ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

  1. Τι ήταν οι Φιλέλληνες;
  2. Πώς συμμετείχαν ενεργά οι Φιλέλληνες στην Επανάσταση;
  3. Ποιοι συγκαταλέγονταν στους Φιλέλληνες;
  4. Τι γνωρίζετε για τις φιλελληνικές επιτροπές;
  5. Τι γνωρίζετε για την πρώτη και τη δεύτερη αποστολή Φιλελλήνων στη χώρα μας;
  6. Τι γνωρίζετε για το πρώτο Τάγμα Φιλελλήνων;
  7. Τι γνωρίζετε για τιε φιλελληνικές επιτροπές που ιδρύθηκαν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης;
  8. Ποια ήταν η στάση της Αμερικής απέναντι στον ελληνικό αγώνα;

ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ

Να προσπαθήσετε να δώσετε τους ορισμούς των παρακάτω λέξεων:

Φιλέλληνες …………………………………………………………………………………………………….........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Φιλελληνικές Επιτροπές ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ιδιότητες των Φιλελλήνων: ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Κρουγκ ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ιωάννης Εϋνάρδος …………………………………………………………………………………………………………………

Πρώτο τάγμα Φιλελλήνων …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Βίκτωρ Ουγκώ ……………………………………………………………………………………………………………………..

Λόρδος Μπάιρον ……………………………………………………………………………………………………………………

Μονρόε ………………………………………………………………………………………………………………………………….