Indira National School

Year Plan for Std IV

 Hindi

Month/Day

Working

 Days

Literature Lesson No & Name

Grammar

Writing

Recitation

April

15

L.No-2 Jaisa sawal vaisa javab  

Punaravriti (swar,vyanjan,

Matrayen, R ke roop, sanukt akshar aur dwitv vyanjan, sangya aur bhed

-

L.No-1 Man ke bhole bhale badal

June

14

L.No-3 Kirmich ki gend

Vachan,Paryayvachi,

Vilom,Shudh vartani

Anuchhed

-

July

13

L.No-4 Papa jab bachhe the

Anek shabdon ke liye ek shabd ,Muhavare,

Samshruti bhinarthak shabad

Anuchhed

-

Aug

19

L.No-7 Dan ka hisab  

Anoupcharik patra, Sarvnaam,

Samuhvachi  shabad

-

L.No-6 Nav banao nav banao

Sep

20

Anoupcharik patra, Anekarthi shabad

( punravriti  SA I)

Anuchhed

L.No-8 Kaun

Oct

5

L.No-9 Swatantrta ki or

Anuchhed

Nov

18

L.No-12 Sunita ki pahiya kursi

Visheshan, Aoupcharik patra

-

L.No-11 Padaku ki soojh

Dec

16

L.No-13 Hudhud

Viram chinha, Muhavare,  Aoupcharik patra

Anuchhed

-

Jan

21

L.No-14 Muft hi muft

Kriya( punravriti  SA II)

-

-

Feb

Mar

Hindi Portion for Assessment

Assessment

Literature Lesson No & Name

Grammar

Writing

Recitation

-

-

-

-

PT1

2) Jaisa sawal vaisa javab  

3)Kirmich ki gend

 sangya aur bhed

Vachan, Paryayvachi, ling

Vilom,Shudh vartani ,Muhavare

               -

1) Man ke bhole bhale badal

MID TERM

2) Jaisa sawal vaisa javab  

3)Kirmich ki gend

4) Papa jab bachhe the

7) Dan ka hisab  

sangya aur bhed

Vachan, Paryayvachi, ling

Vilom,Shudh vartani ,Muhavare,Anek shabdon ke liye ek shabd Samuhvachi shabd, Sarvnaam, Anekarthi shabd

Samshruti bhinarthak shabad

Anuchhed

Anoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

1) Man ke bhole bhale badal

 6) Nav banao nav banao

-

PT2

9) Swatantrta ki or

12) Sunita ki pahiya kursi

Visheshan, Vachan, Paryayvachi, Vilom,Shudh vartani ,Muhavare,Anekarthi shabd

Samshruti bhinarthak shabad

Anuchhed

Aoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

11) Padaku ki soojh

FINAL EXAM

2) Jaisa sawal vaisa javab  

7) Dan ka hisab

9) Swatantrta ki or

12) Sunita ki pahiya kursi

13) Hudhud

14) Muft hi muft

Viram chinha,Kriya,Vachan, Paryayvachi, ling,Visheshan

Vilom,Shudh vartani ,Muhavare,Anek shabdon ke liye ek shabd, Samuhvachi shabd, Sarvnaam, Anekarthi shabd, Samshruti bhinarthak shabad

Anuchhed

Aoupcharik patra,

 Apthit Gadyansh

11) Padaku ki soojh