www.mathpaper.net

1.จงหาปริมาตรของปรึซึมต่อไปนี้ (กำหนดหน่วยความยาวเป็นเซนติเมตร)

1)    

2)

3)

4)

6)

7)

2.โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของปริซึม

1) ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20  เซนติเมตร สูง 1 เมตร จะจุน้ำกี่ลิตร

2) แท็งก์น้ำเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัดภายในได้กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 100 เซนติเมตร จะบรรจุน้ำได้กี่ลิตร

3) น้ำมันมะพร้าวบรรจุอยู่ในถังทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ถ้าถังใบนี้บรรจุน้ำมันมะพร้าวได้ 30 ลิตร สูง 80 เซนติเมตร จงหาว่าถังใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าไร

4)ภาชนะทรงปริซึมใบหนึ่งฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก วัดขนาดภายในภาชนะได้ดังนี้ กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตร ใส่น้ำไว้เกินครึ่งภาชนะ นำก้อนหินก้อนหนึ่งหย่อนลงไปในภาชนะนี้ ปรากฎว่าระดับน้ำสูงขึ้นจากระดับเดิมวัดได้  เซนติเมตร จงหาปริมาตรก้อนหิน

5) ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กันถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 50 เซนติเมตร จุน้ำได้ 200 ลิตรพอดี จงหาความสูงของถังน้ำนี้

6) สระว่ายน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 20 เมตร กว้าง 16 เมตร และลึก 3 เมตร ถ้าใส่น้ำ  768 ลูกบาศก์เมตรระดับน้ำจะต่ำกว่าขอบสระกี่เมตร

7) ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 50 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร ที่ก้นถังมีท่อสำหรับไขน้ำออก ซึ่งสามารถไขน้ำออกได้ 8 ลิตรต่อนาที ถ้าถังใบนี้มีน้ำเต็ม จะต้องใช้เวลานานกี่นาทีจึงจะไขน้ำออกหมด

8) กล่องใบหนึ่งขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1.2 เมตร สูง 1 เมตร จะจุกล่องขนาด  ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้จำนวนทั้งหมดกี่กล่อง

9)แท่งตะกั่วแท่งหนึ่งยาว 10 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร นำไปหลอมใหม่ให้มีลักษณะเป็นปริซึมสามเหลี่ยม ที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีขนาดดังรูป จะหลอมได้ทั้งหมดจำนวนกี่ลูก