Parents

 

Grandparentsy

 

Great-Grandparents

Great Great-Grandparents

(1.0) 

Int.Ch.NatalyLand*s

Blue Golden Rio

BRI ay 25

 

 

 

 Ch. Frankie

     Evelin Star

       BRI ay 25 

 Gr.Int.Ch. Infinity from Miracle Garden BRI  ny 25

GICH.Nahimana*s High Sky

BRI ny 25

GECH.Queen Golden Elektra no Demetra  Bri ny11

Cerize de Notre Dame

de Creuse

BRI ay 25

CH. Silver Gitano d*Oaxaca BRI

 ny 11

Romy Du Try D*Oskin*s BRI ns11

NatalyLand*s

(ex.Mormot)

Golden Point High Sky

BRI ny 1133

NatalyLand*s(ex.Mormot)

Golden Yasia

BRI ny 1133

NatalyLand*s(ex.Mormot)Richard Lion*s Heart  BRI ny 25

Oll Josy*s Elysee  Bri ny 11

Oll Josy*s Fox Cat 

BRI  ny 25

Golden Helios Von Grim Barchen

BRI ny 11

Oll Josy*s  Dentelle BRI ns 1133

(0.1)

CH.NatalyLand*s

Golden Hortense

BRI ny 11

   NatalyLand*s

    point Yasia

BRI ny 2133 

NatalyLand*s Richard Lion*s Heart

BRI ny 25

WCH. Golden Incredibly Mystery*s

 Dream of Mormot BRI ny 11

Fantazy Silver Mormot

  BRI ns 25

Oll Jossy*s Elysee

BRI ny 11

Capitaine Oll  Josy*s

BRI ns 12

Oll Josy*s Cherileen

 BRI ns11

Oll Josy*s Fox

Cat BRI ny 25

Golden Helios Von Grimms   Barcheh  

           BRI ny 11

Sweet Pearl*s Joschi  EXO  ny11

G*oreevon Grimms Barchen

         BRI ny 11

Oll Josy*s  Dentelle

BRI ns1133

Golden Arstoteles von Grimms Barchen

BRI ny 11

Silver Fantasy von Lisa*s Traum

BRI ns11