Výjezdní setkání editorů paGIS a správců MIS

Důl Michal 21.-.23.5.2014

Setkání zahájil vedoucí odboru informatiky GnŘ Petr Volfík. Přivítal účastníky a hosty. Zdůraznil význam těchto setkání, která by se měla konat častěji, nejen pro MIS a GIS. Poděkoval organizátorům setkání a hostitelům z ostravského UOP.

Středa 21.5.2014 byla věnována především tematům z oblasti GIS.

Čtvrtek 22.5.2014 byl věnován společným tematům GIS, MIS a IISPP:

Pátek 23.5.2014 byl věnován MISu, ISADu a souvisejícímu projektu LoCloud.

Závěry z diskusí:

V Brně, 30.5.2014

ing. arch. Zuzana Syrová

Prezenční list


[1] Ve složce mapové projekty sdílené pro editory paGIS jsou dostupné i ostatní základní mapové projekty pro editaci a tisk včetně reportů atributů pozemků pro předávání dat KN.

[2] V kontextu specializovaných map bylo upozorněno i na nutnost správně citovat použité polohopisné podklady a mapové zdroje v publikacích (řada znepokojivých nedostatků v posledním čísle ZPP 74/2014/1).

[3] KOD_CZ musí být vyplněn u všech území v ČR. Přírůstkový bod v ČR slouží pro území k upřesnění lokalizace, v zahraničí k vlastní lokalizaci.