PROVSCHEMA GÄDDGÅRDSSKOLAN LÄSÅRET 2017/18 - VÅRTERMINEN

För att lägga in prov: maila lotta.jacobsson@arboga.se 

Meddela klass, vecka, ämne, provdag - exempel 8B, v 33, svenska, torsdag

7A

7B

7C

34

35

36

37

38

Biologi, fredag

39

Geografi, torsdag

Kemi, tisdag

40

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

41

Engelska, måndag och onsdag

Engelska,måndag och onsdag

Engelska, måndag och onsdag

42

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

43

SO, torsdag

Samhällskunskap, tisdag

SH, tisdag

45

Fysik, fredag

Biologi, fredag

Kemi, tisdag

46

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

47

SO, Tisdag

48

Engelska, måndag och onsdag

Engelska, måndag och onsdag

Engelska, måndag och onsdag

49

Franska, Spanska och Tyska,onsdag+fredag

Franska, Spanska och Tyska, onsdag+fredag

Franska, Spanska och Tyska,

onsdag+ fredag

50

Kemi, tisdag

Fysik

SO, Tisdag

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

8A

8B

8C

34

35

36

37

38

Måndag, fysik

39

Biologi, tisdag

Kemi, tisdag

40

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

41

Engelska, måndag och torsdag

Engelska, måndag och torsdag

Engelska, måndag och torsdag

42

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

43

Fysik, onsdag

SO, torsdag

45

Matematik, fredag

Biologi, tisdag

Matematik, fredag

Kemi, tisdag

Matematik, fredag

46

47

48

Engelska, måndag och torsdag

Engelska, måndag och torsdag

Engelska, måndag och torsdag

49

Franska, Spanska och Tyska, onsdag+fredag

Franska, Spanska och Tyska,

onsdag+ fredag

Franska, Spanska och Tyska,

onsdag+ fredag

50

Kemi, tisdag

Fysik, onsdag

Biologi, tisdag

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9A

9B

9C

9D

34

35

36

37

38

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Kemi, måndag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

39

Matematik, fredag

Matematik, fredag

40

Fysik, onsdag

Samhäll-Geografi, torsdag

41

Historia, torsdag

Historia, torsdag inställt

42

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

Franska, Spanska och Tyska, fredag

onsdag, kemi

Franska, Spanska och Tyska, fredag

So historia, tisdag

43

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

45

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

Matematik, fredag

46

SH, Torsdag

47

Samhällskunskap/geografi, torsdag

Samhällskunskap/geografi, torsdag

48

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

Engelska, onsdag och torsdag

49

Muntligt Nationellt

Matematik, tisdag

Muntligt Nationellt prov Matematik, tisdag

Muntligt Nationellt prov  Matematik, tisdag

Muntligt Nationellt prov Matematik, tisdag

50

Kemi, tisdag

Spanska,franska, tyska

måndag+onsdag+fredag

Spanska,franska, tyska måndag+onsdag+fredag

Religion, torsdag

Spanska, franska, tyska måndag+onsdag+fredag

Religion, torsdag

Spanska,franska, tyska

måndag+onsdag+fredag

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23