Fiskekort - Bultdammen

Privat vatten

Fiskekort kan endast lösas av medlemmar under första året

Dagkort 120:-  max 1 regnbåge

Dagkort Flytring 200:- max 1 regnbåge

Årskort 1200:- max 12 regnbågar/år

Catch and release kort - 600:-

Vill man ta hem fisk kostar den 80:- kg (orensad)

Årskort med flytring 1400:- max 12 regnbågar/år.

All fisk som tas upp skall registreras i pärmen vid informationsskylt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

All fisk som tas upp skall registreras i pärmen vid informationsskylten.

Giltigt fiskekort skall alltid uppvisas för tillsyningsman.

AGNAD KROK (mete) FÖRBJUDEN. Gäller även ALL form av power bait.

Fiske får ej ske från båt.

Barn under 12år fiskar på målsmanskort.

logga.jpg

Regler

Hänsyn till människor, natur och regler ska visas annars kan man bli avvisad från platsen och fråntas sitt fiskekort.  Vid grövre överträdelse kan man bli polisanmäld och en straffavgift på

500 kr uttages

Reservation för ändringar

fisketillsyningsman.jpg