obminnuy_fond_2016.jpg

Покажчик обмінного фонду. Вип. 54 / уклад. : Л. Л. Правовєрова, Л. В. Строкон ; Нац. наук. мед. бібліотека України. − К., 2016

Даний бібліографічний покажчик складається з двох розділів. У першому – подається інформація про видання, які надійшли до основного та депозитарного фондів бібліотеки завдяки книгообміну. У другому розділі пропонуються документи, що наявні в обмінному фонді ННМБУ (за останні 10-15 років) і можуть бути замовлені бібліотеками.


period_2016.jpg

Періодичні видання, що надійдуть до ННМБУ у 2016 році / уклад. : Н.А. Ліневич, Н.О. Чернуха ; Нац. наук. мед. бібліотека України. − К., 2016


gotovo1.jpg

Ганіткевич Я. Український медичний календар / 

Я. Ганіткевич. – Київ, 2016. - 220 с.

 

Видання календаря присвячено датам історії української медицини, видатним лікарям і ювілейним річницям, які заслуговують відзначення або згадки в 2016 році. До видання включені відомості про активних і видатних лікарів-українців в Україні, в колишній Російській імперії, Австро-Угорщині, Польщі, в світі, про лікарів різних національностей на українських землях. Представлено дані та згадано про понад ….. лікарів. Подані також відомості про важливі та важкі для охорони здоров’я події в Україні. Оскільки подібні календарні дати ще не часто публікувалися, деякі з них мало відомі,  зібрано і представлено річниці  за Х- ХХ століття  до 1915   року з інтервалом у 5 років. Приведено коротко ювілейні дати видатних вчених світової медицини.


NNMBU2.jpg

На допомогу практикуючому лікарю: Рекомендаційний  анотований покажчик вітчизняних і зарубіжних книг / уклад. : О. Ф. Терзієва ; Нац. наук. мед. бібліотека України. − К., 2016

Покажчик з трьох частин

Запропонований лікарям 45 випуск рекомендаційного анотованого покажчика надає відомості про книги, що надійшли до фонду Національної наукової медичної бібліотеки України в 2016 році українською та російською мовами, а також іноземну літературу. Покажчик надає відомості про літературу з 35 медичних спеціальностей, включаючи середніх медичних працівників. Покажчик складається з чотирьох частин і має такі розділи: Загальні праці. Матеріали з’їздів та конференцій. Монографії. Керівництва та учбові посібники. Довідкові видання. Інструктивно-методичні матеріали. Автореферати докторських та кандидатських дисертацій. Окремим розділом подано іноземну літературу.