Οι Ενετοί στη Κρήτη και Κύπρο.


Γενικά

Οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων καλούνται να εντοπίσουν την παρουσία των Ενετών στη Κρήτη και Κύπρο αντίστοιχα και να παραθέσουν στοιχεία (κτίρια, κάστρα κ.α.). Θα μελετήσουν την επίδραση της Ενετικής κυριαρχίας στις μέρες μας. Θα περιγράψουν τα Ενετικά μνημεία, θα εντοπίσουν λεξιλόγιο που ακόμα υπάρχει σήμερα στη γλώσσα μας, την επίδραση της Ενετικής στη τοπική κουζίνα και τυχόν επιδράσεις στις τοπικές ενδυμασίες.


Στόχοι
Να γνωρίσουν οι μαθητές την
τοπική ιστορία
 Να βρουν ομοιότητες και διαφορές 
Να εντοπίσουν την
αλληλοεπίδραση των πολιτισμών
Να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν
σχέσεις που να μη βασίζονται μόνο στις προσωπικές σχέσεις και ενδιαφέροντα


Μέθοδος

Τα παιδιά θα αναζητήσουν  πληροφορίες για την πόλη τους σχετικά με το Ενετικό παρελθόν.
Τα συμπεράσματα/ σχόλια να ανακοινώνονται μέσω e-mail και οι εργασίες θα αναρτώνται  σε ιστολόγιο φτιαγμένο για αυτό το σκοπό .

Ομάδες μαθητών 
α) να ψάξουν σε βιβλία, στο διαδίκτυο ή ρωτώντας ειδικούς να πάρουν πληροφορίες για τα Ενετικά μνημεία της περιοχής
β) να περιδιαβάσουν τη πόλη τους και να πάρουν φωτογραφίες μπροστά από τα μνημεία των ομάδων εργασίας

γ) να ανταλλάξουν τα albums .

Άλλη Ενετική πολιτιστική κληρονομιά. Επίδραση των Ενετών στη τοπική

Τέλος να προγραμματιστούν επισκέψεις στο κάθε σχολείο και να γίνουν παρουσιάσεις των εργασιών.

Στην τελευταία επίσκεψη θα απαντηθούν και πάλι  τα ερωτηματολόγια για να δούμε πόσο βελτιώθηκαν οι γνώσεις των μαθητών μας σχετικά με την περίοδο της Ενετοκρατίας στα νησιά μας