Logo_IMAFnl.png

IMAF-Nederland
Karate-Do Shotokan

Shodan

Lijst van Wijzigingen

Nr

DATUM MUTATIE

AUTEUR

1

2015

C. van de Wal, 6e Dan Karate-Do - TD IMAF-Nederland

2

14 april 2016

E Janssen, 5e Dan Nihon-Jujutsu

Omzetting naar huisstijl tbv. plaatsing op website

Kihon

Bij elke reeks van Kihon wordt steeds begonnen vanuit Sizen-Tai (Hachi-dachi - Yoi-Dachi).

Voorwaarts uitstappen met Hidari Zenkutsu-Dachi Hidari Gedan-Barai. Alle standen zijn Zenkutsu-Dachi, tenzij anders vermeld:

Men vordert (v) en wijkt (a) in Zenkutsu-Dachi, tenzij een andere stand wordt aangegeven.

Kihon-Ido (vanuit Gedan-Barai  voorwaarts; 5x; Mawatte, tenzij anders aangeven):

V        Oi-Zuki (Migi - Hidari - Migi – Hidari - Migi)

V        Sanbon Renzuki

A        Age-Uke / Mae-Geri Chudan / Gyaku-Zuki

V        Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi-Uchi / Yoko-Uraken-Uchi

(Zenkutsu-Dachi / Kiba-Dachi / Zenkutsu-Dachi)

A        Uchi-Ude-Uke / Kizami-Zuki /  Gyaku-Zuki

V        Shuto-Uke / Nukite (Kokutsu-Dachi /Zenkutsu-Dachi)

V        Mae-Geri

V        Mae-Ren-Geri (Chudan/Jodan)

Z        Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) 3x

Z        Yoko-Geri-Kekomi (Kiba-Dachi) 3x

V        Mawashi-Geri

V        Ushiro-Geri-Kekomi Chudan, Na 5e Keer Mawatte, Yame

Balans:

Ter plaatse: San-Ho-Geri  Mae-Geri (voorwaarts) + Yoko-Geri (zijwaarts)

Ter plaatse: (Zenkutsu-Dachi) Shi-Ho-Zuki: (Tsuki in vier richtingen)

Kime-Waza: Gyaku-Zuki: Test stootcontrole

(doeloefening - het doel mag niet geraakt worden - Sun-Dome)

Kata en Bunkai

Elke examenkandidaat moet kunnen tonen vijf (5) basis Kata en alle Shitei-Kata en Tokui-Kata.

De examencommissie kan voorafgaande aan het examen een keuze van drie (3) uit de vijf basis Kata geven.

Elke examenkandidaat dient verder een (1) voorgeschreven Kata en twee (2) keuze Kata te laten zien (voor zover dit van toepassing kan zijn):

Heian 1 tot en met 5

Shitei-Kata:        Tekki Shodan

Tokui-Kata:        (keuze van 2 uit) Bassai-Dai, Kanku-Dai, Enpi, Jion

Kennis van de Bunkai van de getoonde Kata is essentieel. De kandidaat moet kunnen demonstreren dat hij de essentie van het getoonde Kata begrijpt en dient rekening te houden met vragen van de examencommissie ten aanzien van de Bunkai van een van de getoonde Tokui-Kata. Dit mag ook een hogere Heian Kata zijn.

Ook kan een kandidaat als eigen inbreng een Kata tonen met (delen van de) Bunkai met de hulp van maximaal twee partners.

Kumite 

Sanbon-Kumite:

Oi-Zuki Jodan

Oi-Zuki Chudan

Mae-Geri Keage Chudan

Kihon-Ippon-Kumite:

Oi-Zuki Jodan

Oi-Zuki Chudan

Mae-Geri Keage Chudan

Mawashi-Geri

Yoko-Geri-Kekomi Chudan

Ushiro-Geri Kekomi Chudan

Opmerking: De verdediger (Uke) dient recht naar achteren te verplaatsen, zonder ontwijken.

Jiyu-Ippon-Kumite:

Beide vanuit gevechtshouding (Kamae-OKe). Eerste aanval is afgesproken, Kime-Waza (afweer en tegenaanval) zijn vrij, op. Allen aan één kant:

Jodan Oi-Zuki

Chudan Oi-Zuki

Mae-Geri Keage Chudan (Ushiro-Ashi)

Mawashi-Geri Jodan (Ushiro-Ashi)

Yoko-Geri-Kekomi Chudan

Ushiro-Geri Kekomi Chudan

Opmerking: Jiyu-Ippon-Kumite kan door de kandidaat worden gekozen op grond van bijv. Leeftijd. Kandidaten ouder dan 45 jaar kunnen op hun verzoek worden vrijgesteld van Jiyu-Kumite. Voor hen is Jiyu-Ippon-Kumite dan verplicht.

Jiyu-Kumite: 3 x 1 minuut; overige kandidaten doen dienst als scheidsrechter

Eigen inbreng (voor Shodan niet verplicht)

mag/kan alles omvatten van Kata, Kata Bunkai, speciale Kumite, Kobudo, zelfverdediging, enz.

Shinpan

Zie d. Jiyu-Kumite: Scheidsrechters regels kennen op het niveau van een hoekrechter en deze in een lessituatie tijdens examen (de belangrijkste handsignalen en gebruikte commando's) kunnen toepassen.

Bekend dienen tenminste te zijn de volgende commando's - en handsignalen voor:

Shobu Ippon of Shobu Sanbon; Hajime!; Yame!; Tsuzukete Hajime!; Wazaari; Ippon; Ai-Uchi; Chui; Hansoku; Jogai; Aka of Shiro No Gachi; Hikiwake


IMAF-Nederland | Technische exameneisen Karate-Do
14 april 2016