Årshjul Toppidrettslinjen 2016-17

Kontaktlærere:

1.kl: Anne Berit Roksvaag / Hege Aanderaa

2.kl: Irene Brendehaug / Olav Lee

3.kl: Kristine Steiro

Uke

Dato

Hendelse

33

15/8

Kick off - Scandic Bergen City

18/8

Første skoledag

19/8

1. klasse + alle de nye 1 time med OLTV kl. 08.15 på rom 157

Vg2 og Vg3 elevene stiller på trening til 1.time

22/8

Første trening for Vg1 – møt ferdig skiftet og klar kl 0800 på avtalt treningsplass (avtal med skoletrener)

23/8

Haakonsvern - Kick off - ingen basis

34

24/8

Ironman 08.00 - 12.00

26/8

Kostholdsforedrag: 1.kl: 1.time / 2. kl: 2.time / 3. kl: 3.time. Rom 157        Orientering ute for 1. og 2. kl. 09.50 - oppmøte hovedinng TVGS                    Fellesøkt m/hele skolen etter lunsj m/grilling og akt.

35

29/8

Biologiekskursjon Vg2 og Vg3

30/8

31/8

Fagdag  Program

30/9

TRENERMØTE

40

5/10

Fagdag NB!  Program

Rolland skole har leid uteområdene, så ingen trening på banene.

41

10-16/10

HØSTFERIE

42

20/10

Innlevering Toppidrettsoppgave 1 - alle trinn 

43

28/10

TRENERMØTE

45

11/11

PLANLEGGINGSDAG

47

25/11

TRENERMØTE

48

30/11

Fagdag

48

2/12

Oppsamling Ironman kl 08.00

50

15/12

Innlevering karakterer til Ørjan

50

15/12

Innlevering evalueringer elev/trener

51

19/12

Åstveithallen utleid

51

20/12

Siste skoledag før jul

1

3/1

Første skoledag etter jul

2

10/1

Infomøte Tertnes vgs

2

13/1

Åpen dag 1.-3.time

2

13/1

Infomøte - Toppidrett og studier 3.kl - Tertnes kl 09.45 (Pia)

4

25/1

Fagdag

5

3/2

PLANLEGGINGSDAG

8

20/2

Innlevering 2. klasse - skadeforebygging

24/2

TRENERMØTE

9

27/2-5/3

VINTERFERIE

10

4-11/3

SPANIASAMLING

12

20/3

Innlevering Toppidrettsoppgave 2 - alle trinn 

13

31/3

TRENERMØTE

14

10-17/4

PÅSKEFERIE

18/4

Første skoledag etter påske

17

28/4

TRENERMØTE

18

1/5

FRI

4/5

IRONMAN

5/5

PLANLEGGINGSDAG

9/5

2. klasse har norskprøve i basistimene

20

17/5

17. MAI

21

25/5

FRI - Kristi himmelfartsdag

26/5

TRENERMØTE

23

5/6

Fri - 2. pinsedag

24

14/6

NB! Rolland skole har leid uteområdene, så ingen trening på banene

14/6

Avslutning 3.klasse  - Harbour App. Kl.20.00

25

23/6

Siste skoledag