GUIÓ del CONTINGUT de les OPTATIVES de 1r d'ESO

APRENDRE A APRENDRE i FEM UN TREBALL

0. INTRODUCCIÓ: (setembre)

- Material:

- Contingut:

- Motivació:

1. FORMACIÓ D'USUARIS: (1r trimestre: octubre i novembre)

2. TEMPS DE LECTURA: (d'octubre a maig de manera transversal en aquesta matèria i en d'altres: les tres llengües, l'hora de lectura...)

3. FEM UN TREBALL: ( 2n quadrimestre: de febrer a maig)