ART BARROC

El barroc, a més d'un període artístic, fou un moviment cultural que es va estendre a la literatura, l'escultura, la pintura, l'arquitectura i les arts escèniques des del 1600 fins a 1700, aproximadament

Aquest estil va sorgir a principis del segle XVII, a Itàlia i es va estendre cap a la major part d'Europa.

Va ser un moviment dirigit majoritariament cap al poble analfabet. Així, en pintura i arquitectura, el Barroc utilitza una iconografia directa i teatral, amb tendència a una abundància d'ornamentació. L’art Barroc és l’estil dominant del període, que té el mateix nom, i va ser un procés desenvolupat entre dues formes del classicisme: la del Renaixement i la de l’era Racionalista. Durant molt de temps, el terme "barroc" va tenir un sentit sinònim al de sobrecarregat, desmesurat i irracional.

ARQUITECTURA

L’arquitectura barroca destaca per l’exuberància i la teatralitat. Els arquitectes es preocupaven per l’espai on s’havien d’ubicar els edificis que construïen. Així va sorgí a Europa l’urbanisme. Els arquitectes barrocs:

- Abandonen les línies regulars dels edificis renaixentistes.

- Imposen un estil marcat per les formes dinàmiques i complexes.

- En el cas dels temples, es torçaven les columnes, es trencaven i es corbaven els frontons, es creaven grans escalinates i enormes columnates, etc, perquè es volia atreure l’atenció del vianant per fer-lo passar a l’interior.

ESCULTURA

L'escultura barroca es caracteritza pel moviment, per l’expressió dels sentiments extrems al rostre, per la teatralitat dels gestos i per un realisme cru.

La concepció del cos humà s’allunya del cànon grecoromà. La màxima preocupació és el realisme i, per tant, l’expressivitat de les figures, que s’aconsegueix amb contorsions, postures forçades i la representació del moviment.

PINTURA

La pintura barroca es caracteritza pel realisme dels personatges, es dóna molta importància a la llum que fa ressaltar les figures sobre la penombra del quadre. S’accentuen les línies diagonals que creen inestabilitat i moviment sobre la tela.