Všeobecné podmienky súborov cookie

Tieto všeobecné podmienky určujú zásady prechovávania a prístupu k informáciám na konečných zariadeniach Užívateľov pomocou súborov cookie, ktoré slúžia na realizáciu služieb poskytovaných elektronicky, ktoré si Užívateľ vyžiadal.

1. Portál nezbiera automatickým spôsobom žiadne informácie, s výnimkou informácií obsiahnutých v súboroch cookie.

2. Súbory cookie sú informatické údaje, predovšetkým textové súbory, ktoré sú prechovávané na konečných zariadeniach Užívateľa Portálu a určené na využívanie internetových stránok Portálu. Cookie zvyčajne obsahujú názov internetovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich skladovania na konečných zariadeniach a unikátne číslo.

3. Podmetom umiestňujúcich na konečných zariadenia Užívateľov Portálu Spanie.pl  cookie a podmetom získavajúcim k nim prístup je firma Fanti.pl Tomasz Łucka so sídlom na adrese ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

4. Súbory cookie budú využívané na:

- prispôsobenie obsahu internetových stránok Portálu preferenciám Užívateľov a optimalizáciu využívania internetových stránok; predovšetkým tieto súbory umožňujú rozpoznať zariadenie Užívateľa Portálu a vhodne zobraziť internetovú stránku, prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;

- tvorbu štatistík, ktoré umožnia pochopiť, akým spôsobom Užívatelia Portálu využívajú internetové stránky, čo umožňuje zlepšenie štruktúry a obsahu portálu;

- zapamätanie Užívateľa portálu po prihlásení, vďaka čomu Užívateľ nemusí na každej podstránke portálu znova uvádzať login a heslo.

5. V rámci portálu používame dva zásadné druhy súborov cookie: "dočasné" (session cookie) a "stále" (persistent cookie). "Dočasné" cookie sú dočasnými súbormi, ktoré sú umiestnené na konečných zariadeniach Užívateľa do kým sa zo stránky neodhlási, neopusti stránku alebo nevypne internetový prehliadač. "Stále" súbory cookie sú prechovávané na konečných zariadeniach Užívateľov na obdobie určené v parametroch súborov cookie alebo kým nebudú Užívateľom odstránené.

6. V rámci portálu používame nasledujúce súbory cookie:

- "nutné" súbory cookie, umožňujúce využívanie služieb Portálu, napr. overujúce súbory cookie využívané na služby vyžadujúce overenie;

- súbory cookie slúžiace na zabezpečenie bezpečnosti

- "kapacitné" súbory cookie, umožňujúce zbieranie informácií o spôsobe využívania internetových stránok Portálu;

- "funkčné" súbory cookie, umožňujúce "zapamätanie" nastavení zvolených Užívateľom a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. vybraného jazyka alebo regiónu, z ktorého Užívateľ pochádza, veľkosti písma, vzhľadu internetovej stránky atď.;

- "reklamné" súbory cookie, umožňujúce dodávanie Užívateľom reklamného obsahu viac prispôsobeného ich záujmom.

7. V mnohých prípadoch program slúžiaci na prehliadanie internetových stránok (internetový prehliadač) automaticky umožňuje skladovanie súborov cookie na konečnom zariadení Užívateľa. Užívatelia portálu môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia týchto súborov cookie. Tieto nastavenia môžu byť zmenené takým spôsobom, aby automaticky blokovali obsluhu súborov cookie v nastaveniach internetového prehliadača alebo aby informovali o ich umiestnení na zariadeniach Užívateľov portálu. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookie nájdete v nastaveniach programu (internetového prehliadača).

8. Administrátor portálu informuje, že obmedzené využívanie súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie Portálu.

9. Súbory cookie umiestňované na konečných zariadeniach Užívateľov Portálu, môžu byť využívané aj partnermi, ktorý s portálom spolupracujú.

10. Viac informácií o súboroch cookie nájdete  na adrese http://spanie.pl/info/polityka-cookie.html alebo v časti "Pomoc" v menu internetového prehliadača.