Tiek meklēti praktikanti ornitoloģiskajiem pētījumiem LOB prakšu ietvaros

LOB īstenotā projekta “Nākotnes viedokļu līderu sagatavošana par putnu aizsardzības jautājumiem” ietvaros LOB prakses ir iespēja jauniešiem iesaistīties ornitologu praktiskajā darbā, palīdzot gan lauka darbos, gan laboratorijā. Ornitologa profesija nereti tiek mantota no paaudzes paaudzē, brīvprātīgi piespiedu kārtā palīdzot vecākiem vai uzturoties ornitoloģisko darbu norises vietās kopā ar tiem. LOB prakses paver ceļu uz ornitoloģisko pētījumu pieredzi visiem jauniešiem, kuriem ir interese par putnu pētījumiem. Iespējams, tieši šis vasaras notikums būs saistīts ar profesijas izvēli dabas aizsardzības un izpētes jomā nākotnē.

Jebkuram ornitoloģijā ieinteresētam jaunietim vecumā no 13 - 25 gadiem ir iespēja pieteikties atlasei sev interesējošā pozīcijā, turklāt atlases kritēriji nav skarbi. Pie katras prakses tēmas paplašinātā apraksta ir norādīts pieļaujamais praktikanta vecums, kā arī obligātās un vēlamās prasības. Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikšanās veidlapa, kur tiks prasīts arī īss apraksts brīvā formā par sevi un izvēles iemesliem (motivācijas vēstule).

Prakses laikā tiks apgūtas ne tikai praktiskās iemaņas, bet arī radīsies izpratne par to, kāpēc tas ir svarīgi, kāds process un kāpēc tiek pētīts, praktikanta pienākums būs dalīties ar iegūto informāciju publiski, savā mācību iestādē vai citādi, kā jaunajam viedokļu līderim pienākas.

Pieejamo prakses tēmu uzskaitījums:

Lauka darbi:

Laboratorijas darbi un datu apstrādes darbi:

Spiest uz prakšu nosaukumiem, lai redzētu detalizētu aprakstu, pieteikšanās veidlapas un atlases kritērijus.

PROJEKTU FINANSĒ LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDS