Blijf in mijn liefde!

Wat is de perfecte gemeente? Hoe ziet die eruit? Praat eens met je buurman over die vraag. Welke elementen zouden cruciaal zijn volgens jou? Goed jeugdwerk, goed bezoekwerk/pastoraat, aantrekkelijke diensten, naar buiten gericht, enz.

Ja, we hebben allemaal onze eigen voorkeuren, verlangens en inzichten op de gemeente. Wat is voor Jezus nu het allerbelangrijkste? Zo belangrijk zelfs, dan als dat er niet is, dat de gemeente dan niet meer zou bestaan? Laten we het gaan lezen in Openb. 2:1-7.

Dit is de eerste brief van zeven die we samen gaan bestuderen. Niet uitgebreid, maar elke brief één preek. Elke brief heeft dezelfde opbouw. Op het scherm: aanhef: schrijf aan de engel van de gemeente te…. Beschrijving van Jezus (uit openbaring hoofdstuk 1), die vaak te maken heeft met de inhoud van de brief. Opsomming van goede en negatieve kenmerken van de gemeente met bemoedigingen, waarschuwingen en vermaningen (Smyrna en Filadelfia hebben geen kritiek te verduren en Laodicea heeft enkel waarschuwingen te verduren). Vaak een kenmerkende oproep, waarschuwing, vermaning. Wie oren heeft…. Oproep tot goed luisteren! Afsluitend belofte voor de overwinnaars (beeld uit de rest van het boek).

Dit zegt Hij die de zeven sterren in Zijn hand houdt en die wandelt te midden van de zeven gouden kandelaren: zeven engelen van de gemeente en de zeven gemeenten zelf. Hij is aanwezig in al Zijn gemeenten. Hij wandelt rond en ziet alles. Wat ziet Jezus in Efeze en wat houdt Hij al zijn gemeenten voor?

Ik zie:

Wat een gemeente! Als voorganger lik ik mijn vingers af bij deze beschrijving. Een gemeente die volhard te midden van moeilijkheden, al die verleidingen rondom verachten zij en geven er niet aan toe. De tegenstand van buiten en van binnen weerstonden zij en weerlegden zij. Een gemeente recht in de leer, die zonde bij naam noemt en niet met de mantel der liefde bedekt. Hard werkend, geen consumentisme. Niet meegaand met de trends van de tijd. Leven voor de zuiverheid van Jezus naam. Waauw!

Geen enkele andere gemeente van deze zeven krijgt zoveel complimenten. En toch, er mist iets…. Iets zo wezenlijk, zo fundamenteel dat vanwege dat gemis Jezus deze gemeente wil opdoeken. Dat is wat het betekent dat Hij zal komen om de kandelaar weg te nemen. De kandelaar stond voor de gemeente, weet je nog?

De eerste liefde ontbreekt. De gemeente in Efeze deed prachtige dingen die voor de buitenwereld prachtig leken, maar Jezus zag dat het niet meer was dan de buitenkant. Het hart was eruit gesneden. Het kloppende hart voor Jezus en voor elkaar. De nadruk op de juiste leer, de juiste daden zorgde voor hardheid, waardoor mensen steeds het gevoel hadden zich te moeten meten met elkaar. Elkaar veroordelen en de maat nemen. Totaal uit balans gegroeid. Het goede kan de vijand worden van het beste!

Een valkuil voor elke kerk, elke christen door de nadruk op een bepaald onderdeel te leggen en daarin door te slaan. Zo overtuigd zijn van jouw ene stokpaardje en zo de anderen veroordelen. In Efeze was het de orthodoxie, de juiste leer die hen de das om deed. In andere gemeenten is het de nadruk op de eindtijd, weer anderen Israël, weer anderen de doop, weer anderen de heiligheid van God, weer anderen de Geestesgaven, weer een ander de perfecte organisatie. Als de liefde ontbreekt dan worden de stokpaardjes een wilde rodeo. Steigerend en bokkend wordt iedereen aan de kant gestoten die niet doet/gelooft wat zij zo belangrijk vinden. De waarheid, of beter gezegd de gedeeltelijke waarheid dooft de liefde uit.

Jezus roept het uit: Blijf in Mijn liefde! Keer terug tot de eerste liefde. Johannes vergelijkt de eerste liefde met de eerste werken (doe weer je eerste werken). De dingen die je deed toen je pas tot geloof kwam. De passie, de liefde, de uitbundigheid, de vreugde, de vrede, de liefde voor elkaar. De liefde van het begin. In Jer. 2:2 lees je over God die Israël aanspreekt over de bruidstijd: ‘Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn.’ De fase van verliefdheid, de eerste tijd van je huwelijk waarin alles nieuw en heerlijk is aan die ander. De tijd van de open deuren, de jassen die worden aangedaan, stoelen die werden aangeschoven. De tijd van de complimenten, de tijd van liefkozingen, de tintelingen in je hele lichaam als zij of hij je aanraakte, de volledige aandacht voor hem/haar. De eerste liefde. Passie voor Jezus. Leven voor Hem. Wat deed jij toen je pas tot geloof kwam? Herken je daar nog iets van?! Of is het uitgedoofd?

De eerste liefde verliezen is voor Jezus aanleiding om de kandelaar, de kerk, weg te nemen. Ze zal sterven doordat mensen weglopen, vervolging, of scheuringen. Wat kun je makkelijk die liefde verliezen in de chaos van het leven…. Er zijn zoveel oorzaken te noemen. Ik noemde al de stokpaardjes, de uit de bocht vliegende stokpaardjes als oorzaak voor het verlies van de eerste liefde. Drukte met van alles en nog wat…. Er is nog zo’n belangrijke oorzaak: Bitterheid bijvoorbeeld over wat anderen je hebben aangedaan. Je had zo gelijk en je hebt het aangegeven, maar die ander wil niet…. De liefde bekoeld. Jezus woorden over het liefhebben van de vijand lijken totaal ongepast en onhaalbaar…. Bitterheid, afstand en kilheid kruipen je hart binnen. Als de liefde voor elkaar bekoeld, dan is die eerste liefde voor Jezus ook verdwenen. Onderlinge lauwheid is hetzelfde als lauwheid ten opzichte van Jezus. Niet dat je allemaal vrienden met de ander kunt zijn, maar wel hartelijke liefde, gastvrijheid, klaar staan voor de ander. Hand in hand kunnen staan met het avondmaal. Elkaar groeten. O, lieve mensen, werk daaraan als dit niet in orde is, want het tast de gemeente aan. En kijk niet naar elkaar, maar enkel naar jezelf en bid voor de anderen. Maar laat de liefde niet uitblussen door bitterheid!

De eerste liefde, heb je die nog? Misschien stel ik wel de verkeerde vraag, misschien moet ik vragen: Ken je die eigenlijk wel? Heb je ooit verliefdheidsgevoelens voor Jezus gekend? Heb je ooit in lichterlaaie gestaan? Ik hoorde laatst een collega zeggen dat er in zijn gemeente mensen zijn die opgegroeid zijn met de gedachte dat de doop een eindstation was en geen beginstation…. Misschien zijn er wel mensen die hier al 50 jaar komen, maar eigenlijk nog nooit echt iets hebben ervaren van God, van Jezus. Die niet echt met Hem wandelen.

Hoe het ook zij, de vraag is waar sta jij ten opzichte van Jezus? Plaatje van zwembad op het scherm. Sta je ongeïnteresseerd toe te kijken? Van een afstand. Ben je misschien wel op de weg naar uitgang? Blokkeer je de weg voor anderen? Sta je op het startblok, klaar om erin te duiken? Helemaal kopje onder! Met de jas aan…. Voorzichtig met de tenen in het water? Lig je op de rand, denkend dat je er wel bent?

Wat zegt Jezus tegen mensen die hun eerste liefde zijn kwijt geraakt? Bedenk, bekeer en doe! Bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Ga eens na wat je niet meer doet, waar je laks in geworden bent? Bedenk het en sta er bij stil. Voel je maar eens naakt staan voor de spiegel van Gods Woord en huiver. Bekeer je! Draai je om, belijd je zonden, je lauwheid en omarm de vergeving van God. En doe dan weer de juiste dingen met de liefde als basis! Blijf in Mijn liefde!