Upplägg

Hushållsekonomi

1. Ekonomi i stödplan

2. Information av KO/ AF/ FK

3. Budget planering, vad kostar det, hur mycket pengar finns?

4. Värderingar, prioriteringar  

5. Information av kommunens budget rådgivare ang skuldsanering mm