iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1957 / június / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1957. június

Kajkó Milán összefoglalója, 2017.

1957 júniusában az 1956-os forradalom még mindig nagyban meghatározta a Szovjet tagállamok politikáját. A hónap elején Zsivkov vezette bolgár küldöttség érkezett Magyarországra, egy barátsági gyűlés keretében.

Szlovákiában 43 magyar nemzetiségű személyt tartóztattak le, a forradalomban történő részvétel miatt, míg Nagy Imre kihallgatásra jelentkezik Magyarországon, és elutasítja a büntetőjogi eljárásokat.Ülést tart az MSZMP KB. A testület korábbi „ingadozó magatartásuk” miatt pártfegyelmiben részesíti Gyenes Antalt és Köböl Józsefet, akik kimaradnak a testületből. Az országos pártértekezletet is előkészítő KB-ülésen Kádár János közli, hogy a Nagy Imre és társai elleni vizsgálat „nehézkesen és vontatottan megy” .

Moszkvában befejeződik az SZKP KB egy héten keresztül tartó ülése. Nyikita Hruscsov első titkár a központi pártapparátus, a hadsereg és a KGB támogatásával megerősíti pozícióját.

Ülést tart a MIOK. Kinyilvánítják, hogy a szervezet „a magyar hazafias alapon álló zsidók felekezeti közössége”. A testület támogatásáról biztosítja az MFMPK-t, a nemzetközi és a hazai békemozgalmat. A MIOK elnökévé, a lemondott Heves Lajos* helyett, Sós Endre írót választják.

Helikon Irodalmi Figyelő

1957 3.szám

Szemle

Dobossy László: Petr Bezruc kilencven éves

Lakits Pál : Az exemplum a középkor végén

Nyíró Lajos : Csernisevszkij tragikum- és komikum-elméletéről

Sziklay László: Svetozár Húrban Vajansky halálának negyvenedik évfordulója

Vajda György Mihály: Hatkönyv Hermann Hesséről

Monográfiák

Cowley, Malcolm: Az irodalom helyzete (Nagy Géza) 

A francia könyvpiac. Az 1955. év könyvei (Hopp Lajos)

Ketton-Cremer, R. W. : Thomas Gray. Életrajz (Ruttkay Kálmán)

Melicheróík, Andrej : A Jánosili-hagyomány Szlovákiában (Miohna Sarolta)

Nyelv és irodalom. Közreadja : a Történeti és Filológiai Tudományok Társasága (Gáldi László)

Page, Denys : A homéroszi Odysseia (Ritoók Zsigmond)

Young, Philip: Ernest Hemingway (Sükösd Mihály)

Germán nyelvű irodalmak

Bateson, F. W. : L. C. Knights és a restauráció-kori komédia

Hyde, J. William: George Eliot és a realizmus légköre

Shea, Bemard: Machiavelli és Fielding Jonathan Wildya

Siebenschein, Hugo: Csehország mint Goethe politikai tájékoztatója

Wain, John: A restauráció-kori vígjáték és a modern kritikusok

Román nyelvű irodalmak

Adam, A.: Megérdemli-e helyét Rimbaud költészetünkben?

Allmayer, Vito Fazio: A Pirandollo-kérdés

Navarria, A.: A Mastro-don Gesualdo történeti jellege  

Szláv nyelvű irodalmak  

Angyal, E.: A magyarországi szlavisztika fejlődésrajza

F. X. Saida

KulczyAska-Saloni, J.: II. Sienkiewicz, az irodalomkritikus és teoretikus. 

Papernij, Z.: Majakovszkij — napjainkban

Protic, M. : Egy költő és kora

Szimonov, K. : A szocialista realizmusról

Zurowski, M.: Mickiewicz és a nyugat-európai romantika

Magyar irodalom

A Pléiade Enciklopédiája. Az irodalmak története . H. kötet A nyugati irodalmak. A magyar irodalom

Reményi J.: Dsida Jenő, erdélyi költő, 1907—1938

Reményi József, a magyar irodalom angol nyelvű ismertetője

Szalatnai R. : Juhás z Gyula Szakolcán

Vitosevic, Dr. : Hasonlóságok és személyek. Margináliák az irodalmi múltból

Repertóriumok

Folyóirat-repertórium

Napra pontos eseménysor

Június 1. - A közel 200 taggal működő gazdasági reformbizottságok befejezik a gazdasági reformjavaslatok kidolgozását. A Közgazdasági Bizottság, miután a szakértői bizottságok májusban eljuttatták reformjavaslataikat a kormány Gazdasági Bizottságához, benyújtja összefoglaló jelentését.

Június 2.

Az 1957: 33. tvr. visszaállítja az ELTE Bölcsészettudományi és Természettudományi Karát.

Június 5. -Egy e napon kelt minisztériumi feljegyzésből kiderül, hogy a MOGÜRT szakemberei már csaknem egy év óta tárgyalnak francia (Simca) gépkocsik nagyobb arányú importjáról; az árak csökkentése érdekében egy évi 10 000 db-os mo-i összeszerelő üzem létesítésének lehetősége is felmerül

Június 6. -Az Ogy elfogadja az 1957: IV. tc.-et az államigazgatási eljárás szabályozásáról.

Június 7. -Bolgár–magyar barátsági nagygyűlést tartanak a bp-i Sportcsarnokban; beszédet mond Kádár János és Todor Zsivkov.

Június 8. -A KKP központi lapja, a Zsenmin Zsipao közli Mao Ce-tung februárban zárt ajtók mögött elhangzott beszédét „a népen belüli ellentmondásokról”.

Június 11. -Rudolf Strechaj, a Megbízottak Testülete elnöke közli Sztankó Pál pozsonyi magyar konzullal, hogy Szlovákiában az 1956-os mo-i eseményekkel kapcsolatos magatartása miatt 43 magyar nemzetiségű személyt vettek őrizetbe.

Június 12. -A Nsz-ban Szabó László „Fegyelmizgetünk? Fegyelmizgetünk?” c. cikkében követeli, hogy „az ellenforradalom személyi megtestesítőit, egyetemisták százainak félrevezetőit, becstelenségbe taszítóit az ELTE jogi karán is felelősségre vonják

Június 13. -A kolozsvári katonai törvényszék az izgatással vádolt Dávid Gyula egyetemi tanársegédet hétévi, Páskándi Géza egyetemi hallgatót, költőt hatévi börtönbüntetésre ítéli. Büntetésüket mindketten letöltik.

Június 14. -Nagy Imre kihallgatásra jelentkezik. „Úgy érzem, nem vagyok bűnös semmiben, el akarom mondani tevékenységemet.” Az események politikai és büntetőjogi értékelését ezután is következetesen visszautasítja

Június 15. -Közzéteszik az 1957: 34. tvr.-t a népbírósági tanácsok felállításáról és a bírósági szervezet, valamint a büntetőeljárás szabályozásáról. A rendelet „a közrend és a közbiztonság fenntartása, a szocialista törvényesség további megszilárdítása érdekében” kiterjeszti a gyorsított bírósági eljárást; előírja fővárosi, valamint megyei népbíróságok felállítását, és megszabja hatáskörüket.

Június 18. -Az LB Népbírósági Tanácsa Molnár László elnökletével, a legfőbb ügyész törvényességi óvását követő új tárgyaláson, a december 10-ei miskolci tüntetésben való részvételért halálra ítéli Bartha Bélát

Június 19. -A Fővárosi Bíróság első fokon 7 évi börtönre ítéli Krassó Györgyöt, a fegyveres harcok résztvevőjét

Június 20. -Kádár János és Biszku Béla titkos látogatásra Moszkvába érkezik.* A szovjet pártvezetéssel az MSZMP országos pártértekezletével kapcsolatos kérdésekről, a további politikai irányelvekről és Nagy Imre ügyéről tárgyalnak

Június 21. -A Nsz közli Mao Ce-tung „A népen belüli ellentmondások helyes megoldása” c. cikkét (Mao februárban mondott, akkor nyilvánosságra nem hozott beszédét), amelyben a kínai vezető kifejti, hogy „kemény fegyelmet kell tartani a népen belül”, és az „ellenforradalmárokat fel kell számolni”

Június 22. -Ülést tart az MSZMP KB. A testület korábbi „ingadozó magatartásuk” miatt pártfegyelmiben részesíti Gyenes Antalt és Köböl Józsefet, akik kimaradnak a testületből. Az országos pártértekezletet is előkészítő KB-ülésen Kádár János közli, hogy a Nagy Imre és társai elleni vizsgálat „nehézkesen és vontatottan megy”

Június 25. -Az LB Molnár László vezette tanácsa másodfokon ítéletet hirdet az első fokon halálra ítélt Kabelács Pál, valamint életfogytiglani börtönt kapott testvére, Kabelács Károly, a ferencvárosi fegyveres harcok résztvevői ügyében: Pált 17 évi, Károlyt 15 évi szabadságvesztésre ítélik.

Június 26. -Bp-en kivégzik Gönczi Ferencet, Gyöngyösi Miklóst és Kovács Ferencet.

Június 27. -Bp-en kivégzik Tóth Ilonát.* — Pécsett kivégzik a szervezkedésben való részvétel és gyilkosság vádjával halálra ítélt Szabó Istvánt.

Június 29. -Moszkvában befejeződik az SZKP KB egy héten keresztül tartó ülése. Nyikita Hruscsov első titkár a központi pártapparátus, a hadsereg és a KGB támogatásával megerősíti pozícióját.

Június 30. -Ülést tart a MIOK. Kinyilvánítják, hogy a szervezet „a magyar hazafias alapon álló zsidók felekezeti közössége”. A testület támogatásáról biztosítja az MFMPK-t, a nemzetközi és a hazai békemozgalmat. A MIOK elnökévé, a lemondott Heves Lajos* helyett, Sós Endre írót választják


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére


07 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Belföld

Új törvényjavaslatok elfogadásával, interpellációk meghallgatása után ért véget az ülésszak. Az országgyűlés csütörtöki ülésén részt vett a Bolgár Népköztársaság kormány- és pártküldöttsége. Az Országház épületébe érkező delegációt a kupolacsarnokban Kádár János, a kormány elnöke, az MSZMP Központi Bizottságáiiak elnöke, dr. Mürmich Ferenc, a kormány első elnökhelyettese, az MSZMP Intéző Bizottságának tagja, Rónai Sándor, az országgyűlés elnöke, az MSZMP Intéző Bizottságá­nak tágja, Kiss Károly, az MSZMP Intéző Bizottságának tagja, Horváth Imre külügyminiszter, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, Antos István pénzügyminiszter, Némety Béla, a Magyar Népköztársaság bulgáriai nagykövete és Kádas István, az országgyűlés jegyzője fogadta. Az ülésterembe érkező bolgár vendégeket a képviselők meleg tapssal üdvözölték. Anion Jugov beszédet mondott.

Külföld

Bulganyin és Hruscsov megérkezett Finnországba: Helsinkibe érkezett Bulganyin, a Szovjetúnió minisztertanácsának elnöke és Hruscsov, a Szovjetúnió Legfelső Tanácsának elnökségének tagja.

Sport

Két újonc a válogatottság kapujában: két új név szerepel az ideielső nemzetközi találkozóra készülő magyar labdarúgóválogatott keretben Gilicz István és Bencsics József.

Kultúr

A Tiltott Város és a Nyári Palota: fél évezezreddel ezelőtt a Ming-császárok kezdték meg a kultúrtörténet egyik kimagasló nevezetességének, a pekingi császári palotának az épiítkezését. A Tiltott Város területén csak a császár udvartartása tartózkodhatott. Ma park és múzeum, mely híven őrzi az egykori kényurak fényűzésének emlékeit.

Érdekesség

Elfogtak egy betörő cigányasszonyt: ismeretlen tettes betört Miksi József MÁV dolgozó lakásába. A betörő férfi és női ruhákat vitt magával, mintegy 6000 forint értékben. A kerület nyomozói hamar elfogták a tettest, Rafael Teréz 21 éves munkanélküli cigányasszonyt, aki háromszor volt már büntetve.


08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

Soós Imre színész öngyilkos lett.


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források