iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. február

Összeállította: Valko Júlia (2017)

1952 februárjának politikai gazdasági- és politikai hangulatát valamelyest előrejelezte Sztálin utolsó megjelent tanulmánya, amelyben a szocializmus gazdasági problémáit festette le, valamint a Tunéziában kitört lázadás, mely a francia uralmat kívánta megtörni. Vörös Jánost azonban minden bizonnyal elkerülte a hónap eleji puskaporos hangulat, mivel Jeszenszky Ferenc leváltása után kinevezték a Magyar Nemzeti Bank új vezérigazgatójává. Vörös Jánoson kívül B.B. King amerikai blues- zenészre is kellemes napok virradtak, mivel 3 O’ Clock című száma toplistás lett, ezzel országos hírnevet biztosítva neki.  

          Miközben az Egyesült Államokban a blues kedvelői B.B. King új szerzeményének örültek, a magyar dolgozók felháborodva szembesültek a ténnyel, hogy megszűnt a Nemzeti Parasztpárt már 1945 óta működő központi lapja, a Szabad Szó. E szomorú eseményt két még szomorúbb követte. A zalai Fehér Gárda ügyében halálra ítélt Bakonyi Mihályt, Bartal Béla századost, és Kőváry Jánost kivégezték. Másnap Erzsébet hercegnő is gyászba borult, mikor kenyai túrájáról hazaérve tudomására jutott, hogy édesapja, VI. György király egy infarktus miatt elhunyt. Február 6-án a hercegnő II. Erzsébet néven elfoglalta a trónt, és ezzel Nagy- Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Jamaica, valamint a Bahamák uralkodónője lett. Ez a nap Magyarország számára is jelentős volt, ekkor végezte próbaútját az első háború után gyártott magyar trolibusz.

Pár nappal később megválasztásra került India első miniszterelnöke, Jawaharlal Nehru. Itthon a választások helyett az emberek Sarkadi Imre Út a tanyákról című színdarabját tekinthették meg. A hónap közepe igen sikeres volt Rocky Marciano amerikai nehézsúlyú bokszoló számára, ugyanis Lee Savold feletti győzelme már a 39. volt a sorban, megszakítás nélkül. Ugyanezen a napon született meg szintén sikeresen Hong Kongban David Puilum Chui, az FBI által körözött gyilkos. Bálint napján a norvég fővárosban meggyújtották az olimpiai lángot, Angliában, Windsor kastélyában pedig másnap eltemették VI. Györgyöt.

Mindeközben Sztálint az foglalkoztatta a legjobban, hogy igyekezzen megtartani a már két éves, a szovjet-kínai szerződés formájában megkötött barátságát Mao Ce Tung elvtárssal. Nyugat- Németországban már nem volt ilyen barátságos a közhangulat, a dolgozók az Adenauer- kormány lemondását követelték. Franciaországban is feszültség uralkodott, dolgozók százezrei léptek sztrájkba a vezetők háborús politikája ellen tiltakozva. Eközben a magyarországi dolgozók azon munkálkodtak, hogy minél gyorsabban, és minél hatékonyabban teljesítsék a Rákosi elvtárs 60. születésnapjára tett felajánlásaikat. Természetesen, a kommunizmus elveihez hűen ragaszkodva, szinte az összes üzem termelése egyre növekedett, általában magasan túlszárnyalva a 100 százalékot. A belügyminisztérium kiadta az évi termelési tervet. A tehenészek minden erejüket bevetették annak érdekében, hogy növekedjen a tejhozam. Az ingatlanok és a gimnáziumok nagyrészét államosították, a húsjegyet pedig eltörölték, így az emberek már nem vehettek élelmiszert a jegyeikért cserébe.

Az idilli híradásokat 18-án megszakította a bejelentés, mely szerint egy óriási vihar kettészakította az SS Pendleton hajót New Englandnél, ezzel számos halálos áldozatot követelve. Február 21-én az Anyanyelv Nemzetközi Napja virradt fel, amikor 4 bangladesi diák életét vesztette, hogy tiltakozást indítson el az urdu államnyelv ellen, és végül elfogadtassa a bengáli nyelvet. Észak- Koreában sem volt nyugodt a helyzet, ugyanis baktériumfegyver használatával vádolta meg az ENSZ-t. Itthon eközben Bán Frigyes Tűzkeresztség, és Keleti Márton Civil a pályán című filmje került bemutatásra a mozikban. Miután Afrika és a Közelkelet lakói megcsodáltak egy teljes napfogyatkozást, az angolok Winston Churchillt nézték meg, amint bejelenti, hogy az Egyesült Királyság egy atombombával rendelkezik. A hónap jelentősebb történésekből álló eseménysora 29-én, Rákosi Mátyásnak az 1945 utáni évek hivatalos értékelésével, és a gyorsgyaloglás világcsúcstartója, a mexikói Raul Gonzalez születésével ért véget.

Csillag

A Magyar Írók Szövetségének folyóirata

1952 február, V. évfolyam, 2. Szám

Valko Júlia gyűjtése (2017)

Szabó Pál: Az értelem ünnepére

Tamási Lajos: Munkások (versek)

Szudi György: A vén Szabó (vers)

Lukács György: A sematizmus elleni harc mai állása (tanulmány)

Illyés Gyula: A Statisztika-kertben (vers)

Tóth Gyula: Két vers

Vészi Endre: Otthonok (vers)

Békés Virág: Ismerős vidék (vers)

Cseres Tibor: Nyár (elbeszélés)

Simon István: Két vers

Vas István: 1945. Február 12-13 (vers)

Háy Gyula: Erő (színdarab, III. felvonás)

Somlyó György: Új városok építői (vers)

Polgár István: Fiatal anya a dombon (vers)

Haladó hagyományaink

Boka László: A hazaszeretet regénye (folyt.)

Vita

Néhány megjegyzés a költői vitához

Keszi Imre: Mai költészetünk helyzete

E. Kovács Kálmán: Parasztdrámáink fejlődése

Széljegyzetek

Ján Kollár

Ján Kollár- Devecseri Gábor: A dicsőség leánya (vers)

Szemle

Bajai Ferenc: Szeberényi Lehel: A hegyek elmozdulnak

Pintér József: Lányi Sarolta: Kései ajándék

Napra pontos eseménysor  

február 1- Jeszenszky Ferenc leváltása után Vörös Jánost nevezik ki a Magyar Nemzeti Bank vezérigazgatójává. A Szovjetunióban megjelenik Sztálin utolsó tanulmánya: A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióban. Tunéziában lázadás tör ki a francia gyarmatosítók uralma ellen.

február 3- Megszűnik a Szabad Szó című lap, amely 1945 óta a Nemzeti Parasztpárt központi lapja volt.

február 4- Kivégzik a Zalai Fehér Gárda ügyében halálra ítélt Bakonyi Mihályt, Bartal Béla századost és Kőváry János hadnagyot.

február 5-  Meghal Erzsébet apja, VI. György király.

február 6- Próbautat végez a háború utáni első magyar gyártmányú trolibusz. Erzsébet a brit trónra lép (Ausztrália, Új-Zéland, Kanada, Jamaica, a Bahamák, és Nagy-Britannia uralkodónője lesz).

február 10- A Madách Színház bemutatja Sarkadi Imre Út a tanyákról c. darabját.

február 15- A Budapesti Megyei Bíróság „népellenes bűntett és izgatás” miatt 4 és fél évi börtönre ítéli Pap Béla karcagi református lelkészt, aki zsinati tagként ellenezte a meghagyott egyházi iskolákról való lemondást.

február 17-  A házingatlanokat a kisebb családi házak kivételével államosítják.

február 18- A húsjegy eltörlésével megszűnik az élelmiszerek jegyre történő árusítása. Görögország és Törökország csatlakozik a NATO-hoz. Egy óriási vihar kettészakítja az épp Boston felé tartó SS Pendleton hajót New Englandnél.

február 21- Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke írásban értesíti Rákosi Mátyást: a református és az evangélikus egyház vezetői hozzájárultak ahhoz, hogy az új tanévtől egyetlen (közös) fiúgimnáziumuk indul Debrecenben. A többi gimnázium és a református tanítóképző államosítva lesz.

február 21. Kelet-Pakisztánban (ma Banglades) rendőrök sortűzében 4 tiltakozó diák veszti életét, ami országszerte tiltakozásokat indít el, s végül a bengáli nyelv elfogadásához vezet Pakisztánban. Ezt a napot nyilvánítja az UNESCO az Anyanyelv Nemzetközi Napjává.

február 22- Észak- Korea baktériumfegyver alkalmazásával vádolja az ENSZ-t.

február 23- Meghal Karácsony Sándor pedagógus, filozófus. Bemutatják Bán Frigyes Tűzkeresztség c. filmjét.

február 24- Bemutatják Keleti Márton Civil a pályán c. filmjét.

február 25- A NATO lisszaboni konferenciája elfogadja a nyugatnémet haderőt is magába foglaló európai hadsereg felállítására vonatkozó tervet. Közép- Afrikában és a Közelkeleten teljes napfogyatkozást lehet megfigyelni.

február 26- Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Winston Churchill kijelenti, hogy az ország atombombával rendelkezik.

február 28- Az Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottság a tehetséges fiatalok főiskolai, egyetemi tanulmányainak segítésére Rákosi Mátyás tanulmányi ösztöndíjat alapít.

február 29- Rákosi Mátyás „Népi demokráciánk útja” címmel a Pártfőiskolán tartott előadásában felvázolja az 1945 utáni évek hivatalos értékelését.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére


15 |vissza a lap tetejére

Péntek

Kronológia

A Budapesti Megyei Bíróság „népellenes bűntett és izgatás” miatt 4 és fél évi börtönre ítéli Pap Béla karcagi református lelkészt, aki zsinati tagként ellenezte a meghagyott egyházi iskolákról való lemondást.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad nép)

Sztálin elvtárs a szovjet- kínai szerződés aláírásának második évfordulója alkalmából üdvözletet intézett Mao Ce Tung elvtárshoz. A szovjet-kínai szerződés megsokszorozza a demokratikus imperialistaellenes tábor erőit. A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hadijelentésben közli, hogy a koreai néphadsereg alakulatai továbbra is komoly veszteségeket okoznak az ellenségnek. Az amerikaiak parancsára újból bíróság elé állítják Beloiannisz elvtársat és 23 társát. Madrasz indiai államban mozgalom indult a politikai foglyok szabadonbocsájtásáért. Az NDK kormánya felhívja a négy nagyhatalmat a békeszerződés megkötésének meggyorsítására. A nyugatnémetországi dolgozók az Adenauer-kormány lemondását és az áruló jobboldali szakszervezeti vezetők eltávolítását követelik. Az össznémet békebizottság háborús bűncselekménynek minősíti az újrafelfegyverzésben való részvételt. Kedden Franciaországban dolgozók százezrei léptek figyelmeztető sztrájkba a fasiszta veszély és az uralkodókörök háborús politikája ellen. Tito fasiszta bírósága ítéletet hoz jugoszláv hazafiak egy csoportja ellen, melynek tagjai Tito-ellenes agitációt folytattak. A Kanadai Haladó Munkáspárt elfogadta a “Kanada útja a szocializmus felé” című új programját. 1951-ben a Vietnami Demokratikus Köztársaság sikereinek éve volt politikailag, gazdaságilag és kultúrális értelemben is.

Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére megkezdi  munkáját  az  RM  új  csőgyárának  második  hengersora. A Magyar Acéláru gyárban és a Kispesti Textilgyár üzemében is nagy lendülettel folyik a verseny a Rákosi elvtárs 60. születésnapjára tett felajánlások teljesítéséért. A   24. számú   Építőipari   Tröszt   dolgozói, a  Fogaskerékgyár, a Fémáru - és Szerszámgépgyár, a Vegyipari Gép- és Radiátorgyár, a Gerő termelőszövetkezeti csoport és ózdi öntőcsarnok is teljesíti Rákosi elvtárs születésnapja tiszteletére tett vállalásait.

Az évi termelési terv végrehajásának egyik feltétele az önköltség csökkentése. Az ózdi és diósgyőri nagyolvasztó termelése meghaladta a 100 százalékot. A diósgyőri nagykohó építésének problémája megoldódott. A belügyminisztérium rendeletet adott ki az 1951/52-es évre, amely tartalmazza  a  tavaszi mezőgazdasági feladatokat,  szabályozza a termelési  kötelezettséget  és  vetéstervet, továbbá az iga és gépkötelezettséget. A tatabányai VI-os akna termelése stagnál. Az Állami Műércöntödében felháborító állapotok uralkodnak. A Pravda január 10-i száma „Eqy népi tanács" címmel közli magyarországi tudósítójának, Maligin elvtársnak írását a kisujjszállási városi tanács működéséről. A tehenészek a tejhozam növeléséért harcolnak. A magyar dolgozók a magyar- szovjet barátság hónapját ünneplik.

Ifj. Vágó György, Szabó Sándor és ifj. Kozma Kálmán kulákokat elítélték állatok engedély nélküli levágásáért és húsuk illegális árusításáért.

Új magyar film készült az imperialistaellenes békeharcról “Nyugati övezet” címmel. Vasárnap délután fél 3-tól Győrött játsszák le az elmaradt Győri Vasas - Bp. Bástya mérkőzést. Február 14-én Oslóban megkezdődtek a VI. Téli Olimpia versenyei.

Estig havazás, havaseső várható kissé emelkedő hőmérséklettel. A várható középhőmérséklet 4 fok alatt lesz.

Rádióműsor: 16.20: Utazás az új Magyarországon. — 16.40: Orosz nyelvlecke. — 17.55: Ajándékműsor a Nógrádi Tröszt Tiribesi Szénbánya Vállalat dolgozóinak. — 19.00: Rádió Politikai Kör- Népgazdaságunk ötéves terve. — 19.30: Jó munkáért szép muzsikát! — 21.30: “Ahova öt tenger vize ömlik...“ Versek a kommunizmus építkezéseiről…

                                                                        Valko Júlia gyűjtése (2017)


16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források