turnīri

Vecāku diena

Žetonvakars 12.kl.

Valentīndiena

Lieldienu pasākums

Sporta pasākums “Smejies, kusties, rādi sevi!”

Lielā talka

Baltā galdauta svētki

P. Radziņa piemiņas pasākumi

Sporta diena kopā ar vecākiem

Ģimenes dienas koncerts

Pēdējā zvana diena

Labo un teicamo skolēnu, vecāku un skolotāju godināšanas pasākums

Izlaidumi 9., 12.kl.

  1. un 2.semestra noslēguma pasākums