http://www.galdahokejs.lv/images/images/LK2013logo.png

14.Latvijas kausa izcīņas nolikums galda hokejā.

1.Sacensību mērķis un uzdevumi.
1.1. Noskaidrot Latvijas kausaizcīņas godalgoto un citu vietu ieguvējus OPEN klasē, sievietēm, junioriem, junioriem jaunākajā grupā un senioriem.
1.2. Noskaidrot Latvijas reitingu 2015./2016.gadu sezonā OPEN klasē, sievietēm, junioriem un senioriem izmantojot Latvijas kausa izcīņas posmus, kā Latvijas reitinga turnīru.
1.3. Piesaistīt jaunus galda hokeja spēlētājus, veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi un masveidību aizvadot Latvijas kausa izcīņas posmus Ventspilī, Inčukalnā un Rīgā.

2.Sacensību vadība. Sacensības organizē un vada Latvijas Galda Hokeja Federācijas tiesnešu kolēģija sadarbībā ar Ventspils JN un Inčukalna GHK.

3.Sacensību norises laiks un vieta.
3.1. Latvijas kausa izcīņa notiek 4 posmos:
1.posms - Ventspils (1
7.10.2015.), Ventspils Jaunrades nams aktu zāle, Maiznieku iela 11,
2.posms -
Inčukalns (07.11.2015.), Inčukalna Sporta kompleksā,
3.posms - Rīga (
20.02.2016.), Rīgas kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7,
4.posms -
Rīga (19.03.2016.), Rīgas kultūru vidusskolas sporta zāle, Ganību dambis 7.
3.2. Sacensību organizētājs un tālruņa numurs informācijas iegūšanai:
1.posms - Aleksandrs Žernovojs (26545453),
2.posms – Sandis Kalniņš (29108316),
3.posms – Sandis Kalniņš (29108316),
4.posms – Sandis Kalniņš (29108316).

4.Sacensību dalībnieki.
4.1. Latvijas kausa izcīņādrīkst piedalīties jebkurš galda hokejists, kurš ir vismaz 8 gadus vecs, ir nomaksājis dalības maksu un nodrošina šī reglamenta izpildi.
4.2. Latvijas kausa izcīņanotiek sekojošās nominācijās – OPEN klasē, sievietēm, junioriem (1998.gadā dzimuši un vēlāk), junioriem jaunākajā grupā (2003.gadā dzimuši un velāk) un senioriem (1976.gadā dzimuši un agrāk).
4.3. Latvijas kausa izcīņair atklātais turnīrs, kurā ārzemju galda hokejisti tiek iekļauti čempionāta kopējā noslēguma tabulā.
4.4. Par dalībnieku veselības stāvokli atbildviņa komandējošā organizācija, pats dalībnieks, vai persona kas viņu pavada.

5. Pieteikumi.
5.1. Spēlētāji piereģistrējas pirms sacensību sākuma, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu un dzimšanas datus.
5.2. Pieteikumi tiek pieņemti sacensību sekretariātā no pulksten 9.15 – 9.50 (vai pa tālr. 29108316).
5.3. Klubu pārstāvji sacensību sekretariātam iesniedz kluba pieteikuma lapu.

6. Sacensību norises kārtība un inventārs.
6.1. Sacensības notiek uz galda hokeja spēles STIGA PLAY-OFF versijas galdiem saskaņā ar ITHF (International Table Hockey Federation) apstiprinātajiem galda hokeja noteikumiem.
6.2. Sacensības notiks 3 kārtās:
1.kārtā(grupu turnīrs) spēlētāji vadoties pēc Pasaules reitinga un piereģistrējušos skaita, tiek sadalīti pa groziem un veikta izloze pa grupām. Katrā grupā spēlētāji spēlē katrs ar katru pēc apļa sistēmas.
2.kārtā(līgas) spēlē visi pieteikušies dalībnieki. Atbilstoši ieņemtajai vietai grupā spēlētāji tiek sadalīti pa līgām. 2.kārtā spēlētāji spēlē pēc tās pašas apļa sistēmas noskaidrojot vietas no pirmās līdz pēdējai.

Savstarpējos spēļu rezultātus no grupām uz līgām ņem līdzi atbilstoši kopējam dalībnieku skaitam. Ja kopējais dalībnieku skaits ir vismaz 49, tad tikai 1.līgā iekļuvušie spēlētāji; ja vismaz 65, tad 1. un 2.līgā iekļuvušie; ja vismaz 89, tad 1.-3. līgā iekļuvušie; ja vismaz 107, tad 1.-4.līgā iekļuvušie.
3.kārtā sacensības rit pēc play-off sistēmas. Izslēgšanas spēlēs piedalās 8 labākie 1.līgas, 4 vājākie 1. un 2.līgas, kā arī 4 labākie 2. un 3.līgas spēlētāji.
1.līga. 1/4f (ceturtdaļfināls) spēlē apļa turnīra 1.vietas ieguvējs ar 8.vietas ieguvēju (a1), 2.v.ar 7.v (b1), 3.v. ar 6.v. (c1) un 4.v. ar 5.v.(d1). 1/2f (pusfināls) spēlē a1 un d1 pāru uzvarētāji un b1 un c1 pāru uzvarētāji. Spēle par 1.vietu spēlē abu pāru uzvarētāji, bet spēlē par 3.vietu abu pāru zaudētāji. Spēle par 3.vietu notiek līdz 3 uzvarētām spēlēm. 1/4f, 1/2f, un spēle par 1.vietu notiek līdz 4 uzvarētām spēlēm.
Starplīgu play-off. Izslēgšanas spēles spēlē arī pārējo līgu spēlētāji. Savā starpā spēlē 4 vājākie 1.līgas un 4 labākie 2.līgas spēlētāji, kā arī 2.līgas 4 vājākie un 3.līgas 4 labākie spēlētāji. Spēlētāji tiek sadalīti pa pāriem un tiek izspēlēts 1/4f, 1/2f un fināls pēc 1.līgas play-off izspēles principiem. Visas play-off kārtas notiek līdz 3 uzvarētām spēlēm. Visu līgu play-off spēļu zaudētāji spēlēt neturpina un gala rezultātā ieņem vietu vadoties pēc otrajā kārtā izcīnītās vietas.
6.3. Sacensības visām nominācijām tiek rīkotas kopīgas un visi kvalifikācijas kārtā tiek izsēti ņemot vērā kopējo Pasaules reitingu.
6.4. Sieviešu, junioru, junioru jaunākās grupas un senioru rezultāti tiks iekļauti arī OPEN klasē.

7. Uzvarētāju noteikšana.
7.1. Spēlētāju savstarpējās spēlēs punkti tiek piešķirti sekojoši:
- par uzvaru- 2 punkti,
- par neizšķirtu - 1 punkts,
- par zaudējumu - 0 punkti.
7.2. Augstāku vietu apļa sacensībās ieņem spēlētājs, kuram: - vairāk punktu visās spēlēs, - vairāk punktu savstarpējās spēlē(s) ar spēlētāju(-iem), kam tāds pats punktu skaits, - lielāka vārtu attiecība savstarpējās spēlēs,-lielāks gūto vārtu skaits savstarpējās spēlēs, - lielāks uzvaru skaits savstarpējās spēlē, - lielāks kopējais gūto vārtu skaits, - lielāks kopējais uzvaru skaits, - izdodas pirmajam gūt vārtus speciāli nozīmētā spēlē.
7.3. Ja cīņā par pirmo vietu visu posmu kopvērtējumā diviem vai vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, tad tiek ņemti vērā tādi kritēriji: - augstāka vieta posmā, - nākamā augstākā vieta posmā un t.t., - augstāku vietu ieņem spēlētājs, kurš ieņēma augstāku vietu pēdējā posmā.
7.4. Latvijas kausa godalgoto un pārējo vietu ieguvēji tieknoskaidroti vērtējot visus 4 posmus.
7.5. Latvijas kauss tiek ieskaitīts Latvijas reitinga turnīru kategorijā un tā dalībnieki, atkarībā no rezultātiem, saņem atbilstošu reitinga punktu skaitu.

8.Diskvalifikācija (sods).
8.1. Sacensību tiesnešu kolēģija var diskvalificēt spēlētāju, ja viņš:- atkārtoti pārkāpj spēles noteikumus vai sacensību reglamentu,- tīšām labo rezultātu, kas ir nodots sekretariātam,- apzināti zaudē spēli vai apzināti spēlē uz neizšķirtu,- prasa citiem tīšām spēlēt uz konkrētu rezultātu,- nopietni traucē sacensību norisi,- sacensību laikā atrodas apreibinošu vielu ietekmē,- bojā sacensību vai jebkādu citu inventāru sacensību norises vietā,- par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, dalībnieks saņem brīdinājumu – dzelteno kartīti, par atkārtotu rīcību dalībnieks saņem sarkano kartīti un automātiski tiek diskvalificēts no sacensībām.
8.2.
 Spēlētājam, kurš izstājas no turnīra atlikušajās spēlēs tiek ieskaitīti zaudējumi ar 0-10.
8.3. Spēlētājam, kurš neierodas uz kārtējo spēli, tiek ieskaitīts zaudējums ar 0-10.
8.4. Ja spēlētājs izstājas starp sacensību kārtām, cits spēlētājs nevar viņu aizstāt.
8.5. Spēlētājam, kurš izstājas vai tiek diskvalificēts, visi rezultāti tiek anulēti un iemaksāto naudu atpakaļ nesaņem.

9.Sacensību tiesneši.
9.1. Par Latvijas kausa izcīņas galveno tiesnesi ir nozīmēts Sandis Kalniņš, par tiesnešiem Edgars Caics, Sandis Kadakovskis, Aleksandrs Žernovojs, Eduards Paķis un Edgars Saulītis.
9.2. Par tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild galvenais tiesnesis.
9.3. Tiesneša lēmumi sacensību laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti no spēlētāju puses.
9.4. Spēļu inventāru atbilstību spēlēm nosaka galvenais tiesnesis.
9.5. Strīda gadījumos galīgo lēmumu galvenais tiesnesis var pieņemt konsultējoties ar tiesnešiem.
9.6. Brīdinājumu, par cieņu aizskarošu uzvedību sacensību laikā un lamāšanos ar necenzētiem vārdiem, var piešķirt jebkurš no tiesnešu kolēģijas.
9.7. Lai varētu piešķirt sodu par veikto pārkāpumu un izskatīt strīdu pietiek ar 3 no 6 Latvijas Galda Hokeja Federācijas nozīmētajiem tiesnešiem.
9.8. Spēli tiesā paši dalībnieki un tāpēc sacensību laikā spēlētāji vienmēr rīkosies kā godīgi un labi sportisti (strīda gadījumā, ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).

10.Protesti.
10.1. Par protestu jāinformē galvenais tiesnesis tūlīt pēc spēles.
10.2. Protestu izskata galvenais tiesnesis sacensību vietā bez ķīlas naudas iemaksas.

11. Finansiālie noteikumi.
11.1. Par piedalīšanos sacensībās ir jāiemaksā dalības maksa – EUR 5, ja dalībnieks tika iepriekš pieteicies, izmantojot www.galdahokejs.lv mājaslapu vai e-pastu reg@galdahokejs.lv; EUR 7, ja dalībnieks netika iepriekš pieteicies.
11.2. Finansiālo saistību neizpildīšanas gadījumā spēlētājs sacensībās nepiedalās.

12. Apbalvošana. Latvijas kausa izcīņas pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas gan posmos, gan kopvērtējumā saņems kausus un piemiņas balvas.Latvijas kausa izcīņas pirmo trīs vietu ieguvēji visās nominācijas kopvērtējumā saņems kausus un diplomus.

2015.gada 4.oktobris                                                         Sacensību galvenais tiesnesis

S.Kalniņš_______________