Upplägg

Eget boende

1. Rums inventering en gång i veckan

2. Klädvård

3. Ordning och reda i rum, (harmoni) 

4. Hemförsäkring

5. Toaletthygien

6. Hänsyn, grannar emellan