Directorului Spitalului Clinic Republican

Petiție

Subsemnatul Geo Lupascu, solicită verificarea cauzei blocării/încuierii a 3 din 4 uși amplasate la intrarea în Spitalul Clinic Republican.

Blocarea accestul a fost înregistrată la data de 8 februarie 2013 fapt confirmat prin înregistrarea video publicată pe youtube la această adresă http://www.youtube.com/watch?v=4_yz6Gu-xSA 

De asemenea, notific faptul că pe parcursul ultimilor 10 ani în mod constant la vizitarea acestei instituții a fost constatată aceeași problemă.

Este important de specificat că încuierea intenționată a ușilor într-o asemenea instituție de interes public prezintă următoarele probleme:

  1. Limitarea accesul pacienților, a medicilor și a vizitatorilor  din cauza accesului doar printr-o ușă din 4, care oferă posibilitatea de a intra/ieși concomitent doar a unei persoane într-o singură direcție.
  2. Confuzie și incomoditate – din cele 4 uși accesibile, este deschisă doar 1, pe care este afișată bulina roșie care în mod obișnuit semnifică acces interzis, iar restul ușilor (2 cu bulină verde și una roșie) fiind încuiate.
  3. Un grad înalt de pericol și încălcare a cerințelor de securitate – în caz de situație exepțională (incendiu, cutremur sau alte calamități) care ar solicita evacuarea operativă a persoanelor din spital este evidentă incapacitatea unei singuri uși accesibile de a asigura părăsirea rapidă a clădirii a unui număr mare de persoane.

    În cazul unei situații de panică cauzată de o situație excepțională există un grad înalt de risc și pericol pentru sănătatea persoanelor amplasate în spital sau chiar a vieții acestora, fapt demonstrat de numeroase cazuri critice înregistrate în instituții cu un număr mare de vizitatori pe parcursul ultimilor ani la nivel internațional.

În urma investigărilor în baza acestei petiții solicit:

  1. Informarea referitor la cauza încuierii ușilor de acces la intrarea principală a Spitalului Clinic Republican.
  2. Specificarea numărului de uși din exterior și specificarea detaliilor cîte din acestea sunt încuitate pe parcursul perioadei de fucționare obișnuită a spitalului.
  3. Verificarea și informarea referitor la ușile de rezervă destinate evacuării exterioare a persoanelor din încăperi în cazul situațiilor excepționale și a stării acestorora (funcțională/nefuncțională, blocată/accesibilă, încuiată/descuiată).
  4. Măsurile întreprinse pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități care se deplasează cu cărucior sau a tărgilor medicale, în cazul intrării în spital prin intrarea centrală a spitalului.
  5. Măsurilor întreprinse de instituție pentru a garanta intrarea/ieșirea persoanelor fără limitări.

Ținînd cont că problemele sesizate reprezintă un grad înalt de interes public, conținutul aceste petiții va fi expedit în afară de instituția condusă de Dumneavoastră la următoarele instituții pentru analiză:

De asemenea, toate răspunsurile prezentate sau lipsa răspunsurilor în termenii stabiliți de lege cît și această petiție vor fi publicate online pe blogul http://geo.lupascu.com cu acces public a vizitatorilor sau a reprezentanților mass media.

Rog să oferiți răspunsurile la adresa oficială electronică geo@lupascu.com sau la adresa poștală:

Str. XXX, nr. XXX

Mun. Chișinău, MD 2060

Republica Moldova

Data: 12 februarie 2013