iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1965 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1965. március

Összeállította: Nagy Kristóf  (2014.)

 

 

         Március elsején Moszkvában tanácskozik 18 kommunista és munkáspárt képviselője a kommunista mozgalom egységéről. Közben az USA intenzíven bombázni kezdi Észak-Vietnámot és folyamatosan növeli katonái létszámát Dél-Vietnámban. Március elején New Yorkban bemutatják a Muzsika hangja című filmmusicalt. Európában a Közös Piac összevonja az EGK, az  Euratom és a Montánunió vezetőszerveit és 1966-ra tervbe veszi az Európai Bizottság létrehozását.

Amíg Romániában parlamenti választásokat tartanak és a Nagy Nemzetgyűlésbe 43 magyar nemzetiségű képviselő került, addig az Egyesült Államokban a „Véres Vasárnappal” kezdetét vette színesbőrű polgári jogi mozgalom 3 nagy menetelése,amellyel a választójogi követelésüknek kívántak nyomatékot adni.

          Budapesten március 8-án „városrendezési okokra” hivatkozva lebontják  a Nemzeti Színház épületét. A Fradi március 10-én idegenben 2:1-re győzött a Vásárvárosok Kupájában  az  AS Róma ellen, majd egy hét múlva a Népstadionban  1:0-ás  eredménnyel jut tovább.

         Március 11-én mutatják be Fábri Zoltán Húsz óra c. filmjét. Március közepén Izrael és a Német Szövetségi Köztársaság diplomáciai kapcsolatot létesít  egymással. Március 18-án Lengyelországban Jacek Kuroń és Karol Modzelewski rendszerkritikai tartalmú „Nyílt levele” megjelenése után másnap a szerzőket letartóztatják, s négy nap múlva elítélik.

A Szovjetunióban Pavel Beljajev és Alekszej Leonov űrhajóssal a fedélzetén felbocsátják a Voszhod–2 űrhajót. Leonov, a világon elsőként, 12 perces űrsétát tesz.

Romániában Gheorghe Gheorghiu-Dej halála után  a Román Munkáspárt Központi Vezetősége Nicolae Ceauşescut első titkárrá választja. Eközben a Szovjetunió a SECAM  francia színes televíziós rendszert vezeti be (az amerikai NTSC és a német PAL színes televíziós szabvány helyett.)

          Az amerikai NASA előbb felbocsájtja a Ranger-9 űrszondát, amely rengeteg jó felvételt készít a Holdról, mielőtt becsapódik az égitestbe, majd fellövik az első kétszemélyes, Gemini-3 elnevezésű űrhajót Virgil Grissom és John Young űrhajóssal a fedélzeten, ezzel háromszor kerülik meg a Földet.

          Március második felében az NSZK-ban a Szövetségi Gyűlés 1970. január 1-jéig meghosszabbítja a háborús bűnök elévülésének határidejét.

          A hónap végén nagy erejű földrengés pusztít Chilében, több mint 500 halálos áldozattal.

 

Havilapok - szemle:

 

Kortárs ( 9. évf. 3. sz.)

Esszék: Veres Péter: Debrecen-1945 tavaszán (részlet a Számadás második kötetéből); Donáth Ferenc: Elkobzás; Karsai Elek: Két Magyarország; Bernáth Aurél: Párbeszéd a régi mesterekkel; Márkus István: Teleki László: A dunai konföderáció terve-ami nem kellett senkinek ; Halász László: Az írói tehetség természete

Versek: Vas István: Költözés  ;Parancs János: Párizsban maradtam; Keszthelyi Zoltán: Vízözön után; Hajnal Anna: Hogy legyünk; Az elhagyott angyal ; Baranyi Ferenc: Siciliana;

Somlyó György: Mese az igazságról; Mese a történelemről; Mese a barátságról; Tolnai Márton: Nem tud lehullni a hó se már; Békési Gyula: 1944; Szerelők; Hegedűs Géza: Két impresszionista arckép a francia irodalom történetéből - Baudelaire; Verlaine (versek)

Széppróza; Dékány Kálmán: Felfelé az Etnán (elbeszélés); Déry Tibor: A kiközösítő (regényrészlet); Tolnai Gábor: A vígszínházi csata; Kossa István: Razziában;

Szentgallay Géza: Külszíni felvétel;

Tanulmányok: Illyés Gyula: Szabó Lőrinc emléktáblája előtt ; Sándor László: Balázs Béla három levele a Szovjetunióból;

Recenziók: Mesterházi Lajos: Illés Béla köszöntése ; Héra Zoltán: Váci Mihály: Szegények hatalma ;  Kuczka Péter: Vészi Endre: Darazsak támadása ; Galgóczi Erzsébet: Dénes Zsófia: Egyszeri kaland ;Sükösd Mihály: Gyurkó László: A negyedik ember; Erőss László: Hermann István: Sigmund Freud ;Tasnádi Attila: Kiállítási jegyzetek ; Ribáry Antal: Két januári koncert

 

 

Alföld ( 16. évf. 3. sz.)                 

Versek: Illyés Gyula: Mátyás temploma  ; Illyés Gyula: 1592 egy téli hajnalán ; Illyés Gyula: Hajdúk ; Kőrösi Pál: Pillanatkép ; Kőrösi Pál: Spirituale ; Bényei József: Tüzek; Bényei József: Halottak; Bényei József: Arc ; Serfőző Simon: Így élni ; Tóth Ferenc: Könnyű kétség ; Tóth Ferenc: Arcok és kövek ; Tóth Ferenc: Szerelem ;Jobbágy Károly: Mint nőstény pók;

Széppróza: László Anna: Zárt világ (elbeszélés) Solymár József: Az özvegy mulatsága (elbeszélés);

Tanulmányok:  Végh Antal: A Mennyországtól napkeletre (Befejező rész) ; Molnár László: Szociológiai felmérés építőipari munkások körében (3. rész) ; Béres Csaba: Korunk ifjúsága;

Esszék: Sz. Szabó László: A tudományosabb népművelésért ; Kóbor István: Népművelés-rendszerünk megerősödése: a társadalom haladásának döntő feltétele; Kovács László: Gondolatok a biológia fejlődéséről : (Hozzászólás H. J.Müller tanulmányához) : [Müller, Hans Joachim: A biológia perspektívái című tanulmányáról];

Kritika: Vajthó László: Levél Áprily Lajosnak ;  Kovalovszky Miklós: Szindbád negyedik útja : (Krúdy Gyula: A hídon) ; Kurucz Gyula: A Csokonai Színház Brecht-előadásáról;

Pogány Béla: Alekszej Tolsztoj; Veress József: Filmkrónika;

Recenziók: Juhász Béla: A hűség próbái  (Váci Mihály: Szegények hatalma) ; Bakó Endre: Sinka István: Végy karodra idő; Vass József: Gelléri Andor Endre összegyűjtött novellái; Tüskés Tibor: Fodor András: Fordul az ég;

 

 

Világosság ( 6. évf. 3. sz.)

 Esszék,tanulmányok: Hranicka, Jaroslav: Reform és vallási egység  ; Vogel, Heinrich: Panteizmus és istenhit ; Ungvári Tamás: Az "Isten halála" ; Görgényi Ferenc: Sartre és a marxizmus - jezsuita szemmel ; Babits Mihály: Bolyai ; Neruda, Pablo: Abraham Lincolnhoz (Somlyó György ford.) ; Traven, B.: Indiánok térítése (Bácski György ford.)

Litván György - Tellér Gyula: Gimnazisták etikai nézetei és valláserkölcs ; A Furche-ügy;  Gecse Gusztáv: Az Újtestamentum néhány földrajzi tévedése ; Kulcsár Zsuzsanna: Vallásos álmok egy igazságosabb világról ; Peterdi Pál: Sport és babona; Az élet születése a Földön; Mi haszna lesz az emberiségnek a Holdból?  Az életben tartott agy; Hold-rendszerek - Nap- rendszerek; Dogma;

Recenziók:

Falus Róbert : Az ókori görög irodalom története I.-II. Gondolat  1964 ; Keresztények és marxisták ;  A mai klerikalizmus ideológiája és politikája; Egy közvéleménykutatás margójára; Spanyol egyetemisták a "legkatolikusabb" Spanyolország ellen ; A fanatizmus áldozatai

 

 

Filmvilág (8.évf. 3.sz.)

Kritika: Létay Vera:  Jancsó Miklós: Így jöttem; Szántó Erika:  Kadar, J.-Klos, E.: A vádlott;

Kuczka Péter:  Harakiri;

Esszék: Bíró Yvette:  Az élet rendetlensége filmen ; Galsai Pongárc:  Fellini noteszlapjai; El Greco; Kennedy, S.:  Az osztrák film régen és most;

Bemutatás:  Bán Róbert:  A valóság határán - Shirley Clarke; Szilágyi Gábor: Találkozás Fritz Lang-gal ; Hevesy Iván:Buster Keaton ébresztése;

 

 

Valóság ( 8. évf. 3.sz.)

Tanulmány: Mód Aladár: A népi demokratikus forradalom és a magyar népi demokrácia;

Hegedűs András: Optimalizálás és humanizálás (Az irányítási rendszer korszerűsítéséről);

H.Sas Judit: Az irodalomszociológia tárgyáról; Fehér Ferenc: Benjámin László költészetéről; Esszék: Sükösd Mihály: Értelmiség a küszöbön; Salamon Pál: Vázlatok az illedelmes ifjúságról;

Szemle: Mezei Ottó: Alberto; Karel Kosik: Az erkölcs antinómiái; Németh Lajos: A „Studio 64” kiállításáról; Orbán Ottó: Hornyánszky Gyula; Ungvári Tamás: Új dramaturgiák;

Recenziók: Végh Ferenc: A magyar irodalom története; Komlós Aladár: Illyés Gyula: Ingyen lakoma; Abody Béla:Gyurkó László: A negyedik ember;Balázs György:Elekes Lajos: A középkori magyar állam története megalapításától bukásáig; Lakos Katalin: Az I. Internacionálé és Magyarország; Pozsgai József: Közgazdasági viták a Szovjetunióban és Csehszlovákiában; A Rinascita vitája az olasz munkásmozgalom előtt álló utakról; G.M. Dobrov: A tudomány fejlődésének előrelátásáról; J. Szczepański: Az iparosodás társadalmi folyamatainak vizsgálata; M. Suchý; A kritika szabadsága és a marxista elmélet fejlődése; J. Michel: Egy marxista „Émile”; J.B. Wiesner – H-F- York: Két atomtudós tanúskodik; A.Gyementyev: A szovjet irodalom új szakasza;

Napra pontos események

 

1965. március 1. Moszkvában megkezdődik 18 kommunista és munkáspárt képviselőinek konzultatív találkozója a kommunista mozgalom egységének helyreállításáról. Az MSZMP-t Nemes Dezső és Ilku Pál képviseli.

1965. március 2. Az USA 160 repülőgéppel megkezdi a VDK stratégiai célpontjainak bombázását (Rolling Thunder-hadművelet), hogy megakadályozza az északi utánpótlás Délre juttatását. Dél-Vietnamban folytatódnak az összecsapások,az Egyesült Államok két zászlóaljnyi tengerészgyalogost vet be a dél-vietnami harcokban. Az Egyesült Államok egyre jobban belekeveredik a konfliktusba.

1965. március 2. New Yorkban, a Rivoli Színházban bemutatták  „A muzsika hangja” 1964-ben bemutatott amerikai filmmusical színpadi változatát.

1965. március 3. Az Európai Gazdasági Közösség Miniszteri Tanácsa megállapodott az EGK,az Euratom és a Montánunió  vezetőségeinek  egybeolvasztásában és abban, hogy 1966-ban megkezdi működését az Európai Bizottság. Tárgyaltak az Ausztriával való társulás feltételeiről is.

1965. március 5. Befejeződik a kommunista és munkáspártok képviselőinek moszkvai konzultatív találkozója. A résztvevők nyilatkozatban ítélik el a Vietnam elleni „agresszív háborút”.

1965. március 7. A magyar katolikus püspöki kar rendelkezése értelmében e naptól (nagyböjt első  vasárnapjától) az egész országban életbe lép a liturgikus reform.

Parlamenti választásokat tartanak Romániában. Az új öszetételű Nagy Nemzetgyűlésbe 43 magyar nemzetiségű képviselő kerül be.

Az Egyesült Államokban,az alabamai Selmában a „Véres Vasárnapon” 600 főnyi felvonuló polgárjogi aktivistára 200 fős helyi és állami rendőr gumibotokkal és könnygázzal támadt.(A tiltakozás oka az volt,hogy  február 26-án, az alabamai állami rendőrség egy tagja lelőtte egy 26 éves diákot, Jimmie Lee Jackson-t).Ezt követte még két polgárjogi menetelés (március 9-én és március 16-án,amelyek az amerikai színesbőrűek polgárjogi mozgalmak  választójogi harcának csúcspontját jelentette.

1965. március 8. A budapesti Blaha Lujza téren „városrendezési okokra” hivatkozva lebontják (felrobbantják) a Nemzeti Színház épületét. A társulat 1966 őszéig a volt Petőfi Színház Nagymező utcai épületében játszik.

A már Dél-Vietnamban állomásozó 25 000 katonai szakértő, pilóta és kiképzőtiszt mellé partra száll 3500 amerikai tengerészgyalogos, hogy megvédje a Đà Nẵng-i amerikai támaszpontot. — Ezt követően a Vietnamba vezényelt amerikai harcoló alakulatok létszáma folyamatosan emelkedik

1965. március 10. Az Egyesült Államok vezetése elutasította U Thant ENSZ főtitkár közvetítő javaslatát a vietnámi kérdés rendezésére.

Szolidaritási tüntetéseket tartottak az  amerikai nagyvárosokban a színesbőrűek szavazati jogának támogatására.

A Ferencváros labdarúgócsapata  Vásárvárosok Kupája, 3. fordulójában  idegenben 2:1 arányban nyert az AS Róma ellen.

1965. március 11. Bemutatják Fábri Zoltán Húsz óra c. filmjét.

1965. március 14. Izrael és a Német Szövetségi Köztársaság  diplomáciai kapcsolatot létesített  egymással.

1965. március 14-21. A francia helyhatósági választások a baloldali pártok előretörésével végződtek.

1965. március 17. A Ferencváros a Népstadionban  30 ezer néző előtt győzött a Vásárvárosok Kupája 3. fordulójának visszavágóján az AS Róma ellen és továbbjutott.

1965. március 18. Bemutatják Rényi Tamás Déltől hajnalig c. filmjét.

Lengyelországban megjelenik Jacek Kuroń és Karol Modzelewski rendszerkritikai tartalmú „Nyílt levele”; másnap a szerzőket letartóztatják, s négy nap múlva elítélik.

A Szovjetunióban Pavel Beljajev és Alekszej Leonov űrhajóssal a fedélzetén felbocsátják a Voszhod–2 űrhajót. Leonov, a világon elsőként, 12 perces űrsétát tesz. — A 24 órásra tervezett utazás 17. körében az űrhajó automatikus leszállító berendezése meghibásodik; ezért, az űrhajózás történetében először, az űrhajósok kézi irányítással térnek vissza a Földre, azonban a manőver pontatlansága miatt a kijelölt leszállási körzettől nagy távolságra, a behavazott tajgában landolnak. — A szovjet űrkutatás ettől kezdve fokozatosan elveszíti kezdeti vezető pozícióját.

1965. március 19. Romániában rákban meghal Gheorghe Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt első titkára, az Államtanács elnöke.

1965. március 21. 1965. március 21-én a Cape Canaveral Air Force Station kilövőállomásról egy Atlas-Agena B rakétával állították Föld körüli pályára a Ranger-9 amerikai űrszondát, amelyet a Ranger-program keretében indítottak, Hold kutató műholdként. Az űrszonda  2263 kilométer magasságból 19 perc alatt 5814 igen jó minőségű felvételt készített  a Holdról,amelyeket sikerült továbbítania a földi vevőállomások felé  és 64.5 óra repülés után március 24-én az Alplhonsus kráter belsejébe csapódott be.

1965. március 22. A Malév légi járatot indít a Budapest–Pécs–Budapest vonalon

Plenáris ülést tart a Román Munkáspárt Központi Vezetősége, melyen Nicolae Ceauşescut első titkárrá választják, Chivu Stoica lesz az Államtanács elnöke. Ceauşescu beszédében hangzanak el először a "szocialista nemzet" és a "szocialista nemzeti állam" kifejezések, és az új főtitkár a kisebbségi kérdésről mint "befejezett folyamatról" beszél.

Szovjet-francia megállapodás született arról, hogy a Szovjetunió a SECAM  francia színes televíziós rendszert vezeti be (az amerikai NTSC és a német PAL színes televíziós szabvány helyett.)

1965. március 23. Az USA-ban felbocsátják az első kétszemélyes amerikai űrhajót, a Gemini–3-at, fedélzetén Virgil Grissommal és John Younggal. Az űrhajó 5 óra alatt háromszor kerüli meg a Földet.

1965. március 25. Az NSZK-ban a Szövetségi Gyűlés 1970. január 1-jéig meghosszabbítja a háborús bűnök elévülésének határidejét.

1965. március 27. A Nemzeti Múzeumban ünnepélyesen megnyitják a „Népi demokráciánk húsz esztendeje” c. kiállítást.

1965. március 28. Nagy erejű földrengés pusztít Chilében,több mint 500 halálos áldozattal.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére


04 |vissza a lap tetejére

csütörtök

Aznap a világban

Tüntetések Párizsban az amerikaiak észak-koreai bombázása ellen, amely előző nap történt, és Moszkvában az amerikai nagykövetségen.

Aznap Magyarországon

Magyar-norvég kulturális tárgyalások Budapesten.

Kultúra

A Vígszínházban a Szájhős aznap esti előadása Pálos György betegsége miatt elmaradt.

Időjárás

Hideg idő, helyenként havazás. Északon 1-3, délen 11-13 fok.


05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére


14 |vissza a lap tetejére

vasárnap

Kronológia

Ezen a napon született  Louisiana államban Catherine Dent amerikai filmszinésznő, aki a “Kemény zsaruk” című sorozatban vált népszerűvé.Ugyanezen a napon született Kevin Williamson amerikai filmszinész és rendező,aki rendezőként a “Sikoly” című horror filmek  rendezőjeként szerzett viláhghírt magának.

Népszabadság kivonat:

Külföld - Az el nem kötelezett országok ülésére  Belgrádban került sor. A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front partizánjai sikeres rajtaütéseket hajtottak végre a dél-vietnami kormánycsapatok állásai ellen. A Szovjetunió 10 szövetségi köztársaságában tartottak választásokat. Községi választásokat tartottak Franciaországban. Tiltakozó mozgalom fordul szembe az olasz kormány külpolitikája ellen, közben a parlament bizalmat szavaz a kormánynak. Jugoszláviában kormányátalakításra kerül sor. Intézkedések helyett új törvényjavaslat az amerikai négerek ügyében.

Belföld - Ülést tartott az MSZMP Központi Bizottsága.

Ők és a terv.(Bevezető a szocialista brigádvezetők országos konferenciája előtt.)

Az Akadémia elnöksége nyilatkozatában segítséget ajánlott fel fel a termelőmunkának.

A biztosítás helye a népgazdaságban.

Kultúra - Budapesten vendégszerepel az NDK-beli  Berliner Ensemble,a népszerű Brecht Színház együttese.

Könyvújdonságok - Boldizsár Iván: Zsiráffal Angliában –Magvető Kiadó

Hemingway: Az öreg halász és a tenger –Magyar Helikon

Arthur Rimbaud összes költői művei – Európa Kiadó

Mai svéd elbeszélők – Európa Kiadó

Mai magyar drámák. Diákkönyvtár-Szépirodalmi Kiadó

Turisták zsebkönyve-Medicina-Sport Kiadó.

Programok - TV műsor: Staféta III. Az Intervízió műsora Prágából. ;Jégkorong VB: Szovjetunió-Kanada.; Érkezéstől indulásig (Kisfilm a Ferihegyi repülőtérről)

Rádióműsor: Tóth Árpád-est. Részletek az Irodalmi Színpad műsorából (Kossuth Rádió)

Donizetti: Don Pasquale (Opera ) ; A bujdosók. Vörösmarty Mihály drámájának rádióváltozata;   Cigányszerelem ( Operettrészletek )   (Petőfi Rádió) Honegger: Dávid király (Oratórium) (URH Rádió)

Operaház: Szöktetés a szerájból

Erkel Színház: Bahcsiszeráji szökőkút

Madách Színház: A vágy villamosa

Időjárás - Délnyugat felől felhőátvonulások,néhány helyen,inkább csak délnyugaton kisebb eső. Keleten mérsékelt,a Dunántúlon élénk délkeleti, déli szél. További fokozatos enyhülés.Várható legmagasabb hőmérséklet 8-13 fok között.


15 |vissza a lap tetejére


16 |vissza a lap tetejére

Kedd

Népszabadság kivonat:

Külföld - Ismét két amerikai légitámadás a VDK ellen. A harcoló vietnámi nép nincs egyedül-írja a Pravda. Az el nem kötelezett országok sűrgős békeakciókat követelnek. Az arab országok megszakítják a diplomáciai kapcsolatot az NSZK-val, ha az elismeri Izraelt. Gromiko ma érkezik Londonba. Szovjet jegyzék a nyugati nagyhatalmaknak a háborús bűnösök ügyében. Egyesíti sorait a kongói felszabadító mozgalom. Pénztáros sztrájk a londoni földalalattin. A perónisták előretörtek az argentin választásokon. Százezren tüntettek vasárnap az amerikai nagyvárosokban a négerek jogaiért.

Belföld - A 20. évforduló tiszteletére-10 ezer tonna cement terven felül. Megemlékezések március 15-ről. Kádár János fogadta a távozó olasz nagykövetet. Rónai Sándor látogatása a Csepel Autógyárban. Haragszik a gyöngyöshalászi  TSZ-elnök. Ötezer népi ülnök a budapesti bíróságokon. Külföldi  magyarok érkeznek a felszabadulási ünnepségekre. Öt toronyház, 750 lakás a Józsefvárosban. Iskolareform és pedagógiai kísérletek.

Kultúra - Magyar katonaművészek az NDK-ban, Angliában és a Szovjetunióban.

Érdekességek - Három szputnyikot lőttek fel a Szovjetunióban egyetlen rakétával. Itt a tavasz - A következő napokban is kellemes szép időre számíthatunk. Tavaszi előkészületek a Margitszigeten-Permetezik a díszgyümölcsfákat. Megnyílt a bécsi tavaszi vásár. Hol tart a motorkerékpár-technika?

Programok - TV műsor Kaland a világűrben-NDK-kisfilm. Ma este Berkesi András dedikál.

FTC- AS- Roma VVK mérkőzés.Közvetítés a Népstadionból.

Rádióműsor Tardos Béla-Illyés Gyula: Négy zenekari dal. Bemutató ; Wilhelm Furtwängler Wágner-felvételeiből. (Kossuth Rádió) Vidróczki. Részletek Farkas Ferenc-Innocent-Vincze Ernő zenés balladájából (Petőfi Rádió) Csajkovszkij: A varázslónő. Jelenet a III. felvonásból. (URH rádió)

Operaház Rigoletto

Erkel Színház A végzet hatalma

Madách Kamaraszínház A bolond lány

Vígszínház Amerikai Elektra

Időjárás - Felhőátvonulások, szórványosan előforduló esőkkel. Egy-két helyen reggeli köd; több helyen megélénkülő délnyugati, nyugati szél. Várható legmagasabb hőmérséklet 13-17 fok.


17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források