הקלטות של הדרכות בכיתה הוירטואלית של משו"ב

הערה חשובה להקלטות:

סרגל כלים במערכת הקלטות.jpg

נושא הדרכה

מה נלמד בהדרכה?

הקלטה של ההדרכה

הצעה להדרכת מורים בימי היערכות

הדרכה זו מביאה נקודות חשובות שכדאי להעלות ולחשוף בפני המורים:

דקות 00:00-31:28 למורים חדשים,

דקות 31:29 עד הסוף למורים ותיקים

הקלטה מ24/8

שעות פרטניות

דיווח, יצירת קבוצות, שבוץ במערכת ומעקב

כניסה להקלטה

צעדים ראשונים במשו"ב

הגדרת סיסמה ושאלות אימות, פרטים אישיים,

מערכת שעות, הזנת נתוני שיעור, הזנת ציונים שוטפים, הזנת הערות מעקב, הכרות עם דואר משו"ב

הקלטה מ4/8

פאנל ניהול

ייבוא ממנב"ס, הגדרת תפקידים והרשאות, תקופות לימוד וחגים, פרטי תלמיד ומורה, סיסמאות, מחולל דוחות

הקלטה מ8/8

יומנים

יומן מורה מקצועי, יומן מחנך, יומן רכז מקצוע, כרטיס תלמיד

הקלטה מ7/8

חדש! הכרות עם המערכת החדשה של תקופות לימוד

בעקבות שינוי ושדרוג הגדרות תקופות לימוד. הכרות וחשיפה עם המערכת החדשה. חשוב לכלל בתי הספר גם ותיקים.

הקלטה מ10/8

הכרות עם משוב תלמידים

הכרות עם משוב תלמידים בעיניים של תלמידים. מה הם רואים? איך זה נראה?

כמו כן כיצד הם משנים סיסמה ומגדירים מערכת של שחזור סיסמה.

הקלטה מ 21/8

ניתוח נתוני בגרות

כיצד מנתחים ומוצאים את כל הנתונים השונים של הבגרות.

הדרכה לקראת קבלת נתוני בגרות קיץ 16

הקלטה מ 21/8