Albert Griera, Marc Parra i Lluis Tomàs                                Emprenedoria 2015/16

MOBILITY

TERCER TRIMESTRE

1. BREU RESUM IDEA INICIAL

Mobility és una empresa que funciona com a una intermediària entre els clubs esportius i les empreses de transport. D’aquesta manera, cap nen es queda sense poder anar als diferents events i també és una opció més econòmica i més sostenible. Els ingressos els obtindriem de les comissions que obtindrien

2.MARQUÈTING

CANVAS

SEGMENT DE MERCAT

El nostre mercat esta centrat basicament en clubs esportius de baix poder adquisitiu, inicialment vam pensar únicament en equips de futbol, però hem vist que també es aplicable a altres modalitats com podrien ser el basquet, el hoquei…

Els usuaris d’aquest servei serien els jugadors i el staff tècnic de l’equip ja que són qui s’hauria de desplaçar als diferents llocs, tot i que si es volgués, també podrien afegir-se els pares dels jugadors ja que seria logic que en alguns desplaçaments importants volguesin acompanyar-los.

ESTRATÈGIES DE MARQUÈTING

Seguim dos grans estratègies de Marquèting. Una la fem servir de cara  als clubs esportius i l’altre cap a les empreses de transport. Per a els clubs esportius de Catalunya, fem un màrqueting més agressiu. Volem que es quedin amb el nom de la empresa MOBILITY i que sobretot sàpiguen que fa i que els hi pot ser molt eficaç.Gràcies a les xarxes socials arribem a ells.

Per a les empreses de transport, utilitzem també les xarxes socials.

CORBA DE VALOR

EMPATHY MAP

ANALISI DE LA COMPETENCIA

La gran majoria de les empreses del sector esta destinades a grans viatges per turistes o participants d'algun congres, excepte l'opcio dels pares.

DAFO

Som una empresa nova per tant, tenim una dificultat per entrar en el mercat i sector del transport.

Tenim poc pressupost per invertir d’entrada.

Altres empreses del sector del transport. Una amenaça clara seria que els pares i mares s’organitzessin de una manera que no els hi calgués el nostre servei.

Som una nova empresa jove que té ganes d’obrir-se al mercat i per tant amb ambicions i objectius. Volem créixer i això és una part fonamental per a que les empreses creixin. Oferim un servei econòmic. tenim habilitats suficients de l’internet per fer arribar la informació a gent arreu de Catalunya.

Les empreses de transport no troben la manera d’obrir-se i afiançar-se en el mercat. Mobility ofereix la possibilitat d’adaptar-se a les necessitats dels equips i dels pares i mares dels nens. 

4. Pla de finançament:

Compte de Pèrdues i Guanys a 3 anys

Balanç a 3 anys (Actiu i Patrimoni Net i Passiu)

Supervivència a curt termini

     Tinc liquiditat (aparentment)? Actiu Corrent >Pasiu Corrent --> Fons de Maniobra

L’empresa tindra liquiditat ja que l’actiu corrent es superior al pasiu corrent.

Actiu Corrent=4080

Pasiu Corrent=400

     

5. Viabilitat legal: com ens constituïm?