http://media.nom2015.sbkstockholm.se/2015/02/cropped-nom_2015_1260px1.png

Nordiska mästerskapen i bruksprov & IPO

SPÅRHUNDAR LÖRDAG/TRACKING DOGS SATURDAY

Domare spår/Judges tracking:Tiina Hiljanen FI, Ingar Oliversen NO

Domare lydnad/ Judges obedience: Tomas Karlsson SE, Allan Iversen DK

07.15

Samling grupp 1 och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for tracking group 1 and Judges tracking at meeting place A Vallentuna IP

08.15

Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår/ Gathering to depart for tracking group 2 at meeting place A Vallentuna IP

09.30

Samling samlingsplats A grupp 3 Vallentuna IP för avfärd till spår/ Gathering to depart for tracking group 3 at meeting place A Vallentuna IP

10.50

Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP

11.00

Lydnad grupp 1 tävlingsplanen Vallentuna IP / Obedience tracking dogs group 1 at competition arena Vallentuna IP

11.50

Lydnad grupp 2 tävlingsplanen Vallentuna IP /Obedience tracking dogs group 2 at competition arena Vallentuna IP

12.40

Lydnad grupp 3 tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience tracking dogs group 3 at competition arena Vallentuna IP


SPÅRHUNDAR SÖNDAG/TRACKING DOGS SUNDAY

Domare spår/Judges tracking: Tomas Karlsson SE, Allan Iversen DK

Domare uppletande/ Judges article search: Tiina Hiljanen FI, Ingar Oliversen NO

07.15

Samling grupp 3 och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for tracking group 3 and Judges tracking at meeting place A Vallentuna IP

08.15

Samling grupp 1 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for tracking group 1 at meeting place A Vallentuna IP

09.30

Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår/ Gathering to depart for tracking group 2 at meeting place A Vallentuna IP

10.45

Samling  grupp 3 och domare för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 3 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP

11.00

Uppletande grupp 3/Article search group 3

11.30

Samling  grupp 1 för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 1 for article search at meeting place A Vallentuna IP

11.40

Uppletande grupp 1/Article search group 1

12.05

Samling  grupp 2 för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 2 for article search at meeting place A Vallentuna IP

12.20

Uppletande grupp 2/Article search group 2

RAPPORTHUNDAR LÖRDAG/MESSENGER DOGS SATURDAY

Domare rapport/Judges messenger: Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

Domare lydnad/ Judges obedience: Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

06.30

Samling rapporthundar och domare parkering vid Scandic Hotell för avfärd / Gathering to depart messenger dogs and judges at the parkingplace at Scandic Upplands Väsby Hotel

13.50

Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP

14.00

Lydnad tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience at competition arena Vallentuna IP


RAPPORTHUNDAR SÖNDAG/MESSENGER DOGS SUNDAY

Domare rapport/Judges messenger: Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

Domare uppletande/ Judges article search: Michael Hanson SE, Jani Heinilä FI

06.30

Samling rapporthundar och domare parkering vid Scandic Hotell för avfärd / Gathering to depart messenger dogs and judges at the parkingplace at Scandic Upplands Väsby Hotel

13.45

Samling  rapporthundar och domare för uppletande samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering messenger dogs and judges for article search at meeting place A Vallentuna IP

14.00

Uppletande rapporthundar/Article search messenger dogs

SKYDDSHUNDAR LÖRDAG/ PROTECTION DOGS  SATURDAY

Domare spår/Judges tracking:Dorthe Dalgaard Nielsen DK, Johnny Knutsen NO

Domare avsök/Judges search:Toni Larsson SE, Dorthe Dalgaard Nielsen DK

Domare uppletande/Judges article search:Johnny Knutsen NO,Toni Larsson SE

06.45

Samling skyddshundar och domare spår samlingsplats A Vallentuna IP/Gathering protection dogs and judges tracking to depart for tracking

10.50

Samling för avsök skyddshundar och domare avsök Danderyd Täby BK/ Gathering at Danderyd-Täby BK for protection dogs and judges serach to depart for tracking

14.45

Samling skyddshundar och domare för uppletande skyddshundar samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering protection dogs and judges article search at meeting place A Vallentuna IP

15.00

Uppletande skyddshundar/ Article search protection dogs

SKYDDSHUNDAR SÖNDAG/PROTECTION DOGS SUNDAY

Domare lydnad/ Judges obedience: Dorthe Dalgaard Nielsen DK, Johnny Knutsen NO

Domare skydd/Judges protection:Toni Larsson SE, Dorthe Dalgaard Nielsen DK

09.50

Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP

10.00

Lydnad tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience at competition arena Vallentuna IP

14.30

Samling domare skydd vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges protection at competition arena Vallentuna IP

14.30

Provhund skydd/Test dog protection

14.40

Skydd tävlingsplanen Vallentuna IP/ Protection at competition arena Vallentuna IP

SÖKHUNDAR LÖRDAG/SEARCH DOGS SATURDAY

Domare sök/Judges search: Hans Öijerstedt SE, Sirpa Ahola FI

Domare lydnad/ Judges obedience: Kirsten Christensen DK, Finn Rive NO

06.50

Samling domare lydnad vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges obedience at competition arena Vallentuna IP

07.00

 Lydnad grupp 1 tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience group 1 at competition arena Vallentuna IP

07.50

Lydnad grupp 2 tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience group 2 at competition arena Vallentuna IP

07.50

Samling grupp 1 och domare sök samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart for search group 1 and Judges search at meeting place A Vallentuna IP

08.40

 Lydnad grupp 3 tävlingsplanen Vallentuna IP/ Obedience group 3 at competition arena Vallentuna IP

08.50

Första sökhund grupp 1/First search start group 1

10.10 PRELIMINÄR

Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart for search group 2 at meeting place A Vallentuna IP

11.10 PRELIMINÄR

Första sökhund grupp 2/ First search start group 2

13.00

PRELIMINÄR

Samling grupp 3 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart

for search group 3 at meeting place A Vallentuna IP

14.00

PRELIMINÄR

Första sökhund grupp 3/ First search start group 3


SÖKHUNDAR SÖNDAG/SEARCH DOGS SUNDAY

Domare sök/Judges search: Kirsten Christensen DK, Finn Rive NO

Domare uppletande/ Judges article search: Hans Öijerstedt SE, Sirpa Ahola FI

07.00

Samling grupp 3 och domare sök samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart for search group 3 and Judges search at meeting place A Vallentuna IP

07.05

Samling  grupp 1 och domare för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 1 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP

07.20

Uppletande grupp 1/Article search group 1

07.45

Samling  grupp 2 för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 2 for article search at meeting place A Vallentuna IP

08.00

Första sökhund grupp 3/First search start group 3

08.00

Uppletande grupp 2/Article search group 2

08.20

PRELIMINÄR

Samling grupp 1 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart for search group 1 at meeting place A Vallentuna IP

09.20

PRELIMINÄR

Första sökhund grupp 1/First search start group 1

11.20

PRELIMINÄR

Samling grupp 2 samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till sök / Gathering to depart for search group 2 at meeting place A Vallentuna IP

12.20

PRELIMINÄR

Första sökhund grupp 2/First search start group 2

12.55

Samling  grupp 3 och domare för uppletande  samlingsplats A  Vallentuna IP/ Gathering group 3 and judges article search at meeting place A Vallentuna IP

13.10

Uppletande grupp 3/Article search group 3


IPO LÖRDAG/IPO SATURDAY

Domare avdelning  A/Judge phase A: Mikael Laine FI

07.15

Samling grupp 1 och domare avdelning A vid  samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for group 1 and Judge phase A at meeting place A Vallentuna IP

09.15

Samling grupp 2  vid  samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for group 2 for phase A  at meeting place A Vallentuna IP

10.50

Samling grupp 3 vid samlingsplats A Vallentuna IP för avfärd till spår / Gathering to depart for group 2 for phase A  at meeting place A Vallentuna IP

15.20-16.50

IPO-träning Vallentuna IP tävlingsplan

 Ordning: Danmark, Finland, Sverige

 30 min per land

 Scheduled training IPO at Vallentuna IP

Order: Denmark, Finland, Sweden
 30 min by country


IPO SÖNDAG /IPO SUNDAY

Domare avdelning  B/Judge phase B: Morten Jensen DK

Domare avdelning  B/Judge phase C: Mattias Eriksson SE

07.00

Samling domare avdelning B vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judges phase B  at competition arena Vallentuna IP

07.00

Provhund avdelning B/Testdog phase B

07.15

Startnummer 1 och 2 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/ Starts 1 and 2 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP

07.45

Startnummer 3 och 4 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/ Starts 3 and 4 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP

08.15

Startnummer 5  avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/ Start 5 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP

08.45

Startnummer 6 och 7 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/ Starts 6 and 7 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP

09.15

Startnummer 8 och 9 avdelning B tävlingsplanen Vallentuna IP/ Starts 8 and 9 phase B competition arena Vallentuna IP arena Vallentuna IP

11.40

Samling domare avdelning C vid tävlingsplanen Vallentuna IP/ Gathering Judge phase C at competition arena Vallentuna IP 

11.40

Provhund avdelning C/Testdog avdelning C

11.50

Startnummer 1 avdelning C/Start 1 phase C

12.05

Startnummer 2 avdelning C/Start 2 phase C

12.20

Startnummer 3 avdelning C/Start 3 phase C

12.35

Startnummer 4 avdelning C/Start 4 phase C

12.50

Startnummer 5 avdelning C/Start 5 phase C

13.20

Startnummer 6 avdelning C/Start 6 phase C

13.35

Startnummer 7  avdelning C/Start 7 phase C

13.50

Startnummer 8 avdelning C/Start 8 phase C

14.05

Startnummer 9 avdelning C/Start 9  phase C

agria_djurforsakring_200               http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/grafisk_profil/SBKlogo_lagupplost_210x208.gif                    http://www.royalcanin.se/wp-content/themes/royalcanin/images/logo2.png                        vallentuna_200px