PROVSCHEMA GÄDDGÅRDSSKOLAN LÄSÅRET 21/22 - HÖSTTERMINEN

För att lägga in prov: maila lotta.jacobsson@arboga.se 

Meddela: klass, vecka, provdag, ämne - exempel: 8B, v 33, torsdag, svenska

OBS Max 2 prov/vecka

VÅRTERMINEN 22

V

7A

7B

7C

3

Lag o rätt, måndag

4

Spanska, onsdag

Fysik, torsdag

Spanska, onsdag

Spanska, onsdag

5

6

7

Matematik, torsdag

Kemi, onsdag

Matematik, fredag

8

Matematik, måndag

Geografi, fredag

10

11

Fysik, onsdag

12

13

Spanska, tis+ons

Spanska, tis+ons

Spanska, tis+ons

Religion, fredag

14

Kemi, onsdag

Franska

Franska

Franska

16

Matematik, torsdag

Matematik, torsdag

Matematik, onsdag

17

18

Spanska redovisning, tisdag

Spanska redovisning, tisdag

Historia, fredag

Spanska redovisning, tisdag

Fysik, onsdag

19

SO, måndag

20

Franska

Franska

Kemi, onsdag

Förhör Musik, musikkännedom,7b:a torsdag, 7b:b fredag

Franska

21

Spanska mån+tisd

Spanska mån+tisd

Spanska mån+tisd

22

Matematik, tisdag

Matematik, tisdag

Engelska, tisdag

Matematik, onsdag

V

8A

8B

8C

3

Religion, onsdag

4

5

Fysik, torsdag

Biologi, onsdag

6

Matematik, torsdag

Matematik, fredag

7

Matematik, torsdag

Kemi, onsdag

8

10

11

Spanska, onsdag+fredag

Spanska, onsdag+fredag

Spanska, onsdag+fredag

12

Fysik, onsdag

Historia, fredag

13

14

Kemi, onsdag

Franska

Franska

Franska

16

Matematik, fredag

Matematik, torsdag

17

Matematik, fredag

18

19

Torsdag, svenska-Om medier

20

Franska,Spanska

Franska,Spanska

Matematik, torsdag

Kemi, onsdag

Franska, Spanska

21

Musik, förhör genre, 8b:b måndag, 8b:a torsdag

Musik, förhör genre, måndag

22

Matematik, fredag

Matematik, onsdag

V

9A

9B

9C

3

4

5

Geografi, onsdag

6

Matematik, fredag

Matematik, fredag

7

Matematik, onsdag

Kemi, måndag

8

Spanska, tisdag

Spanska, tisdag

Spanska, tisdag

Svenska:Anne Frank, fredag

10

11

12

13

14

Kemi, måndag

Samhällskunskap, onsdag

16

Matematik, onsdag

Franska, NP

Spanska, torsdag

Matematik, fredag

Franska, NP

Spanska, torsdag

Matematik, fredag

Franska, NP

Spanska, torsdag

17

Spanska, måndag

Spanska, måndag

Spanska, måndag

18

19

20

Kemi, måndag

21

Spanska, måndag

Spanska, måndag

Spanska, måndag

22

Spanska, mån+tis

Spanska, mån+tis

Spanska, mån+tis

Historia, onsdag