PROVSCHEMA GÄDDGÅRDSSKOLAN LÄSÅRET 2018/19 - HÖSTTERMINEN

För att lägga in prov: maila lotta.jacobsson@arboga.se 

Meddela klass, vecka, ämne, provdag - exempel 8B, v 33, svenska, torsdag

7A

7B

7C

4

5

6

Inlämning historia, fredag

Biologi

Inlämning historia, fredag

7

Fysik, torsdag

Inlämning historia, , tisdag

Matematik, fredag

8

Spanska tisd+ons

Tyska tisd+ons

Matematik, fredag

Spanska tisd+ons

Tyska tisd+ons

Biologi

Spanska tisd+ons

Tyska tisd+ons

10

Franska, torsdag

Franska, torsdag

Franska, torsdag

11

12

Samhällskunskap, tisdag

13

Biologi, måndag

14

Matematik, måndag

Matematik, tisdag

15

Fysik, torsdag

17

Religion, torsdag

Religion, fredag

Religion, fredag

18

19

20

Biologi, onsdag

Matematik, fredag

21

Geografi, torsdag

Matematik, tisdag

22

23

Fysik, onsdag

24

8A

8B

8C

4

5

6

Historia, torsdag

Matematik, fredag

7

Fysik, onsdag

Matematik, fredag

Kemi, onsdag

8

Historia, ti

Tyska tors+fre

10

Tyska tors+fre

Tyska tors+fre

11

12

13

Idrott, inlämning uppgift måndag

14

Ma, fredag

15

Matematik, torsdag

Fysik, onsdag

17

Religion, torsdag

18

19

Läxförhör SO, onsdag

Matematik, fredag

20

21

Religion, torsdag

22

23

Fysik, onsdag

24

9A

9B

9C

4

5

6

7

Ma, fredag

Historia, tisdag

Ma, fredag

Historia, onsdag

8

Tyska mån+ons

Tyska mån+ons

Tyska mån+ons

10

Franska, fredag

Franska, fredag

Franska, fredag

11

12

13

SO, tisdag

SO, torsdag

14

Matematik, fredag

15

SO, onsdag

17

Inlämning skrivuppgift religion, fredag

18

Inlämning skrivuppgift religion, måndag

19

20

21

22

23

24