ทัณฑ์บน

ทัณฑ์บนเป็นเรื่องที่เรายอมรับแทนการติดคุก ทัณฑ์บนมีหลายประเภท หกเดือนถึงสองปี ถ้าศาลพยายามจะทำรายงานวันเดียวกับที่เกิดคดี, เราควรถาม หรือให้ทนายความถาม, เพื่อขอเวลาเพิ่มขึ้นที่จะสามารถเข้าใจในข้อจำกัดของทัณฑ์บนมากขึ้นได้

ค่าปรับ

ถ้าเราโดนปรับ เรามีสิทธิ์ที่จะขอผ่อนจ่ายได้ซึ่งขึ้นอยู่กับรายได้และรายจ่าย หากว่ามีปัญหาจ่ายเงิน สามารถขอให้ศาลพิจารณาทบทวนดูใหม่หรือลบล้างค่าปรับออก ถ้าเราโดนกักตัวนานเกินกว่า 24 ชั่วโมง ต้องหักเป็นส่วนค่าปรับได้

ล้างประวัติการถูกจับกุม

หากเราถูกจับกุม ในข้อหาชักชวน ประวัติของเราจะถูกล้างออก หลังนั้น 1 ปี

ภาษี

ในประเทศอังกฤษมีการบังคับจ่ายภาษี ที่เข้มงวดมาก รัฐบาลมีสิทธิเรียกรับภาษีกับทุกงานไม่ว่างานผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม การจ่ายภาษีไม่สามารถนำมาอ้างจากการถูกฟ้องได้

แจ้งความจากถูกกระทำความรุนแรง

มีพนักงานบริการหลายๆคนที่ไม่แจ้งความจากการถูกข่มขืน, โจรกรรม หรือเรื่องรุนแรงอื่นๆ เพราะกลัวจะถูกจับ

เราสามารถร้องขอให้ตำรวจตรวจสอบการกระทำรุนแรงมากกว่าการจับพนักงานบริการทำงาน เราสามารถปกป้องสิทธิของพนักงานบริการได้  ในปี 1995 อัยการไม่ฟ้องคดีนี้ แต่เราได้ช่วยพนักงานบริการสองคนฟ้องร้องคดีนี้เอง เพื่อต่อสู้ ลงโทษผู้ที่กระทาผิด ข่มขื่น - เราชนะคดีและเขาติดคุก 11 ปี 

การกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บางคนใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง,ไม่จ่ายค่าบริการ ,ขโมยเงินของเราหรือใช้กำลัง ใช้ความรุนแรง  เราไม่ยอมได้และสามารถติดต่อกับเราได้ เราร่วมมือกันแก้ไขได้

องค์กร ECP เป็นเครือข่าย พนักงานบริการหญิง ก่อตั้งเมื่อ ปี 1975  ทำงานบริการหลายประเภท ทั้งที่ทำงานที่ถนน หรืออยู่ในร้าน เรารณรงค์เพื่อให้งานบริการไม่ผิดกฎหมายและพนักงานบริการมีความปลอดภัย เราสนับสนุนพนักงานบริการที่ปกป้องสิทธิตนเอง ให้ต่อสู้คดี เราต่อสู้เพื่อมีที่พักอาศัย สวัสดิการสังคม ค่าแรงที่สูงขึ้น อื่นๆ ที่ทำให้เราพนักงาน สามารถออกจากงานนี้ได้ถ้าต้องการ หรือเมื่อไรที่เราอยากจะออกจากงาน

English Collective of Prostitutes

ตการรวบรวมของโสเภณีอังกฤษ

Crossroads Women’s Centre

25 Wolsey Mews

Kentish Town

London

NW5 2DX

Tel: 020 7482 2496

Fax: 020 7267 7297

ecp@prostitutescollective.net
www.prostitutescollective.net

mamacash.png

สนับสนุนโดย

รู้สิทธิ

เราพนักงานบริการ

สิทธิตามกฎหมายของเรา มีอะไรบ้าง ?

 • การบุกทลายของตำรวจและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
 • ให้ระวังเรื่อง การชักชวน และ หมายเตือนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเรียกว่า “Prostitute cautions”
 • หมายเตือนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเรียกว่า ASBOs เป็นเรื่อง การรบกวน  บุคลอื่นๆ
 • ที่ทำงานของเราถูกสั่งปิด
 • คำสั่ง ฟื้นฟู
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ความผิดในเรื่องเป็นผู้จัดหาและเจ้าของบ้านสาว
 • วิธีทำงานปลอดภัย
 • หากเกินความรุนแรง ข่มขู่ จากการทำงาน
 • ช่วยเหลือผู้อื่นจากการถูกบังคับทำงาน
 • การตรวจ และยึดทรัพย์สินจากตำรวจ
 • ซื้อบริการผิดกฎหมายหรือไม่

Produced by:

English Collective

of Prostitutes

ตการรวบรวมของโสเภณีอังกฤษ

การหยุดค้นตัว

ตำรวจสามารถเรียกค้นตัวตามถนนได้

ถ้าตำรวจมีข้อสงสัยว่า เรามีแนวโน้มจะกระทำความผิด หรือพกอาวุธ

ตำรวจสามารถจับกุมเราได้ก็ต่อเมื่อไม่ให้ชื่อ และที่อยู่ ถ้าเรามีพฤติกรรมสร้างความลำบากกับสังคม, เรากำลังขับรถ, มีหมายเรียกตัวจากศาลฐานกระทำความผิด ดังนั้นเราไม่ต้องตอบคำถามใดๆทั้งสิ้น

หมายเตือน

เราต้องระวังหมายเตือน 2 เรื่อง คือ ชักชวนและเตร็ดเตร่ หากเราทำผิดในสองเรื่องดังกล่าว ตำรวจจะให้หมายเตือนสองครั้ง หากมีครั้งต่อไป เราจะถูกตำรวจจับ หมายเตือนนี้ไม่ใช่หมายเตือนตามกฎหมายอาญา หากหมายเตือนนี้ครบ 1 ปีก็จะไม่มีประวัติหรือผลใดๆอีก และเราสามารถไปขอตรวจสอบการเพิกถอนประวัติเราได้

คำสั่งฟื้นฟู

เมื่อเราถูกจับเราอาจจะได้รับ คำสั่งฟื้นฟู เราสามารถปฏิเสธได้ หรือหากเรายอมเข้ารับการฟื้นฟู แต่ถ้าเราไม่ทำตามการฟื้นฟู ตรงเป๊ะ เราจะถูกจับ ขังไว้ 72 ชั่วโมงและขึ้นศาลจ่ายค่าปรับ

สร้างความลำบากต่อสังคม

หากเราถูกจับจาการสร้างความลำบากต่อสังคม ASBOs เราสามารถได้ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้

ความผิดในเรื่องเป็นผู้จัดหาและเจ้าของบ้านสาว

ถ้าเราทำงานในห้องเช่าเดียวกันกับคนอื่นๆแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานในเวลาเดียวกันห้องเช่านั้นก็ถือว่าเป็นบ้านสาว

ตำรวจจะต้องมีหลักฐานว่ามีคนทำงานมากกว่าหนึ่งคน เราไม่จำเป็นจะต้องให้ตำรวจเข้าโดยไม่มีหมายค้น ไม่ต้องตอบคำถามหรือให้ตรวจค้น สิ่งของใดๆของเรา เช่น เวลาทำงาน บันทึกต่างๆ ใบเสร็จค่า

เช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ที่มีชื่อของเรา

เราสามารถอ้างได้ว่า เพื่อความปลอดภัยของเราที่อยู่ที่เดียวกัน ไม่ได้ถูกควบคุม

เจ้าของบ้านจะให้พนักงานบริการเช่าได้ไม่ผิด แต่ถ้ารู้ว่าจะใช้เป็นบ้านสาว มีคนทำงานมากกว่าหนึ่งคนก็มีความผิด รวมไปถึงการให้เช่าต่อด้วย

คำสั่งปิด

ถ้ามีป้ายแจ้งให้ปิดที่บ้านหรือสถานที่ทำงานของเรา คำสั่งศาลสั่งปิดเป็นเวลาสามเดือน คนที่เกี่ยวข้องในบ้านสามารถต่อสู้ได้ ซึ่งเรามีเวลา 48 ชั่วโมง ในการเตรียมหลักฐานในการต่อสู้ ที่ เช่นมีกรณีที่ ผู้หญิงเราชนะได้เพราะหลักฐานของตำรวจไม่เพียงพอ

การจัดหา

ความผิดในเรื่องการจัดหา เป็นเรื่องที่ต้องกังวลมาก ซึ่งความผิดนี้ไม่ได้ใช้กับแค่เจ้าของร้านหรือผู้จัดการ แต่ใช้กับเราพนักงานบริการด้วย ถ้าพบหลักฐาน การจ้าง การจ่ายบิล การไล่ออก การจ่ายค่าจ้าง จัดเวลาทำงาน เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้อ้างว่าเรามีความผิดได้  

นักเต้น

นักเต้นไม่ผิดกฎหมาย แต่จากปี 2010 มีการเปลี่ยนใบอนุญาต เพิ่มเรื่องการตรวจสอบ และเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ของเจ้านาย ถ้านักเต้นสนใจเรื่อง สภาแรงงานหรือปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นสามารถติดต่อได้กับเรา 

การโฆษณา

การโฆษณาเป็นการผิดกฎหมายที่จะโฆษณาบริการทางเพศโดยเว็บไซท์, ติดป้ายโฆษณาตามหน้าต่างในร้านต่างๆ, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, หรือวางนามบัตรทิ้งไว้ในตู้โทรศัพท์ผิดกฎหมายทั้งนั้น  บางคนเลี่ยงโดยโฆษณาว่า เป็นเพื่อนเที่ยว, หมอนวด, ฯลฯ

การค้ามนุษย์

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การค้ามนุษย์คือพาคนเข้าประเทศโดยบังคับ และบีบบังคับให้ทำงาน แต่กฎหมายค้ามนุษย์นำมาใช้กับคนที่ช่วยพนักงานบริการที่เข้ามาในประเทศหรือเดินทางในประเทศ

เรื่องจริงพนักงานบริการช่วยเหลือคนที่ถูกค้ามนุษย์มากมายแต่กฎหมายกับเอาผิด

พนักงานบริการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อน โดยเฉพาะผู้อพยพจะมีโทษ แม้ว่าเพียงแต่พยายามจะช่วยเท่านั้น ถ้าพบเห็นการค้ามนุษย์สามารถติดต่อเราได้

เงินที่ได้จากอาชญากรรม

ถ้าศาลมีคำสั่งให้มีความผิด ศาลมีอำนาจที่จะอายัดบัญชีธนาคาร และยึดเงินฝากออมทรัพย์ เช่น บ้าน, รถยนต์, เครื่องเพชรพลอย  - เรามีสิทธิที่จะต่อสู้คดีได้

ลูกค้า

การชักชวนจะซื้อบริการกับเราบนถนน ที่เรียกว่า kerbcrawling  เป็นความผิดกฎหมาย

ตั้งแต่ปี 2010  ลูกค้าจ่ายเงินบริการกับพนักงานบริการ ที่ถูกบังคับทำงาน ลูกค้าถือว่ามีความผิด แม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้ว่าหรือไม่ก็ตาม

ศาล

ทุกคดีเริ่มที่ศาลชั้นแรก แต่ถ้าคดีเป็นเรื่องยากจะถูกส่งต่อคดีไปอีกชั้นศาล ที่จะมีคณะลูกขุน ร่วมตัดสินความผิด เราไม่ควรรับผิดในสิ่งที่เราไม่ได้กระทำ ซึ่งเป็นการดีที่คดีของเราจะไปสู้ต่อในศาลที่มีคณะลูกขุน ซึ่งมีโอกาสที่จะชนะได้

ประกันตัว

หากว่าเราถูกจับ เราสามารถยื่นขอประกันตัวได้ ถ้าไม่ให้ประกันตัวในครั้งแรก เราสามารถจะขออีกภายหลังเจ็ดวัน