Oversikt over HMS-organisering i Steinkjer klatreklubb

Verv                

Oppgaver                

Kompetansekrav

Navn        

Leder                

 • Hovedansvar for at sikkerhetsarbeidet i klubben blir vel ivaretatt.        
 • Ansvar for oversikt over instruktører i klubben

        

Ingvild Magnesen

Sikkerhetsansvarlig                

 • Har direkte ansvar for sikkerhetsarbeidet i klubben.
 • Har ansvar for delegering av ulike oppgaver i forbindelse med sikkerhet, og at disse oppgavene blir fulgt opp.
 • Behandling av rapportering av ulykker og nestenulykker.
 • Gjennomføring av risikovurderinger og oppfølging med nødvendige tiltak.
 • Rapportering av ulykker og nestenulykker til NKF.        
 • Sende informasjon til klubbens klatrere 2 ganger i året med tips og statistikk om sikkerhet/ulykker.

Klatreleder inne

                

Utstyrsansvarlig

 • Ansvar for at rutine for vedlikehold av utstyr overholdes.

Klatreleder inne

Anleggsansvarlig buldrerom

 • Ansvar for at prosedyre for vedlikehold av buldrerommet overholdes.

Ole Kristian Husby

Kurs- og arrangementsansvarlig

                

 • Ansvar for at prosedyre for kurs, arrangement og utleie overholdes.
 • Sammen med sikkerhetsansvarlig sørge for å gjennomføre en risikovurdering med tanke på hver ny type arrangement som startes opp i regi av klubben.

Klatreleder inne


Revidert 15.03.2019