Retrospecții medievale. In honorem Professoris emeriti Ioan Caproșu, ed. Victor Spinei, Laurențiu Rădvan, Arcadie M. Bodale, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014, 653 p., ISBN 978-606-714-063-7.

Cuprins

Tabula gratulatoria. 9

 

O viaţă dedicată medievisticii: Profesorul Ioan Caproşu, Membru de onoare

al Academiei Române (Victor Spinei) 13

Une vie dédiée à l’histoire du Moyen Âge : le Professeur Ioan Caproşu, Membre d’honneur de l’Académie Roumaine (Victor Spinei) 21

 

Lista selectivă a lucrărilor (volume) 29

Lista abrevierilor 33

 

Despre cântăreţii bisericeşti din Iaşii secolelor XVII-XVIII

(Mihai-Cristian Amăriuţei, Ludmila Bacumenco-Pîrnău, Diana Stah) 35

Contribuţii prosopografice: Lupaşcu Buhuş de Cepleniţa

(Mihai-Bogdan Atanasiu) 55

Câteva consideraţii privitoare la comerţul şi preţurile din satele Ţării Moldovei

în secolele XV-XVIII (Arcadie M. Bodale) 69

Două zapise de vânzare-cumpărare de rumâni din secolul al XVII-lea

(Ionel Cândea) 101

Pedeapsa cu închisoare pentru neplata datoriilor și neîmplinirea dărilor

în Moldova (a doua jumătate a secolului al XVII-lea – prima jumătate

a secolului al XVIII-lea) (Cătălina Chelcu) 109

Reglementările dreptului bisericesc asupra cărții românești vechi

(Elena Chiaburu) 127

Noi documente originale din arhiva mitropoliei Moldovei înstrăinată la 1686

şi o istorie a mănăstirii Putna într-un pergament din secolul al XVIII-lea

(Valentin Constantinov) 141

Fenomenul haiduciei în Ţările Române până la începutul secolului al XIX-lea

(Surse documentare şi ficţiune folclorică) (Demir Dragnev) 155

Programul iconografic al sistemului de boltire al naosului bisericii

Înălțarea Cinstitei Cruci din Pătrăuți (Emil Dragnev) 169

Conştiinţa statal-teritorială a elitei politice din Ţara Moldovei

(mijlocul secolului al XVII-lea – secolul al XVIII-lea) (Ion Eremia) 205

Însemnări necunoscute de pe codice și cărți vechi

(Andrei Eșanu, Valentina Eșanu) 231

Movileştii. Izvoare şi interpretări (Ştefan S. Gorovei) 255

Evoluţia comunităţii armeneşti din Basarabia în contextul politicii confesionale

a Imperiului Rus de la anexare la formarea Episcopiei Basarabiei

şi Nahicevanului (Ion Gumenâi) 277

Testamentul vornicului Gheorghe Beldiman din 25 mai 1790

(Dan Dumitru Iacob) 293

„Cumanitatea” românilor. Adnotări pe marginea unei discuţii

(Sergiu Iosipescu) 333

Despre averea unui slujitor domnesc: cazul căpitanului Anton arapul

(Gheorghe Lazăr) 353

Moştenirea cantacuzină în componenţa domeniului lui Şerban Cantacuzino

(Catastiful din 1667) (Mariana Lazăr) 375

Contribuţii la istoria familiei Donici. Avatarurile unei căsătorii:

Scarlat Donici şi Smaranda Roset (Lucian-Valeriu Lefter) 403

The Muslims Seen through Venetian Eyes (660-1346).

The Case of Codex It. VII. 134 (8035) at Biblioteca Nazionale Marciana

and the “Savina Group” of Chronicles (Şerban Marin) 429

Epoca lui Constantin Brâncoveanu şi Banatul (Vasile Muntean) 457

Întemeierea Moldovei: cum s-a ajuns în istoriografie de la un „descălecat”

la două „descălecaturi”? (Pavel Parasca) 467

„Enigma” anului 1473 (Virgil Pâslariuc) 479

„Pourtraict du Tres-Chrestien et Tres-Victorieux Henry IIII Roy de France et de Navarre…”: Reprezentarea inedită a „corpului politic” într-un text francez

de la începutul secolului al XVII-lea (Alexandru-Florin Platon) 497

Cu privire la șesul Bahluiului, valea Nicolinei și începuturile Târgușorului

de lângă Iași (Laurențiu Rădvan) 525

Între Plonini şi Bucovine (secolele XIV-XV). Probleme de geografie istorică

(Constantin Rezachevici) 551

Un proces de acum 175 de ani pentru moştenirea unei vii din podgoria Vişan – Iaşi

(Ion I. Solcanu) 569

Douăzeci de stânjeni de istorie ieşeană (Maria Magdalena Székely) 583

Mănăstirea „Sfântul Arhanghel” din Clisura Dunării. Un monument medieval

regăsit (Dumitru Ţeicu) 597

Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1655-1678)

(Petronel Zahariuc, Florin Marinescu) 611