LAMPIRAN JAWAPAN

                                                                Tarikh :

Kepada :-

YBhg.

Dato’ Paduka Presiden SAHOCA

d/a Pejabat Kebawah DYMM Tuanku Sultan Kedah Darul Aman

Aras 2, Blok A,

Wisma Darul Aman

05503 Alor Setar

Kedah Darul Aman.

YBhg. Dato Paduka,

GOLF AMAL SAHOCA BERSAMA DULI YANG TERAMAT MULIA TUANKU RAJA MUDA KEDAH DARULAMAN

Saya…………………………………………………………………..bersetuju menaja untuk Golf Amal SAHOCA bersama

Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah Darul Aman dengan sumbangan sebanyak

RM……………………………….(Ringgit Malaysia:…………………………………………………………………………………………)

2. Bersama ini disertakan cek bersiri…………………………………………………… di atas nama

 “TABUNG DEWAN CENTENNIAL KSAH-SAHOCA

 SULTAN ABDUL HAMID OLD COLLEGIANS ASSN”

Terima Kasih

……………………………………………………………………………………..

( Cop Nama Syarikat/Persendirian)

Tel No: