Google’i kalendri kihid

 1. Sündmused on kalendrikiht,
 1. kuhu märgitakse kõik üritused, projektid, koolitused, loengud, seminarid, konverentsid, mis toimuvad koolis. Samuti kuuluvad sündmuste hulka õppekäigud ja ekskursioonid, mis toimuvad majast väljas.
 2. Sündmused kannavad kalendrisse sündmuste korraldajad ja vastutajad või osakonnajuhatajad.
 3. Sündmuste nimetused tuleb lahti kirjutada selgelt ja arusaadavalt, et teised mõistaksid, mis sündmusega on tegemist (lühendid ei pruugi kõigile üheselt mõistetavad olla). Kalendri seda osa kasutame kodulehel eelinfona sündmuste kajastamiseks - selleks peab sündmuse nimetus olema kirjeldatud korrektselt.
 4. Sündmuste põhilised sisestajad on Ingrid, Ülle O, Enna, Margus, Marelle, Toomas, Marju, Aile, Marit, Heli, Ingrit, Airi, Kersti Õim, Liina, Liis, Stella, Maria, Annika. Kuna Stella kätte koguneb info, kui toimuvad loengud õpilastele, siis oleks tema ülesanne need sündmused kalendrisse kanda juhul kui korraldaja seda pole teinud või pole korraldajal ligipääsu kalendrile. Kui keegi vajab veel täiendavalt õigusi sündmuste sisestamiseks, siis palun pöörduge Airi poole.

 1. Töötajate ärakäimised on kalendrikiht, kuhu on ligipääs kõigil töötajatel. Sinna märgivad kõik töötajad ise oma töölt ärakäimised - lähetused, stažeerimised, koolitused ja kooliskäimised, tervisepäevad, kodutööpäevad, õppeaasta sisse jäävad puhkusepäevad, vabad päevad jmt. See on oluline info kaastöötajatele meie koolisiseselt.

 1. Koosolekud - siia märgivad koosolekud direktor ja osakonnajuhatajad (Ingrid, Ülle O, Marelle, Margus, Enna, Toomas, Marju, Aile), samuti teised töötajad, kes koosolekuid korraldavad: näiteks Heli H, Ingrit. Õppenõustamiskomisjonide (ÕNK) koosolekute ajakava osakondades - sisestab Ülle O. Jällegi, kui keegi vajab veel täiendavalt õigusi sündmuste sisestamiseks, siis palun pöörduge Airi poole.

 1. Kooli bussi või auto broneerimine - ligipääs kõigil töötajatel.
 2. Süle- ja tahvelarvutite broneerimine - ligipääs kõigil töötajatel
 3. Õppeaasta plaan - sisestab Stella.  Siin võiks kirjas olla ka kõik täiskasvanu õppijate tsükliõppe ajad.
 4. Praktikad - sisestab Stella.
 5. Täienduskoolitused - sisestavad Ingrit ja/või koolitajad ise.
 6. Sünnipäevad - täidab Kaire
 7. Välispraktikad - täidab Heli H.
 8.  Näitused - täidavad Marju ja Aile. Kes soovivad näitusi korraldada, kooskõlastab selle Marjuga.