aslietuvai.org/issukiai/ 

VERSIJA 2017 01 https://docs.google.com/presentation/d/1hgzQM5MIG4ziRTozFB58xcveJnTZzF8sGeNloCaovK4/edit#slide=id.g1b91c835bf_0_61 


Trivialūs, jau žinomi arba istoriškai nepasiteisinę sprendimai neįtraukti

Pateikiame kelis kai kurių svarbiausių Lietuvos iššūkių (problemų) sąrašusKONFERENCIJOJE SEIME 2012 11 23 Tautininkų konferencijoje LRSeime


AŠLIETUVAI SENA VERSIJA


VERSIJA MAŽDAUG 2012 METŲ http://www.lietuva2030.lt/


VERSIJA IKI 2017

Pagrindinė bendroji-abstrakčioji Lietuvos ir lietuvių VIDINĖ problema (kaip rodo mūsų AL grupės analitika) - lietuvių tauta kabo lyg ant plauko, yra ant susinaikinimo ribos, lietuviai lyg užburti kartoja prūsų ir kitų išnykusių Baltų genčių likimą.

Problemos užleistos šimtus metų ir tai atsispindi nacionalinio charakterio skerspjūvyje. Kaip vaizdžiai išsireiškė vienas akademikas (apie kitą atvejį) - tai lyg “skeletas kabantis virš bedugnės”.

Vienas svarbiausių tą įrodančių požymių - demografiniai slenksčiai 1,9-1,3 vaiko šeimoje, t.y. pilnavertės tradicinės šeimos kolapsas. Pagal skirtingas prieštaraujančias statistikas labai gali būti, kad šiuo metu mūsų tauta žengia per demografinį negrįžtamumo slenkstį ir laimė, jei to neįvyks. Tokiai situacijai, kaip teigia mokslininkai, nėra žinoma jokių racionalių administracinių išeičių. Tik stebuklinės aplinkybės gali ištraukti Lietuvą.

Dar kitaip matuojant - vidutinė statistinė pasaulio valstybė pagal populiacijos dydį yra apie 10-11 kartų didesnė, o tai svarbi sveika kritinė masė tautos išlikimui. Maža tauta/bendruomenė besidaugindama savo viduje išsigimsta, t.y. nuo tam tikro slenksčio patenka į užburtą ratą. Taigi lietuviams reiktų grįžti atgal prie minimum 30 milijonų populiacijos lygio.

Tačiau kadangi tautos atsiranda ir išnyksta, kyla ir krenta ir visko būna pasaulyje, tai darant beprecedentines pastangas, manau, kad galima stebuklą bent prišaukti. Ir tokias pastangas būtina daryti.

Kartu visa ši dramatiška situacija yra didžiulio dvigubo kokybinio šuolio potenciali galimybė.


Kai kurios kitos bendrinės problemos:

IŠORINĖS PROBLEMOS:

Yra atskirai padaryti labiau nuoseklūs sąrašai. Vienas iš variantų

AsLietuvai.org