Zápis z valné hromady KomPotu

8.2.2014, ČZU Praha Suchdol

1. Přivítání, prezence (Petr Dolenský) 10:20

Součet počtu hlasů: 23 lidí na prezenční listině = 23 hlasů = nadpoloviční většina, valná hromada je tedy usnášeníschopná

2. Bilance roku 2013 

2.1. Plán a aktivity roku 2013 (Petr Dolenský)

Představení plánu aktivit, vzešlého na únorové VH 2013. Aktivity byly nasdíleny na google.doc s harmonogramem plnění, byla možnost připsat se jako řešící osoba.

Podstatné úkoly byly splněny.

Workshopy

- Splněno: Akce tři sestry, Plánovaní a realizace zahrady.

- Zbývá: truhlářské workhopy

Budování zázemí

- Splněno: Postavení brány, dodělání plotu,  vodovodní přípojka, záchoda, koncepce kompostování

- Zbývá: chatka, sklep, postavení teepee, zatravnění

Organizace

- Valná Hromada 16.2.2013, cca 10 x koordinační schůzka,

- kulturní akce: tři sestry, dýnobraní, sázení třešně, vánoční setkání,

- PR: propagační akce (cca 10x semináře), propagační prodej Velké Přílepy, výstupy do novin, rozhlasu

- emailová komunikace, editace webových stránek

Úřední povinnosti: pojistka majetku, členské příspěvky, vyúčtování roku 2012 a daňové přiznání

 

Produkce:

- splněno: převoz hnoje, rozvrh pěstování, personální zajištení zahradníka, nastavení systému distribuce

- celkem cca 21 brigád v sezoně červen-listopad 2013 !, tj. téměř každou sobotu  

Více info: https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/spreadsheet/ccc?key=0AoIkST86dZ1FdDJUTUg4dE9OajczNFBmSnpHaHRydGc&usp=drive_web#gid=0 

2.2. Rozpočet za rok 2013 (Jakub Hlava) 10:40

Mzdy se do rozpočtu vešly přesně, velký rozdíl v sadbě, ale ušetřilo se např. na cestovném (viz tabulka)

Výdaje: 194,121 Kč

Příjmy: 193, 500 Kč

rozdíl -571

Když se připočtou granty, ve skutečnosti je KomPot v plusu (záchod, vodovodní přípojka byly financovány z projektů a z příspěvku obce Sředokluky).  Na transparentním účtu je momentálně 150 tis. Kč. Odkaz na účet je na webových stránkách, tam je možné vše ověřit jakékoli položky

Investiční poplatek: 4000 Kč (na pěstování zeleniny)

Provozní poplatek: 5000 Kč (mzdy zahradníkům, cestovné, potřebné vybavení)

Během roku se změnily variabilní symboly: liší se dle toho, zda to je investice (jednorázový příspěvek 4000,- při vstupu do sdružení) a provozní příspěvek má jiný var. symbol. Na webu KomPotu se nachází hodně informací, pokud má kdokoli nejasnosti, má se obrátit na Mílu, Petra, aby se věci vyjasnily. Stejně tak je dobré vracet se ke stanovám a připomenout si, co se dohodlo.

2.3. Vyhodnocení sklizně a pěstování 2013 (Iveta Kuráňová, Míla Kettnerová)

- Podíly se začaly evidovat až od července (z důvodu ukončení spolupráce se zahradníkem Liborem) a zaváželo se až do listopadu.

- Výpěstky: Od července do listopadu získal každý člen 180 kg zeleniny. Oproti předpokládaným 5 kg zeleniny týdně, byl podíl téměř o polovinu větší.

- Problémy:  Některých druhů zeleniny bylo méně, protože selhal zahradník Libor, Iveta s Mílou musely tento deficit dohánět. Jaro bylo velmi chladné, ale i přesto jsme na KomPotu měli se úrodu dobrou. Řada věcí nebyla úplně optimální (např. bylo málo červené řepy, malé dýně, přerostlá mrkev).  Přesto se podařilo úspěšně sklidit např. 65 kg česneku!! V roce 2014 se budeme soustředit na podchycení známých problémů.

Tabulky s uvedením sklizených plodin v roce 2013:

https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/spreadsheet/ccc?key=0AgCR2IP0qjLFdHJ5V0lGUG5NQXpOV0FXb1RWOVFKR1E&usp=drive_web#gid=0

Míla:   Zahradničení se neobejde bez důsledné pravidelné práce, na kterou musí dohlížet zkušení zahradníci. Neobejdou se však bez pomoci členů. Důležitá je i pomoc mužské části osazenstva, některé nástroje jsou těžké k manipulaci.

Na loňské VH jsme měli před sebou prázdný papír, mysleli jsme, že bude nejlepší, když si najmeme zahradníka, ale bohužel se na něj nedalo spolehnout. Na začátku léta se rozhodl odejít. Míle nezbylo nic jiného, než zahradu převzít, o vše se starat a vše naplánovat. V tu chvíli si uvědomila, že jí to baví a že se svými vědomostmi zahradu zvládne. Převzala úvazek po Liborovi. V zemědělství se někdy platí i 50 Kč na hodinu, ale tato práce by měla být ohodnocená lépe. Zahradnice někdy slýchají: „je to krásná práce, ale nemůžu si ji dovolit“. KomPot by měl být férovým zaměstnavatelem, který platí tak, aby zaměstnanec měl pocit, že je zabezpečen a nemusel práci saturovat výdělkem jinde. Zahradník musí nad zahradou přemýšlet i mimo sezónu, např. i v zimě musí plánovat na další rok.

Jsou lidé, kteří chodí pravidelně a někteří nechodí vůbec. Toto nějakou dobu může fungovat, ale po nějaké době by to ty, kteří chodí často, mohlo přestat bavit, protože mají moc práce a roli hraje také pocit nespravedlnosti.

Petr D.: nikoho nechceme nutit, jen je dobré zhodnotit, kdo co může do zahrady investovat a ideálně vyvážit podíl na každého spravedlivě, ať už to bude čas/ pomoc na zahradě, přispění k vybavení nebo přispění finanční. Toto je hlavní téma valné hromady.

Diskuse:

Marcela: Za přílepskou skupinu fungovala bezvadně distribuce, rozdělení bylo spravedlivé, vnímám to jako velký úspěch, za Přílepy díky.

Míla: Lidé, co si jedou na zahradu pro zeleninu, přijedou dřív a pomohou. Toho si ceníme, protože při výdejních dnech neděláme ve dvou-třech lidech od rána do večera nic jiného, že sklízíme.

Marcela:  Díky za recepty, které se sdílí na mailu. Bylo by dobré udělat receptům reklamu, pokud na webu jsou. Na obědech na zahradě v sobotu se objevují výborné nápady na recepty a tipy na skladování a zpracování (sušení, zavařování atd.), pak už se ale recepty nikam nezaznamenávají, bylo by fajn to zaznamenávat

Míla. Budeme mít neznámé druhy zeleniny, chtěli bychom prezentovat tyto druhy na webu – kdyby někoho bavilo toto zpracovat, ocenili bychom to.

Pokud máte zájem podělit se o recepty, posílejte je Lence (lenkasehnalova82@gmail.com)

2.4. Komunitou podporované zemědělství (Míla)

KPZ je systém založený na dlouhodobé spolupráci mezi spotřebiteli a producenty, kteří sdílejí jak bohatství úrody, ale i riziko neúrody. KomPot jsme založili proto, abychom hledali společné cesty k zemědělství a potravinám. Principy: společná zodpovědnost, aktivní zapojení všech, sdílení hodnot, spolupráce a rozhodování konsensem, solidární přístup (opět dostupné na webu).

3.Plán na rok 2014

3.1. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2014 (Jakub Hlava)

Jsou navrženy 2 varianty rozpočtu, varianty se liší pouze ve mzdových nákladech. Minulý rok si Míla s Ivetou vedly evidenci, kolik hodin strávily na zahradě, z toho vycházíme i letos.

Provoz 2014

Mzdy - varianta 1

Mzdy - varianta 2

Mzdy

165,600.00 Kč

Kč 144,000.00

Pojištění

2,000.00 Kč

2,000.00 Kč

Sadba a osivo

15,000.00 Kč

15,000.00 Kč

Opravy a drobné výdaje

5,000.00 Kč

5,000.00 Kč

Provoz auta (benzín na dopavu)

2,000.00 Kč

2,000.00 Kč

Energie

1,000.00 Kč

1,000.00 Kč

Služby od zemědělců (orba apod.)

2,000.00 Kč

2,000.00 Kč

Nájem pozemku

1,600.00 Kč

1,600.00 Kč

Voda

3,000.00 Kč

3,000.00 Kč

Fond oprav (odpisy)

7,000.00 Kč

7,000.00 Kč

Rezerva

20,000.00 Kč

20,000.00 Kč

Tyčky na rajčata

2,500.00 Kč

2,500.00 Kč

Celkem

221,700 Kč

205,100 Kč

Na osobu (při 40 členech)

5,543 Kč

5,128 Kč

Na osobu (při 37 členech)

5,992 Kč

5,543 Kč

Na osobu (při aktuálním stavu)

7,645 Kč

7,072 Kč

 

Položka

Plán na celý rok

Foliovník

6,000.00 Kč

Zavlažovací zařízení

7,000.00 Kč

Nádrž na vodu

1,000.00 Kč

Chatka

10,000.00 Kč

Textilie a krycí folie

3,000.00 Kč

Dřevěné vybavení - designer

8,000.00 Kč

všerob

4,000.00 Kč

zabezpečení/petlice/led dioda

500,00 Kč

Obecní grant

-10,000.00 Kč

Rezerva

4,000.00 Kč

Celkem

33,000 Kč

 

Detailněji rozpočet zde: https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/spreadsheet/ccc?key=0AoIkST86dZ1FdGdQcHh4VXZtMGVLQzFUWU02UXRER3c&usp=drive_web#gid=4

1. varianta rozpočtu - obsahuje více hodin pro zahradníky v těch nejvytíženějších měsících

2. varianta - představuje minimální optimum.

Minulý rok se Míla s Ivetou snažily, aby tam strávily tolik času, aby se udělala práce, která je nutně třeba. Počítá se práce 4 dny v týdnu pro dva lidi po dobu zhruba deset měsíců (poznámka: jedná se jen o práci na zahradě, nezahrnuje dobrovolnou práci, ani další komunikaci a organizaci)

Zdůvodnění počtu 37 členů odběratelů::

V současnosti máme 30 členů (na 0,6 hektaru), ale rozpočet je koncipován pro 37 lidí

Zahrada má kapacitu na 40 členů/podílů, ale minulý rok jsme pro původních 25 členů vypěstovali dvojnásobek. Dělali jsme to však s financemi jen pro 25 lidí, tudíž ta nadprodukce nebyla zaplacená, proto 40 členů na půl hektaru je optimum. Navíc, aby náklady na jednoho člena byly nižší, je naším zájmem navýšit počet členů.  Každý by měl platit 5500 Kč při 37 členech.

Co bychom dělali v případě, že neseženeme 37 členů?

Pokud nevyjde možnost se 37 členy, sestaví se krizový plán (nejjednodušší řešení by bylo vynechat nějakou část zahrady, osadit ji jetelem a nepěstovat na ní). O dalším počínání se rozhodne v květnu, podle toho, kolik bude nových členů.

V případě nedostatku členů se rozhodne, zda se rozdíl doplatí z kapes členů (a každý bude mít víc zeleniny) nebo se můžeme rozhodnout, zda to neprodat na trzích. Lidé bohužel nejsou schopni při nákupu na farmářských trzích rozeznat konvenční zeleninu a tu bez chemie. Na trzích jsou velké výdaje, stánek se musí zaplatit, musí tam stát člověk, cesta, atd.). Nicméně může být trh dobrý i pro propagaci.

Petr D.: ubrat na mzdách zahradníka a dotovat to dobrovolnickou prací.. ale to možná není reálné

Ivo: těžko se spolehnout, zda se vždy sejde dostatek lidí

1. HLASOVÁNÍ o variantě 2 se 37 členy, 205 100 Kč.

ANO: 23   NE: 0    ZDRŽEL SE: 0

3.2. Diskuse a hlasování k výši ročních příspěvků členů

Petr D.: je tu různé angažmá členů a je zde otázka, zda ten, kdo odpracuje víc, by měl dát méně peněz a opačně. Když by se dala 100 Kč hod, 4 dny po 6 hodinách = 1600 Kč orientačně (ale: nechceme naši práci přepočítávat na peníze, jde jen o spravedlnost mezi členy, ačkoli se zdá, že přepočítávat naši práci na peníze je nejjednodušší, ale práce se dá hodnotit i jinak.

Míla: Toto je něco, co je pro radost a proto by bylo fajn nechat to na dobrovolné bázi, nechceme se dostat do stádia, že někdo bude na zahradě a řekne si: „teď tu musím být ještě 4 hodiny, ať mám odpracováno“.

Petr D.: Každý z nás může reflektovat, zda chodil či ne a může to zhodnotit

Míla: záleží i na životní situaci, někdo onemocní, nebude mít práci, nebude se moci podílet na příspěvku. Jde zejména o budování důvěry, že by každý mohl přispět, kolik si pro sebe myslí, že je za něj adekvátní.

Petr Částek: Když pole pokryjeme pětitisícovkama a nevložíme do toho svou práci, nic tam nevzejde.

Ivo: navrhl bych řešit to pozitivně, kdo bude pracovat více, dostane nějakou výhodu (více zeleniny, peníze)

Míla: ale v tomto případě bychom museli evidovat, kdo kolik odpracoval.

¨

Petr D.: navíc kdo přijde v sobotu, často si něco stejně odnese navíc, nejen zeleninu, ale i zkušenosti, dobrý pocit…

Honza z Německa:

v naší KPZ se platí 50 Euro/měsíc, bereme to jako „Richtwert“, což je v češtině ekvivalentem spravedlivé hodnoty (příspěvku). Kdo má větší plat, dá víc, každý to sám zhodnotí. Návrhy se píšou tajně na papírek. Nejde o to, zaplatit jen tu zeleninu, ale celou produkci + vše, co se k ní váže (zaplacení zahradníka tak, aby měl pocit, že je zabezpečen). Ten příspěvek je formou daru té zahradě. Ne cena za zeleninu jako v supermarketu.

Eva: takže bychom to taky měli brát jako příspěvky na fungování zahrady, ne jako cenu za zeleninu

Míla: ono to tak původně bylo myšleno, a málem jsme na to zapomněli. Tím, jak jsme zde předvedli rozpočet, jednotlivé položky, jsme se moc dostali na bázi peněz. Ale museli jsme to spočítat, abychom si udělali představu.

Petr Částek: Zůstal bych u původní varianty s rozpočtem pro 37 lidí. Jsem pro to, aby se lidi maximálně rozhodli, zda přispějí víc, když budou chodit míň, ale nejsem pro to dělat jako v Německu.

Petr D.: to, co navrhuješ je dobrý, je to jistý, ale proč to nezkusit posunout někam dál?

Rasťo: můžeme to jen na zkoušku zkusit tajně do klobouku a uvidí se, zda se rozpočet takto naplní nebo ne.

Iveta: Ve stanovách stojí: příspěvky, které jsou navíc, mohou zafinancovat člena, který si členství nemůže dovolit.  Měli bychom se držet myšlenek popsaných ve stanovách.

Iveta, Petr D., Míla: pojďme zkusit klobouk, kdo je ochoten přispět kolik (kolem toho středu 5500 Kč)

Ivo: bylo by dobré tam napsat, kolik jsem ochoten dát peněz, ale i dní práce.

Výsledkem tajného hlasování je průměrná částka 5555,- Kč, což je v průměru asi o 12 Kč více než náš původní návrh z varianty rozpočtu č. 2. S penězi jsme tedy v průměru, s navrženými pracovními dny jsme v nadprůměru (dle počtu dní, které členové napsali na hlasovací papírek).), vyjádří do termínu, který stanoví Jakub Hlava emailem.

Se členy, kteří nejsou přítomní, se nová forma naplnění rozpočtu projedná telefonicky (Petr D.).

Pokud by se tento návrh neodhlasoval i se zbývajícími nedorazivšími členy, bude se opět platit průměr s možností dát i více, nikoli však méně (to pouze na individuální žádost).

Dobrovolně závazná výše příspěvku

V tajném  hlasování

Finanční

/ Kč

Počet

dní

Střed = 5543

5600

4

méně

8

5000

8

průměr

5

7000

8

více

7

4500

12

5543

4*

4* =

počet dní

Neuveden

6000

8

4000

8

5000

8

4500

8

4000

8

5500

4*

5543

8

5500

10

6000

8

6000

4

5500

8

3000

8

10000

4*

5600

8

4000

10

8000

10

5500

6

6500

8

127786

160

5556

7

2. HLASOVÁNÍ:  Návrh na financování nákladů rozpočtu  formou dobrovolně-závazného příspěvku.

ANO: 21 lidí   ZDRŽELI SE: 2 (v zásadě ale nejsou proti, tato forma se jim zdá riskantní)

Závěry:

- Noví členové: novému příchozímu se bude muset skladba rozpočtu vysvětlit ústně, aby tento vyšší stupeň důvěry mezi členy dobře pochopil. Bude přistupovat se stejnými podmínkami jako stávající členové (tzn. střed kolem 5540,- Kč a dobrovolně se rozhodne, kolik bude výše jeho příspěvku).

- O částce, kterou každý zaplatí, bude mít přehled pokladník, který do týdne pošle výzvu, termíny a info k platbám. Navíc bude částka placená členy viditelná na transparentním účtu.

3.3. Úkoly pro rozvoj zahrady - na rok 2014 a 2015 (Rasťo, Perla)

- Pro úkoly, které nás v letošním roce čekají, navrhujeme vytvořit pracovní skupiny: Každá pracovní skupina bude dobrovolná a bude vedená jednou zodpovědnou osobou, která bude pracovní skupinu koordinovat a úkol dotáhne až k realizaci. Ke komunikaci si skupina založí email-list (např. vcelari@kom-pot.cz J )

- Nejvíce úkolů nás čeká v měsících únor – duben. V únoru např. stavba chatky na nářadí a zavlažovací systém. Úkoly na další měsíce budou nasdíleny, prosím připište se do konce února

 

3.4. Pěstební plán a odhad sklizně (Míla a Iveta)

Všechny plány budou nasdílené na google a otevřené dalším doporučením. Některá osiva jsou již objednána. Pokud se někdo chce vice zapojit do plánování, je to možné.

https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/file/d/0BwCR2IP0qjLFYVl0TlZISmk5cWs/edit

PLODINY NA OČÍSLOVANÝCH ZÁHONECH 1.-18.

(záhon 1. až 18. směrem od pole k zástavbě, zakresleno v plánku- viz. výše odkaz)

0.

jahody

1.

bylinky (máta, meduňka, Agastache, libeček, majoránka – na hrůbku)

2.,3.

kukuřice + okurky

4.

nejdříve salát, později zelí

5.

fazole + mangold

6.

salát + kapusta + hrachor (opora)

7.

nejdříve celer, později špenát, květiny

8.

salát, později kapusta, měsíček

9.

salát, později zelí, asijské saláty

10.

raná mrkev, později kadeřávek

11.

červená řepa + brokolice (brokolice pozdní)

12.

řapíkatý celer + divoké rajče 1/3 + běžné rajče

13.

květák + květiny, len

14.

kedlubny, později letní pórek, květiny, heřmánek

15.

rajčata + bazalka

16.

rajčata+ bylinky (saturejka,kopr)+fenykl

17.

ředkve, ředkvičky, fazolky, jedlá chryzantéma

18.

mochyně peruánská, len, koukol?, citrónová tráva,...

4. Závěr, termín a obsah další VH

- Další VH se sejde v květnu 2014

- Program:

1. volba členů koordinační skupina / reorganizace

2. validace rozpočtu vzhledem k aktuálnímu počtu členů

3. transformace na spolek

4. další směřování KomPotu

Přijímá se pod obojí.

Přijímání zdvojí

co doposud bylo

jedno a samo.

Svatá semena a Svaté Sazenice

Svatá Voda a Svatý Roub

Svatá Kořalka a Svatý Špek

Svaté Slunce a Svatý Déšť

Ve jménu Otce a Syna

Ve jménu Dcery Luny

Snachy Hvězdy

a Matky Země

a Velkého Pepína.

Amen  

 

                 Václav Vokolek, Richard Čermák, Mytologie zahrádkářské kolonie, nakl. Malvern

5. Úkoly

- rozeslat instrukce k platbám členských příspěvků: Jakub Hlava

- obvolat nepřítomné členy s otázkou ohledně platby členských příspěvků: Petr Dolenský

- získat dalších 9 členů přispěvatelů nutných pro schválený rozpočet (koordinační schůzka)

- na google doc. se do konce února připsat k pracovním skupinám (dle vlastního zvážení)

- udělat plán propagace dalších členů a řešit jej (koordinační schůzka)

- připravit plán B pro případ, že do konce května nebude 37členů (prodej zeleniny..)  

Přílohy:

prezenčka

https://drive.google.com/a/kom-pot.cz/?tab=mo#folders/0BwCR2IP0qjLFOEdHZlRZaUlSakE

https://drive.google.com/a/kom-pot.cz/?tab=mo#folders/0BwCR2IP0qjLFOEdHZlRZaUlSakE

osevní plán https://drive.google.com/a/kom-pot.cz/?tab=mo#folders/0BwCR2IP0qjLFOEdHZlRZaUlSakE

zelinářské zhodnocení https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/spreadsheet/ccc?key=0AgCR2IP0qjLFdDVQa2k3VUxUSnFfV0NkcWxXVDNIeWc&usp=drive_web#gid=0

statistika podílů

https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/spreadsheet/ccc?key=0AtB31HMKs2L7dHc5V0dTRGhPYVBnbFVkTFJWRkVJTGc&usp=drive_web#gid=1

seznam úrody https://drive.google.com/a/kom-pot.cz/?tab=mo#folders/0BwCR2IP0qjLFOEdHZlRZaUlSakE

zápis https://docs.google.com/a/kom-pot.cz/document/d/1bs0PZ_1Hvb8Oj0dfGjo83pSasbQa63LsU_kStAVsH4o/edit

Zapsala: Martina Suchá