Huishoudelijk reglement

Basketbalvereniging Seagulls Den Haag

Het huishoudelijk reglement is een set van aanvullende regels die de statuten ondersteunen. Het huishoudelijk reglement wordt door de ledenraad vastgesteld.

Verenigingsjaar

 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot 31 mei. Dit is belangrijk voor het beëindiging van het lidmaatschap. Dat moet voor 31 mei zijn gedaan.

Clubtenue en kleding

 1. Het clubtenue van de vereniging bestaat uit een reversible jersey en een short. Het is verplicht om het clubtenue te dragen bij wedstrijden. Alle clubkleding is verkrijgbaar bij ___________.
 2. De wedstrijdtenues dienen zoveel mogelijk centraal, binnen het team, gewassen te worden.

Primaire kleuren                                   Secundaire kleuren


Teams

 1. Een team bestaat uit spelers, trainers/coaches en een teammanager.
 2. Ieder team levert minimaal 4 scheidsrechters.
 3. Ouders van kinderen onder 18 jaar worden verzocht deel te nemen in het reisschema voor vervoer van en naar uitwedstrijden. Het reisschema wordt door de teammanager in overleg met de ouders opgesteld.
 4. Ouders die niet in de gelegenheid zijn mee te draaien in het reisschema zullen gevraagd worden andere ondersteunende activiteiten voor de vereniging te verrichten, zoals een rol als zaalcommissaris.

Gedrag

 1. De tegenstanders en scheidsrechters worden altijd met respect benaderd en behandeld.
 2. Ouders en verzorgers houden zich buiten de beslissingen van trainers, coaches of scheidsrechters.
 3. Eenieder draagt zorg voor de veiligheid in de zaal.
 4. Wangedrag op en rond het veld door jeugdleden, ouders, verzorgers, supporters en anderen wordt niet getolereerd.
 5. Alle volwassen betrokken bij onze vereniging hebben een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden toe.
 6. Op wangedrag is door de ledenraad de volgende straf vastgesteld voor spelende leden:
 1. 1e keer 1 wedstrijd schorsing;
 2. 2e keer 3 wedstrijden schorsing;
 3. 3e keer te bepalen door bestuur.
 1. Op wangedrag is door de ledenraad de volgende straf vastgesteld voor ouders, vrijwilligers of supporters:
 1. 1e keer 3 wedstrijden niet welkom op sportcomplex;
 2. 2e keer 9 wedstrijden niet welkom op sportcomplex;
 3. 3e keer te bepalen door bestuur.
 1. Jeugdleden worden tijdens de trainingen en de wedstrijden vergezeld door één van de ouders of verzorgers.
 2. Bij verhindering van deelname aan trainingen en wedstrijden is elk lid verplicht zich tijdig af te melden bij de coach van zijn of haar team.
 3. In geval van een diskwalificerende fout tijdens een wedstrijd dient de betreffende speler hiervan binnen 24 uur een schriftelijke verklaring van het voorval in te dienen bij de secretaris.


Lidmaatschap en contributie

 1. Contributie wordt vooraf per IDeal of pin betaald. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
 2. De contributie is niet terugvorderbaar, ongeacht het moment waarop het lidmaatschap wordt beëindigd.
 3. De mogelijkheid om halverwege het seizoen in te stromen bestaat, maar niet voor leden die wedstrijden spelen.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk en vóór 30 mei te geschieden.

Opleiding

 1. De vereniging stimuleert het behalen van diploma’s die nodig zijn om de kwaliteit van kader te verbeteren en zal daarom trainingen en cursussen organiseren.

Verzekering

 1. De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en enig letsel en/of schade als gevolg van het beoefenen van de basketbalsport.
 2. Alle leden vallen onder een collectieve ongevallenverzekering van de NBB. De polisvoorwaarden zijn aanwezig op het secretariaat van de NBB of te downloaden via de site van NBB.
 3. Ieder lid is aansprakelijk voor de schade die door hem of haar aan de vereniging wordt toegebracht.


Vrijwilligers

 1. Onze vereniging wordt gemaakt door vrijwilligers;
 2. Bij inschrijving van een nieuw lid kan een ouder/verzorger of senior lid zijn/haar voorkeur aangeven voor de vrijwilligerstaken die zij/hij wil vervullen;
 3. Het bestuur is gerechtigd leden die verplichtingen (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk) niet nakomen te schorsen voor één of meer wedstrijden en/of een boete op te leggen. Wordt er vaker niet aan verplichtingen voldaan en/of worden boetes niet betaald, dan kan het bestuur een lid royeren. Alle kosten hiervoor worden doorberekend aan het lid.
 4. Vrijwilligerstaken voor leden vanaf 16 jaar zijn:
 1. - Plaats nemen in het binnen het bestuur of in een commissie

        - Wedstrijden fluiten

        - Training geven aan een team

        - Coachen van een team

        - Animatieteam

        - Bardienst

        - Promotieteam

        - Websitebeheer

        - Zaalcoördinatie

        - Fotograaf

        - Videograaf

        - Chauffeur voor uitwedstrijden

 1. Vrijwilligerstaken voor jeugdleden t/m 15 jaar zijn:
 1. - Tafelen

                - Assistent-trainer

                - Wedstrijden fluiten

                - Chauffeur voor uitwedstrijden

Afwijking van verenigingsbeleid

 1. In speciale gevallen kan het bestuur uitzonderingen maken op dit beleid. Verzoeken tot afwijking kunnen bij de secretaris worden ingediend.