iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1954 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1954. október

Összeállította: Guld Csenge (2019)

1954 októbere a magyar gazdasági, illetve politikai életben is fontos hónap volt. A hónap elején kezdődött meg a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezetőségének ülése, mely főleg a gazdasági kérdésekkel foglalkozott. Rákosi Mátyás is kiállt a gazdaság bővítése mellett, az ülés pedig összességében az új irányvonal híveinek, illetve  Nagy Imre politikájának erősödését hozta. Az ülés után nem sokkal, október 20-án megjelent Nagy Imre cikke a Szabad Népben, melyben a pártvezetés megosztottságáról is nyíltan írt.

Október folyamán a magyar kormány két alkalommal is átalakult. 9-én kisebb változások történtek: a szénbányászati miniszter Czottner Sándor lett, az ipar- és energiaügyi miniszterré pedig Hidas Istvánt nevezte ki Nagy Imre miniszterelnök. 30-án változott az Országos Tervhivatal elnöke, a földművelés- illetve az igazságügyi miniszter személye is. Leváltották például az OTh éléről Szabó Bélát, aki Gerő irányzatához tartozott, a helyébe a Nagy Imrét támogató Hegedűs András került. A Legfelsőbb Bíróság új elnöke Domokos József lett.

Október 23 és 24 között tartották a Hazafias Népfront alakuló kongresszusát, melyen Rákosi Mátyást a szervezet alelnökévé választották. Nagy Imre beszédében a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta, ezért később nacionalizmussal vádolták. Ekkor jött létre a Kiadói Főigazgatóság (mely a későbbiekben a kiadói, nyomdai, illetve terjesztői feladatokat látta el), illetve ekkor döntöttek az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének létrehozásáról is. Kaposváron új repülőtér nyílt: az első Budapest-Pécs-Kaposvár járat október 4-én szállt fel.

Magyarország külpolitikájában is némi változás állt be: a Politikai Bizottság határozatban támogatta a Jugoszláviával kapcsolatos új szovjet politikát.

A nemzetközi politikában is mozgalmas volt az október. A hónap elején Londonban gyűltek össze a különböző országok külügyminiszterei. A tárgyalások végül sikeresek lettek: a londoni egyezményben rendezték a Trieszti Szabad Terület kérdését. A város maga olasz, míg a környező területek főleg jugoszláv kézre kerültek, illetve Szlovénia is területhez, valamint tengeri kijárathoz jutott. Október 20-án lépett életbe a bonni keretszerződés, melyben Nyugat-Németországot szuverén államként ismerték el, bár a szövetséges országok hadseregei állomásozhattak ott. Két nappal később pedig az NSZK aláírta a NATO-hoz való csatlakozásról szóló jegyzőkönyvet, illetve kimondták, hogy a Saar-vidék hovatartozásának kérdését népszavazással kell eldönteni.

Október huszonegyedikén Párizsban írták alá az európai vezetők az úgynevezett kilenchatalmi szerződést. Ennek értelmében az NSZK, illetve Olaszország csatlakozott ahhoz az 1947-es szerződéshez, mely ettől a naptól kezdve a Nyugat-európai Unió nevet viselte.

A Román Népköztársaságban október tizedikén ítélték halálra koncepciós perben Luka László, magyar származású politikust, korábbi pénzügyminisztert, akit az iparosítás kudarcáért vádoltak. Később az ítéletet életfogytiglanra módosították.

Haitin, az Egyesült Államokban, illetve Kanadában is ekkor pusztított a Hazel hurrikán, mely a szezon legnagyobb károkat okozó hurrikánjaként vonult be a történelembe, így a nevét vissza is vonultatták.

A sportrajongók számára is izgalmas volt ez a hónap. Az Egyesült Államokban ekkor rendezték a Nemzeti, illetve az Amerikai Liga győztesének baseballmeccsét (ismertebb nevén: World Series), melyen a New York Giants győzedelmeskedett a Cleveland Indians felett. A magyar futballválogatott pedig Csehszlovákiával vívott mérkőzést, melyen Kocsis Sándor harmadszor szerzett nemzetközi meccsen mesterhármast.

Az október a művészetekben is meghatározó volt. Tizenhatodikán közvetítették Elvis Presley első rádióadását, valamint a hónap végén született Lee Child (eredeti nevén: Jim Grant), angol író, akinek a neve főleg a thriller rajongóinak csenghet ismerősen. Magyarországon gyászosabb volt a hónap ebből a szempontból: elhunyt Nagy Lajos, író, a Képtelen természetrajz című könyv megalkotója.

Napra pontos események listája

október 1. - Megkezdte működését a Kiadói Főigazgatóság.

október 1.–3. - Az MDP KV ülése a népgazdaság helyzetével és a párt gazdaságpolitikai feladataival foglalkozott. A tapasztalható hibák okát a szektarianizmusban jelölték meg.

október 2. - A New York Giants nyerte az amerikai World Seriest.

október 3. -  Befejeződött a londoni külügyminiszteri konferencia. A résztvevők határoztak a NATO bővítéséről és a brüsszeli egyezmény kiterjesztéséről. Kaposváron repülőtér nyílt, másnap indult el az első Budapest-Pécs-Kaposvár járat.

október 5. - A londoni egyezményben rendezték a Trieszti Szabad Terület kérdését

október 9. - Átalakult a kormány: szénbányászati miniszterré Czottner Sándort, vegyipari és energiaügyi miniszterré Hidas Istvánt nevezték ki.

október 10. - Az Mt határozatban intézkedett az MTA Közgazdaságtudományi Intézete létrehozásáról.

október 10. - Koholt vádak alapján – a bukaresti katonai bíróság – halálra ítélte Luka László korábbi román pénzügyminisztert.

október 12. -  Nagy jelentőségű kínai–szovjet szerződéseket írtak alá

október 14. - PB-határozat született a Jugoszláviával kapcsolatos új szovjet politika támogatásáról.

október 15. - A Hazel hurrikán pusztított Észak-Amerikában.

október 16. - Elvis Presley első rádióadása. Kocsis Sándor a Csehszlovákia elleni mérkőzésen harmadszor rúgott mesterhármast nemzetközi meccsen.

október 20. - „A KV ülése után” címmel megjelent Nagy Imre cikke az Szabad Népben. Életbe lépett a bonni keretszerződés, amely az NSZK-t szuverén államként ismerte el.

október 21. - Párizsban kilenchatalmi szerződést írtak alá.

október 23–24. - A Hazafias Népfront alakuló kongresszusán Rákosi Mátyást a szervezet alelnökévé választották.

október 28. - Meghalt Nagy Lajos, író, publicista.

október 29. - Megszületett Lee Child, angol író.

október 30. - Nagy Imre átalakította kormányát.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére


03 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (forrás: Szabad Nép)

Belgrádban a szovjetek, illetve a jugoszlávok a kölcsönös áruszállításról szóló kompenzációs egyezményt írtak alá. Szovjetunióban járt egy angol parlamenti küldöttség, ahol részt vehettek a moszkvai szovjet ülésén.

Visinszkij javaslatot nyújtott be a fegyverkezés csökkentésére, illetve a tömegpusztító fegyverek betiltására vonatkozóan az ENSZ-közgyűlésen. A közgyűlésen továbbra is folyt a vita, többek között a Kínai Népköztársaságnak az ENSZ szerveiben való képviseletéről.

A bonni koalíció második legnagyobb pártjának elnöke, Thomas Dahler követelte, hogy a nyugati hatalmak és Szovjetunió azonnal kezdjenek tárgyalásba Németország újraegyesítéséről.

Még mindig nem fejeződött be az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, illetve az NSZK között folytatott londoni értekezlet. Véget ért viszont az Angol Munkáspárt konferenciája, melyen a munkások a párt vezetőségével való elégedetlenségüket fejezték ki. A napirenden szereplő több pontot emiatt nem sikerült megvitatni.

Szombat este megkezdődött az ünnepi könyvhét. Budapesten az Írószövetség irodalmi estje nyitotta meg, vasárnaptól keddig a város több pontján dedikáltak Kossuth- és József Attila-díjas írók. Vidéki városokban irodalmi esteket, kiállításokat rendeztek.

Az Ötödik Békekölcsön jegyzése lezárult. Összesen 1.123,634.300 sikerült gyűjteni. Kutas Imrét bízták meg a párizsi magyar követség vezetésével. Ezzel egy időben Némety Béla, berni követ is átadta megbízólevelét a svájci szövetségi elnöknek. Állandó irodája alakult a Hazafias Népfrontnak Budapesten, az V. kerületben, mely a Hazafias Népfronttal kapcsolatos összes kérdésre választ kínált. Budapesten több helyen, illetve Szombathelyen is alakuló nagygyűléseket tartott a Hazafias Népfront.

Argentin kereskedelmi delegáció érkezett Magyarországra, céljuk a két ország kereskedelmi kapcsolatainak előremozdítása volt. A minisztertanács a kenyérgabona termelésének támogatásáról döntött. Ezt többek között a vetésterületek növelésével, illetve a termelőknek juttatott korpával kívánták elérni.

Szolnok megyében ötrendbeli gyermekgyilkosság, ötvenrendbeli rablás, illetve egy csalás és egy gyilkossági kísérlet miatt halálra ítélték Jancsó Ladányi Piroskát. Letartóztatták Szlota Jánost, illetve két társát, akiket a nép vagyonának hűtlen kezelésével vádoltak meg.

Új, őszi műsorbeosztásra kellett felkészülniük október 4-étől a rádióhallgatóknak. A változás főleg a reggeli és koradélutáni órákat érintette.

A macroni kajak-kenu világbajnokságon eredményes magyar sportolókat ünnepelték a margitszigeti Nagyszállóban. Magyarország-Finnország (férfi), illetve Magyarország-Anglia (női) nemzetközi atlétikai viadalokat rendeztek. Előbbiben az első nap után Magyarország, utóbbiban pedig Anglia vezetett.

A budapesti színházakban többek között az Othellót, a Coppéliát, illetve a Diótörőt játszották.

A felhőzet csökken, csak keleten várható eső.

Összeállította: Guld Csenge


04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források