Een tafel vol… voor iedereen!

Doe jij wel eens iets voor je ouders? Doe je dat altijd zo maar? Of wil je er altijd iets voor terug (geld, snoep, koekje, smartphone-tijd, opblijven, enz.)? Wat vind je daar van? Als je pas iets wilt doen als je er beter van wordt, je er iets voor terug krijgt…. Voor wat hoort wat! Op zich is er niet meteen iets mis mee, maar echte liefde doet iets voor de ander zonder dat je er iets voor terug krijgt. En dat is best moeilijk, hoor! Veel mensen hebben daar best moeite mee om iets te doen voor een ander zonder dat ze er iets voor terug krijgen. In het verhaal dat we gaan lezen heeft Jezus ook te maken met mensen die alleen maar iets doen, zodat ze er beter van worden. Hij wil met het verhaal laten zien hoe God dat doet.

Lucas. 14:15-24. Nora de Vries gaat het voor ons lezen in de BGT. Als je kunt lezen, kun je op het scherm meelezen. BGT. Alle kinderen mogen ook naar voren komen om een papier te halen om tijdens de preek dingen op te schrijven. Zo staat er bijvoorbeeld een lijstje met woorden op die je kunt aankruisen als je mij dat hoort zeggen…. O.a. het woord ventieldopje. Dat woord heb je dan alvast….

Jezus had een uitnodiging ontvangen voor een feestmaaltijd. De gastheer was een belangrijke Joodse leider, een Farizeeër. Misschien was het wel zijn verjaardag, we weten het niet, maar samen eten deden ze in de tijd van Jezus heel vaak. Vooral de rijke mensen hielden vaak een feestmaaltijd. Terwijl al die mensen lekker zaten te genieten van de taart en het andere lekker eten en zaten te kletsen over van alles en nog wat, misschien wel over ventieldopjes…. Oh nee, die hadden ze toen natuurlijk nog niet…. Jezus keek eens rond bij die maaltijd en Hij zag iets wat Hem stoorde: Er waren alleen maar mensen aanwezig die belangrijk waren, rijke mensen, mensen op hoge posities. En dat gebeurde eigenlijk heel vaak. De rijke mensen onderling gaven veel feestmaaltijden, maar ze nodigden alleen de mensen uit die iets voor hen konden betekenen. Als ze bijvoorbeeld geld nodig hadden, dan nodigden ze een vooral veel rijke mensen uit. Of als ze een andere baan wilden, dan nodigden ze mensen uit die hen daarbij konden helpen. Ze deden het dus niet uit liefde voor hun gasten, maar ze rekenden erop dat die gasten iets terug zouden doen. Ze wilden er beter van worden! En Jezus ziet dat. Hij spreekt zijn gastheer er ook op aan in vers 12-14. Dat kun je thuis wel eens lezen, daar zegt Jezus: Beste gastheer, als je een feestmaaltijd houdt, nodig dan ook eens mensen uit die niets terug kunnen doen, zoals de armen, de blinden, de kreupelen en de verlamden. Als je dat doet, dan zul je daar hier op aarde niets voor terug krijgen, maar in de hemel zul je daarvoor beloond worden. Als je alleen mensen uitnodigt waar je wat aan hebt, dan heb je daar iets aan op aarde, maar later in de hemel, heb je niets, sterker nog, dan kom je de hemel niet eens binnen!

Nee, zei Jezus, zo moet het niet, dat is geen liefde! En zoals zo vaak als Jezus iets wil duidelijk maken vertelt Hij een verhaal. We hebben het samen gelezen: een rijke man houdt een grote feestmaaltijd. Hij heeft een lange lijst met mensen die hij wil uitnodigen. Wie is die rijke man, denken jullie? De Here God! Jezus wil laten zien hoe de Here God het doet. Hij nodigt dus allerlei mensen uit voor dit feest. Hij deed dat als volgt: Hij stelde een datum vast waarop hij dat feest zou houden en gaf de mensen die hij uitnodigde ver van te voren die datum door. De grote mensen hebben vast wel eens van save the date gehoord. Volgend jaar ergens in juli gaat de zoon van een goede vriend van mij trouwen, maar ik kreeg al in juni dit jaar een uitnodiging. Zo ging dat toen ook. De mensen hadden zo de tijd om aan te geven of ze wilden komen of niet. Jezus noemt maar drie mensen, maar in werkelijkheid waren het er heel veel! Die drie zijn voorbeelden, de rest deed net zo! Al de drie mensen in dit verhaal hadden dus aangegeven: wij zijn erbij, hoor! Wij hebben wel zin in een feestmaaltijd met taart!

Als de dag dan nadert, stuurt God zijn dienstknecht erop uit om de genodigden nog even te herinneren aan het feest. Alles is klaar, kom en feest mee! Maar, al die gasten die dus eerst hadden toegezegd te zullen komen, komen dan met allemaal smoesjes. De één heeft net een stuk land gekocht en moet dat toch echt even gaan bekijken. Ja ja, net alsof je eerst een stuk koopt en dan pas gaat kijken…. De volgende heeft vijf span ossen gekocht voor de ploeg. Ik moet ze even keuren. Ja ja, net alsof je eerst een paar peperdure ossen koopt en ze dan pas gaat keuren…. Een derde is net getrouwd. Kan je vrouw je echt niet even een avondje missen en misschien mag ze wel mee!!? wat een smoesjes! Bah! De gastheer, de Here God is boos! Je kunt je dat wel voorstellen, toch?! Wie zijn eigenlijk deze drie mensen die met smoesjes komen? Alle mensen die niet van de Here Jezus houden. In het bijzonder de Joodse leiders. Want dat weten jullie toch wel, dat vooral de farizeeën en andere geestelijke leiders tegen Jezus waren… Nou, God is dus boos op hen dat ze toch niet willen komen, ondanks dat ze eerst hadden gezegd dat ze wel zouden komen.

Wat nu? Nou, de gastheer zegt tegen zijn slaaf: Als zij niet willen, dan nodigen we totaal andere mensen uit: Armen, blinden, kreupelen en verlamden. Allemaal mensen die normaal gesproken niet op zulke feestjes mochten komen. Allemaal mensen die ook niets terug konden doen voor de gastheer. Zij krijgen een uitnodiging voor het feestmaal van God en ze kunnen zelfs nog niet een bosje bloemen, zelfs geen ventieldopje als bedankje meegeven. Ze hebben niets! Juist zulke mensen zoekt de Here God. Dat doet Hij het liefste: Hij laat Zijn liefde zien door mensen uit te nodigen die niets terug kunnen doen! Dat is liefde! Dus: Ga naar de stad en haal ze op. Als ze dat gedaan hebben, is er nog plaats. Ga dan ook maar buiten de stad zoeken, want mijn huis moet vol worden!

Wie zijn nu die armen, de kreupelen, de blinden, de verlamden? Dat zijn alle mensen, die niets kunnen teruggeven aan de Here God. Eigenlijk zijn dat alle mensen! Wij kunnen God niets teruggeven, toch? Sterker nog, wij doen allemaal verkeerde dingen en kunnen daarom helemaal niet bij God komen!

Wij, allemaal zoals we hier zitten, jong en oud, zijn allemaal als die armen, en blinden en kreupelen en verlamden. Wij allemaal worden door God uitgenodigd om te komen bij Hem, maar we kunnen niets terug doen voor die uitnodiging. Het enige dat we kunnen doen is zeggen: Heer, dank U wel! En dat is voor God voldoende! Iedereen mag bij God aan tafel komen, bij Zijn feestmaaltijd. Maakt niet uit wie je bent of wat je gedaan hebt, kom maar zoals je bent. Je hoeft niets terug te doen! Je kunt zelfs niets terug doen. Zeg maar dank je wel! Dat is de liefde van God!

Zo is God en Jezus zegt: doe net als God! Als jij iets moet doen voor je ouders, je zusje, je leraar of wie dan ook: verwacht dan niets terug! Doe het omdat je van hen houdt, omdat je wilt laten zien wat liefde is, net als de Here God. Dan zul je later in de hemel beloond worden! Dat is misschien niet makkelijk, maar als je dichtbij de Here God blijft, dan zul je van Hem te kracht ontvangen om dit te doen!

Over een paar weken is het oogstdankfeest: We hebben besloten om het geld dat we daarvoor ophalen niet te besteden aan onze eigen gemeenteleden, maar aan mensen die niets terug kunnen geven: mensen die dakloos zijn.