Tecnologia Industrial 2

Aquesta assignatura és la continuació i aprofundiment dels coneixements presentats en Tecnologia Industrial 1.

Els blocs que es tracten tenen a veure amb:

En cada bloc, es completaran els continguts específics del currículum amb conceptes i procediments de física i mecànica indispensables per a la preparació per cursar estudis universitaris d’àmbit científic i tècnic.

Per al curs 2016-17, es prepararà als alumnes per a la corresponent prova per accedir a estudis universitaris que contemplen aquesta assigantura com matèria específica. (Vegeu ponderacions en cada web de la universitat corresponent)