Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby 2014-03-02

Till kommunalrådet Daniel Adborn

tillika ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Verksamheten i Nynäshamns Stadskärneförening

Bakgrund

På Nynäshamns kommuns hemsida hittar man rubriken “Centrumutvecklingen” (under menyvalen “Näringsliv och arbete” och ”Driva och utveckla företag” samt Samarbete näringsliv - kommun”). Där står:

“Nynäshamns Stadskärneförening arbetar för att utveckla Nynäshamns centrum och Ösmo centrum. Målet är bland annat att öka attraktionskraften och lönsamheten i stadskärnorna.

Nynäshamns Stadskärneförening består av Nynäshamns kommun, företagare och fastighetsägare. Tillsammans arbetar parterna med att stadskärnorna ska förändras och bli mer attraktiva."

Förutom Nynäshamn och Ösmo tätorter finns ett antal orter där det finns ett behov av att öka attraktionskraften och lönsamheten för företagare och fastighetsägare.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden:

  1. Vilka aktiviteter har skett, sker och planeras ske för att öka attraktionskraften och lönsamheten i Ösmo centrum?
  2. Vilken tidplan finns för aktiviteterna för Ösmo Centrum?
  3. Vilken budget finns för aktiviteterna för Ösmo Centrum?
  4. Finns planer på att öka attraktionskraften och lönsamheten för företagare och fastighetsägare i flera centra i kommunen och i så fall var finner man mer information om aktiviter, tidplan och budget?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Lena Dafgård

FullmäktigeledamotVi finns i Nynäshamns kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Vi vill med

kunskap och långsiktighet förändra hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla.

Sorundanet Nynäshamns kommunparti, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se, www.sorundanet.se